A Veszprémi Törvényszék beszámolója az összbírói értekezletről

2013. április 22-én tartotta a Veszprémi Törvényszék az éves összbírói értekezletét. A tanácskozáson, melyre Veszprém megye bíróságainak valamennyi bírája hivatalos volt, részt vett – a Veszprémi Törvényszék fellebbviteli bíróságának képviseletében – a Győri Ítélőtábla Elnöke és Elnökhelyettese is. Jelen volt továbbá az Országos Bírósági Hivatal (OBH) Elnöke, dr. Handó Tünde, aki átadta a kinevezési okmányokat dr. Magyarádyné dr. Vándor Zsuzsanna, a Törvényszék Elnökhelyettese, továbbá dr. Varga Gábor, a Törvényszék Büntető Kollégiumvezetője részére.

A Veszprémi Törvényszék 2012. december 1. napjával hivatalba lépett elnöke, dr. Némethné dr. Szent-Gály Edit beszámolójában részletesen bemutatta a Törvényszék és a helyi bíróságok ügyforgalmi adatait, a személyzeti és gazdasági helyzetét, és kitért a tavalyi év legfontosabb eseményeire, problémáira is. Felvázolta a bíróság előtt álló kihívásokat, amelyek teljesítéséhez elmondása szerint a bíró kollégák munkájára és az Országos Bírósági Hivatal támogatására is számít.

Az elnöki beszámolóból kitűnt, hogy a Törvényszéken és az igazgatása alá tartozó helyi bíróságokon, ezek közül is különösen a Veszprémi Járásbíróságon eredményezett igen nehezen kezelhető helyzetet a tavalyi év során nyugdíjba vonult 10 bíró munkából történő kiesése, amellyel egyidejűleg csak 4 új bíró kinevezésére került sor. Az ennek folytán szükségesség vált kirendelések jórészt a székhelyi járásbíróságot érintették – amellett, hogy az itt dolgozó bíráknak a tartósan távollévő bírák munkájának elvégzése is jelentős többletterhet jelentett.

Utalt azonban arra is az Elnök asszony, hogy a tavalyi évben a fenti körülmények ellenére is helyt álltak, sőt: az előző évihez képest jobban teljesítettek a megye bírái, amit a statisztikai adatok is alátámasztanak.

Az OBH Elnöke elismerően nyilatkozott a bírák és az igazgatási vezetők teljesítményéről, további eredményes munkát kívánt nekik, és a szükséges támogatásról is biztosította őket.

A rendezvényre meghívást kapott dr. Horváth György, a Veszprém Megyei Bíróság egykori elnöke is, aki – szokásához hűen ókori bölcseket idézve – „szellemi útravalóval” látta el az egybegyűlt bírákat.

A Veszprém megyei Napló tudósítását az értekezlet utáni sajtótájékoztatóról –  további képekkel – itt olvashatják.

Veszprém, 2013. április 23.

A Veszprémi Törvényszék Sajtóosztálya