Az eljáró bíróság kijelölése

A bíróság kijelöléséről
 
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének –a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (Bszi), mely 2012. január 1. napján lépett hatályba, 62. §-ában foglaltak szerint – a jogosítványai közé tartozott az ügy elbírálása helyett kivételesen más, azonos hatáskörű bíróság kijelölése. A jogintézmény alkalmazásához a törvény több kritériumot határozott meg, többek között: csak a bíróság  elnökének indítványozása esetén, valamint ha a bíróságra érkezett ügyek meghatározott csoportjának elbírálása a bíróság rendkívüli munkaterhe miatt ésszerű időn belül másként nem biztosítható és  ez nem jár a kijelölt bíróság aránytalan megterhelésével. A 2012. július 17. napjától hatályba lépett Bszi. módosítása további garanciális szabályokat iktatott be az ügyáthelyezés, mint kivételes igazgatási eszköz gyakorlásához, így különösen: e jogkör az OBT által meghatározott elvek figyelembe vételével gyakorolható, valamint fellebbezési lehetőség a Kúriához az OBH határozata ellen. Az OBH elnöke – még a törvény módosítás előtt - a megfelelő eljárásrend kialakítására szabályzatot adott ki.
 
2012. évben összesen 42 ügyben – ebből egy a Fővárosi Ítélőtáblát,  a többi a legnagyobb munkateherrel dolgozó Fővárosi Törvényszéket érintette – történt ügyáthelyezés,  2013. évben nem került  sor bíróság kijelölésére. Az Országos Bírósági Hivatal elnöke által hozott kijelölő határozatok és a Kúria határozatai a bíróságok központi  honlapján  olvashatók. 
 
Az ügyáthelyezés jogintézményét több támadás érte, elsősorban az áthelyezéssel érintett büntető ügyek vádlottjai  részéről, akik a jogszabály alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panaszt nyújtottak be.  
 
Az Alkotmánybíróság  a 36/2013. (XII. 5.) AB határozatában egyes – már hatályban sem lévő – jogszabályhelyek alaptörvény-ellenességét állapította meg, azonban a döntés az OBH elnökének bíróságot kijelölő határozatának hatályát nem érintette. 
 
Az eljáró bíróság kijelölését az ügyáthelyezés kezdeményezésére jogosult bírósági elnökök és az OBH elnöke is kivételesen alkalmazható eszköznek tekintette. Éppen ezért az elmúlt években a bírósági igazgatás folyamatosan törekedett a Fővárosi Törvényszék ügyforgalmi helyzetének más eszközökkel történő stabilizálására. 
 
A bíróságok központi honlapján elérhető statisztikai összefoglalókból is látható, az ügyáthelyezésben leginkább érintett Fővárosi Törvényszék ügyforgalmi helyzete jelentősen javult, ami részben az ügyáthelyezés intézményének is köszönhető.