Veszprémi Törvényszék - Tájékoztató a közhasznú jogállású civil szervezetek változásbejegyzési kérelmeiről

A 2012. január 1-je előtt nyilvántartásba vett közhasznú, illetve kiemelkedően közhasznú jogállású civil szervezetek 2014. május 31-ig kezdeményezhették a  hatályos civil törvénynek megfelelő közhasznúsági nyilvántartásba vételüket. 2014. június 1-jét követően ugyanis csak a hatályos civil törvény szerint közhasznúsági nyilvántartásba vett szervezetek jogosultak a közhasznú megjelölés használatára és a közhasznú jogálláshoz kapcsolódó kedvezmények igénybevételére. Ebből következik az is, hogy 2014. június 1-től a civil szervezetet nyilvántartó bíróság törli a hatályos civil törvény hatálybalépése előtt nyilvántartásba vett közhasznú, illetve kiemelkedően közhasznú jogállású azon civil szervezetek közhasznú jogállását, akik elmulasztották az előbbi kérelmüket 2014. május 31-ig nem nyújtották be, illetve benyújtották ugyan, de a bíróság megállapította, hogy a szervezet a törvényi feltételeknek nem felel meg.
 
A Veszprémi Törvényszék 1155 közhasznú jogállású civil szervezetet tart nyilván. Közülük a határidő utolsó napjaiban mintegy 600 változásbejegyzési kérelem érkezett, amely tízszerese az előző év azonos időszakában érkezett beadványok számának. 
 
A Veszprémi Törvényszéknél egy bírósági titkár és egy bírósági ügyintéző végzi a civil szervezetekkel kapcsolatos nyilvántartásba vételi, változásbejegyzési és egyéb polgári nemperes eljárások szakszerű és hatékony intézését.
 
A törvényi határidő lejártát követően, a holnap kezdődő törvénykezési szünetig mindössze 100 civil szervezet esetében volt lehetőség – rendszerint hiánypótlást követően – a hatályos civil törvénynek megfelelő közhasznúsági nyilvántartásba vételre. Ezidáig mintegy 500 hiánypótlási felhívást adott ki a bíróság, és 70 beadvány vár még elintézésre. 
 
Mindeközben azon közhasznú jogállású civil szervezetek közül, akik kérelmüket 2014. május 31. napjáig nem nyújtották be, illetve benyújtották ugyan, de a bíróság megállapította, hogy a szervezet a törvényi feltételeknek nem felel meg, a bíróság 315 civil szervezet közhasznú jogállását szüntette meg és rendelte el az erre vonatkozó adat nyilvántartásból történő törlését, míg további 170 civil szervezet számíthat a közeljövőben hasonló tárgyú döntésre.
 
A bíróság tájékoztatja a civil szervezeteket arról is, hogy a vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében a napokban megállapított határidőbe nem számít bele a törvénykezési szünet, azaz a július 15-től augusztus 20-ig terjedő időszak, így a bíróság által a hiánypótlásra megállapított határidő ennyivel meghosszabbodik.
 
A Veszprémi Törvényszék továbbra is elsődleges céljának tekinti a civil szervezetek ügyeiben a hatékony és gyors ügyintézés megvalósítását a törvényes működésük érdekében.
 
2014. július 14.