A Veszprémi Törvényszék képviselte magát a Partnerségi Információs Napon

A Veszprémi Törvényszék képviseletében dr. Szántay Bernadett bírósági titkár tartott előadással egybekötött információs fórumot a Veszprém Megyei Civil Információs Centrum („Veszprémi Civil Ház”) 2014. április 1. napján megrendezett Partnerségi Információs Napján.

Az előadás keretében az érdeklődő civil szervezetek képviselői az alábbiakról kaptak tájékoztatást:
a közhasznú szervezetek jogszabályi megfelelése, szabályozása és gyakorlati teendői a 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) és az új Polgári Törvénykönyv (Ptk.) változásaival kapcsolatban;
civil szervezetek alapszabály módosításának kérdései;
közhasznúsági kérelem benyújtásának szabályai.

Ezt követően a fenti témákkal összefüggő kérdések feltételére is lehetőség nyílt.

Az információs nap sikeres volt, összesen 86 civil szervezeti képviselő vett részt a rendezvényen.

A fórum a 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) 51-52. § alapján a civil szervezetek működésének szakmai támogatását, fenntarthatóságuk erősítését, továbbá az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatások szabályszerű felhasználásának elősegítését végző civil szervezet, a Veszprém Megyei Civil Információs Centrum szervezésében, az ÁROP-1.1.14. program keretén belül került megrendezésre.

A rendezvény megtartására azért került sor, mivel a Veszprémi Törvényszék és a civil szervezetek közötti korábbi személyes találkozó során felmerült „a civilek” részéről annak igénye, hogy egy fórum keretében kaphassanak tájékoztatást a vonatkozó jogszabály-változásokról, illetve azokból eredően a civil szervezetek teendőiről.

A Veszprémi Törvényszék a fentiekhez hasonlóan továbbra is nyitott a civil szervezetek képviselőivel történő együttműködésre – az erre irányuló igények felmérésében és összegzésében a Veszprém Megyei Civil Információs Centrum közreműködésére a jövőben is számítunk.

Veszprém, 2014. április 2.