Problématérkép

IGAZSÁGÜGYI ADATKEZELÉS ÉS A BÍRÓSÁGI NYILVÁNOSSÁG

Problématérkép

1. Általános rendelkezések

1.1 Az igazságügyi adatkezelés és tájékoztatás törvényi szabályozásának szükségessége

1.2 Az igazságügyi adatkezelés felügyeletének a rendezése

1.3 Az új törvény személyi hatálya

1.4 Az új törvény tárgyi hatálya

1.5 A sajtószervek fogalma

1.6 A sajtókapcsolat fogalma

1.7 A kutató fogalma

 

2. Adatkezelés

2.1 Bírósági

2.1.1 Az igazságügyi adat fogalmának a meghatározása

2.1.2 Az igazságügyi adatkezelési tevékenység meghatározása

2.1.3 Az igazságügyi adatkezelésért és tájékoztatásért való felelősség megfogalmazása

2.1.4 Az igazságügyi adatkezelési tevékenység meghatározása

2.1.5 A beérkezett és a bíróságon keletkező adatok csoportosítása

2.1.6 Az adatkezelés és a tájékoztatás szervezetének meghatározása

2.1.7 A bírósági eljáráshoz kapcsolódó, más által végzett adatkezelések meghatározása

2.1.8 Az adatkezelést és a tájékoztatást szabályozó alacsonyabb szintű normák újraalkotása

2.1.9 A nyilvános igazságszolgáltatási adatok kezelése

2.1.10 Az adatkezelésre jogosultak köre

2.1.11 Az adatkezelők jogállása

2.1.12 A személyes adatok védelméhez, illetve a bírósági eljárások átláthatóságához és a tárgyalások nyilvánossághoz fűződő jogok ütközése

2.1.13 A lajstromok, az ügyiratok és az igazgatási célú nyilvántartások újraszabályozása

2.1.14 A nem levéltári anyagoknak minősülő irattári anyagok (ügyiratok) kutathatósága

 

2.2 Bíróságon kívüli

2.2.1 Az igazságügyi adatkezelési tevékenység meghatározása

2.2.2 Az igazságügyi adatkezelésért és tájékoztatásért való felelősség megfogalmazása

2.2.3 Az igazságügyi adatkezelési tevékenység meghatározása

2.2.4 A tágabb értelmű igazságszolgáltatás adatkezelése

2.2.5 Az adatkezelést és a tájékoztatást szabályozó alacsonyabb szintű normák újraalkotása

2.2.6 A nyilvános igazságszolgáltatási adatok kezelése

2.2.7 Az adatkezelők jogállása

2.2.8 Az adatkezelői felelősség külső jogviszonyokban

2.2.9 A személyes adatok védelméhez, illetve a bírósági eljárások átláthatóságához és a tárgyalások nyilvánossághoz fűződő jogok ütközése

 

2.3 Anonimizálás

2.3.1 Saját készítésű iratok

2.3.2 Beadványok, bizonyítékként becsatolt iratok részbeni vagy teljes anonimizálása

 

3. Tájékoztatás

3.1 Nyilvánosságra vonatkozó szabályozás

3.1.1 Az igazságszolgáltatás nyilvánossága

3.1.2 A nyilvánosságot érintő hatályos szabályozás törvényi rendszere

3.1.3 Az új törvény nyilvánosság biztosítását szolgáló speciális alapelvei

3.1.4 Az igazságszolgáltatás nyilvánossága során érvényesülő alapvető jogok

3.1.5 Az adatkezelést és a tájékoztatást szabályozó alacsonyabb szintű normák újraalkotása

3.1.6 Az igazságügyi adatkezelésért és tájékoztatásért való felelősség megfogalmazása

3.1.7 Az adatkezelés és a tájékoztatás szervezetének meghatározása

3.1.8 A személyes adatok védelméhez, illetve a bírósági eljárások átláthatóságához és a tárgyalások nyilvánossághoz fűződő jogok ütközése

3.1.9 Az eljárás iratainak nyilvánossága

3.1.10 A bíróságok tájékoztatási kötelezettsége

3.1.11 A tárgyalási jegyzék nyilvánossága – adminisztratív nyilvánosság

3.1.12 A bizonyítékként becsatolt iratok részbeni anonimizálása

3.1.13 A nem levéltári anyagoknak minősülő irattári anyagok (ügyiratok) kutathatósága

 

3.2 Sajtó

3.2.1 Az igazságszolgáltatás nyilvánossága

3.2.2 Az igazságügyi adatkezelés és tájékoztatás törvényi szabályozásának szükségessége

3.2.3 Az igazságügyi adatkezelésért és tájékoztatásért való felelősség megfogalmazása

3.2.4 Az új törvény személyi hatálya

3.2.5 Az új törvény tárgyi hatálya

3.2.6 Az adatkezelés és a tájékoztatás szervezetének meghatározása

3.2.7 A nyilvános igazságszolgáltatási adatok kezelése

3.2.8 Az adatkezelői felelősség külső jogviszonyokban

3.2.9 Az igazságszolgáltatás nyilvánossága

3.2.10 Az igazságszolgáltatás nyilvánossága során érvényesülő alapvető jogok

3.2.11 A személyes adatok védelméhez, illetve a bírósági eljárások átláthatóságához és a tárgyalások nyilvánossághoz fűződő jogok ütközése

3.2.12 Az új törvény nyilvánosság biztosítását szolgáló speciális alapelvei

3.2.13 Az eljárás iratainak nyilvánossága

3.2.14 A bíróságok tájékoztatási kötelezettsége

3.2.15 A tárgyalási jegyzék nyilvánossága – adminisztratív nyilvánosság

3.2.16 A bizonyítékként becsatolt iratok részbeni anonimizálása

3.2.17 A sajtószervek fogalma

3.2.18 A sajtókapcsolat fogalma

 

3.3 Anonimizálás

3.3.1 közzététel

3.3.2 sajtótájékoztatás

3.3.3 BHGY

3.3.4 kutathatóság

3.3.5 kutató fogalma

 

A problématérkép Xmind állománya

Az Xmind egy-egy komplex témában felmerülő ötletek többirányú feldolgozását, az összefüggések vizuális megjelenítését, az egyes elemek rugalmas megjelenítését, könnyű átcsoportosítását lehetővé tevő gondolat-térkép alkalmazás.

A program telepítését követően lehet a probématérkép .xmind kiterjesztésű állományát megnyitni. Az egyes elemek mellett található '+' illetve '-' gombokkal lehet az adott elemhez tartozó további altémákat láthatóvá tenni, illetve láthatóságukat megszüntetni.

A problématérképen a jobb oldalon és a lent található csúszkák segítségével lehet navigálni, a nagyítás-kicsinyítés a jobb oldalon alul található gomb segítségével lehetséges.

Xminde for Windows letöltése szükséges a csatolt állomány megtekintéséhez