Vizsgálati eredmények a közigazgatási és munkaügyi ügyekben

Elkezdődtek az új Polgári Perrendtartás kodifikációjával kapcsolatos munkálatok. A kodifikációban az Országos Bírósági Hivatal is részt vesz annak érdekében, hogy a bíróságokat érintően az OBH elnökének stratégiai céljaiban megfogalmazott elvek érvényesülését elősegítő javaslatokat a jogalkotás felé közvetíthesse.
 
 
Az előkészítés során merült fel a közigazgatási és munkaügyi perek kapcsán az a prekoncepció, hogy
 
-  a közigazgatási és munkaügyi ügyszakokban nem jellemző a jogi képviselet, illetve
 
- a közigazgatási perekben jellemzően a közigazgatási szerv, a munkaügyi perekben pedig jellemzően a munkavállaló nyer.
 
 
Tekintettel arra, hogy a felvetések a bíróságok integritását alapjaiban érintik, mellőzhetetlen volt a bírósági gyakorlat e szempontok szerinti tüzetesebb áttekintése is, előmozdítva ezzel a kodifikáció irányának megalapozását. Ezért az OBH elnöke a pernyertesség és a jogi képviselettel kapcsolatos vizsgálatot rendelt el a 2014. szeptember és október hónapban ítélettel befejezett ügyekre.
 
A vizsgálat adatainak összesítése alapján megállapítható, hogy az érintett közigazgatási határozatokat támadó keresetek több mint a 30%-ának helyt ad a bíróság és közel 7%-át csak részben utasítja el. 
 
Ez azt jelenti, hogy formai vagy tartalmi hibák, hiányosságok okán az állami hivatalok által hozott és keresettel támadott közigazgatási határozatok közel 40%-a nem teljes körűen megalapozott, így a bíróság a jogkereső felperesek keresetének ad helyt.
 
A linkre kattintva érhetőek el a vizsgálattal kapcsolatos részletes adatok, diagramok.
 
Budapest, 2014. december 9.