Hírlevél

Európai Unió Bírósága, Sajtó- és tájékoztatási osztály, Magyar, cseh és szlovák, ügyek csoportja

Dr. Lehóczki Balázs

 

AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGÁNAK HÍRLEVELE

Tájékoztató a jelentősebb és érdekesebb ügyekről

Fontos: ez a hírlevél kizárólag a sajtó tájékoztatására szolgál, tartalma nem köti az Európai Unió Bíróságát.

Az Európai Unió Bíróságának részletes munkaprogramja az alábbi helyen található meg: Tárgyalási jegyzék

A következő két hét munkaprogramjából az alábbi ügyekre hívnám fel a figyelmét:

 

Az Európai Unió Bíróságán 2013. július 15-e és szeptember 1-je között nyári ítélkezési szünet van. Az ítélkezési szünetben kivételes jelleggel sor kerülhet tárgyalásokra és ítélethirdetésekre.

A szeptember 2-től szeptember 6-ig tartó munkahét

Bíróság

2013. szeptember 5., csütörtök

Sajtóközlemény főtanácsnoki indítványról

C-385/12 Hervis

[Bolti kiskereskedelmi tevékenységre kivetett különadó – Külföldi tulajdonban lévő vállalkozások hátrányos megkülönböztetése]

Háttéranyagok

Törvényszék

2013. szeptember 6., péntek

Sajtóközlemény ítélethirdetésről

T-35/10 Bank Melli Iran kontra Tanács és az Irán nukleáris programja miatt pénzügyi szankciókkal sújtott egyéb személyek ügyei

[Iráni atomprogram – Szankciók – Pénzeszközök befagyasztása]

Háttéranyagok (T-35/10 Bank Melli Iran kontra Tanács)

Háttéranyagok (T-493/10 Persia International Bank kontra Tanács)

Háttéranyagok (T-4/11 Export Development Bank of Iran kontra Tanács)

Háttéranyagok (T-5/11 Export Development Bank of Iran kontra Tanács)

Háttéranyagok (T-7/11 Bank Melli Iran kontra Tanács)

Háttéranyagok (T-12/11 Iran Insurance kontra Tanács)

Háttéranyagok (T-13/11 Post Bank Iran kontra Tanács)

Háttéranyagok (T-24/11 Bank Refah Kargaran kontra Tanács)

Háttéranyagok (T-434/11 Europäisch-Iranische Handelsbank kontra Tanács)

Háttéranyagok (T-42/12 Bateni kontra Tanács)

Háttéranyagok (T-110/12 Iranian Offshore Engineering & Construction kontra Tanács)

Háttéranyagok (T-181/12 Bateni kontra Tanács)

A szeptember 9-től szeptember 13-ig tartó munkahét

Bíróság

2013. szeptember 12., csütörtök

Sajtóközlemény főtanácsnoki indítványról

C-270/12 Egyesült Királyság kontra Tanács és Parlament

[Tőkepiac – Short ügyletek korlátozása rendkívüli körülmények esetén – Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság hatáskörei]

Háttéranyagok

Ellenkező értesítés hiányában a feltüntetett eljárási cselekmények mindig 9.30 órakor kezdődnek. A sajtóközlemények valamennyi elkészült nyelvi változata elérhető az Európai Unió Bíróságának honlapján.

 


C-385/12 Hervis

Ezen ügy tárgya a bolti kiskereskedelmi tevékenységre kivetett különadó, amely azon cégeket terheli, amelyeknek az éves nettó árbevétele meghaladja az 500 millió forintot. Az adó kulcsa a nettó árbevétel növekedésével progresszíven növekszik, annak mértéke 500 millió forintot meg nem haladó árbevételnél 0%, az 500 millió forintot meghaladó, de a 30 milliárd forintot el nem érő árbevétel-részre 0,1%, a 30 milliárd forintot meghaladó, de a 100 milliárd forintot el nem érő árbevétel-rész után 0,4%, míg a 100 milliárd forintot meghaladó árbevétel-rész tekintetében 2,5%.

Egy sport és divatkereskedelmi vállalkozás a Székesfehérvári Törvényszék előtt vitatja a bolti kiskereskedelmi tevékenységre kivetett különadónak az uniós joggal való összhangját. Állítása szerint az adó ellentétes az uniós joggal, mivel az hátrányosabban érinti a külföldi tulajdonban álló kereskedelmi vállalkozásokat, mint a hasonló magyar cégeket. Ezen belül a hátrányos megkülönböztetés abban is megvalósul, hogy az adó jobban sújtja a saját üzleti modellben tevékenykedő vállalkozásokat, mint a franchise formában működő cégeket, ami által a magyar tulajdonban álló franchise cégek indokolatlan versenyelőnyre tesznek szert.

A Székesfehérvári Törvényszék azzal a kérdéssel fordult az Európai Bírósághoz, hogy a bolti kiskereskedelmi tevékenységre kivetett különadó összhangban van-e az uniós joggal.

Vissza a tartalomjegyzékhez


T-35/10 Bank Melli Iran kontra Tanács és az Irán nukleáris programja miatt pénzügyi szankciókkal sújtott egyéb személyek ügyei

Az Európai Unió az iráni nukleáris program megakadályozásának érdekében elrendelte az iráni vezetéshez közelálló bankok, nagyvállalatok és egyéb személyek pénzeszközeinek befagyasztását. Az érintettek a Törvényszéktől kérik a Tanács velük szemben hozott határozatának megsemmisítését. A mai napon 12, Iránnal kapcsolatos ügyben születik ítélet.

Vissza a tartalomjegyzékhez


C-270/12 Egyesült Királyság kontra Tanács és Parlament

Az Egyesült Királyság a short ügyletekről szóló rendelet azon rendelkezésének megsemmisítését kéri az Európai Bíróságtól, amely rendkívüli körülmények fennállása esetén arra kötelezi az Európai Értékpapír-piaci Hatóságot, hogy tiltsa meg vagy kösse feltételekhez, hogy természetes vagy jogi személyek ilyen ügyleteket kössenek, illetve hogy kötelezze az ilyen személyeket arra, hogy pozícióikról tájékoztatást nyújtsanak, illetve azokat közzétegyék.

A brit kormány szerint az említett rendelkezés jelentős és egyben túlzott nagyságú gazdaságpolitikai hatáskörrel ruházza fel a Hatóságot, olyannal, amellyel az az uniós szerződésekkel ellentétben általános hatályú nem jogalkotási aktusokat, illetve természetes vagy jogi személyekre irányuló egyedi intézkedéseket fogadhat el.

Vissza a tartalomjegyzékhez