Viszokay László megyei bírósági tanácselnök emlékére a Debreceni Ítélőtábla Tudományos Büntetőjogi Konferenciát rendezett

                                                                              

Viszokay László megyei bírósági tanácselnök emlékére a Debreceni Ítélőtábla Tudományos Büntetőjogi Konferenciát rendezett 2014.03. 07-én, a „Debreceni Ítélőtábla szervezetfejlesztési programja” elnevezésű ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0062 azonosító jelű pályázat keretében. A rendezvényen Dr. Ficsór Gabriella ítélőtáblai kollégiumvezető, Dr. Kahler Frigyes egyetemi docens, Dr. Elek Balázs ítélőtáblai tanácselnök bíró, Dr. Háger Tamás ítélőtáblai bíró, Dr. Madai Sándor egyetemi docens és Dr. Szabó Krisztián egyetemi adjunktus tartott előadást. A konferencián Dr. Balla Lajos az ítélőtábla elnöke és Dr. Konyár Margit bíró (Viszokay László menye), egy emléktáblát leplezett le a Debreceni Ítélőtáblán.

Viszokay László (1918-1987)
1941 áprilisában kezdte pályafutását, a Debreceni Járásbíróságon. 1944-től 1948 nyaráig orosz hadifogságban volt, ahonnan hazatérve a Debreceni Járásbíróságon szolgálattételre jelentkezett. 1951-ben a Miskolci Megyei Bíróságra került, majd 1956-ban Derecske Járásbíróság közjegyzője lett. 1957-től Debreceni Járásbíróság büntető ügyszakának tanácsvezető bírája, 1969-től a Debreceni Megyei Bíróság bírája, később megbízott tanácselnöke volt. Munkássága példaértékű a magyar bírói társadalom számára. Bonyolult ügyek tárgyalásában vett részt, széles körű ismeretekkel rendelkező bíró volt. Éveken keresztül oktatta a bírósági fogalmazókat, részt vette a fogalmazók vizsgáztatásában. Kimagasló bírói tevékenysége mellett első osztályú minősítéssel rendelkező sakkversenyző volt. Szakmai karrierjét mindvégig elkísérte az, hogy 1941-től katonai szolgálatra hívták be s orosz hadifogságba került. Halálhírét is elhallgatták. Bírói habitusát példaként őrzi az általa nevelt bírói nemzedék. A Debreceni Ítélőtábla ezzel a rendvénnyel fejezi ki tiszteletét a kiváló szakember emléke előtt.