Az Országos Bírói Tanács hírei

Az ülés napirendjén szerepelt egyebek mellett a Kúria Elnökének a tájékoztatója a bírói, illetve a bírósági vezetői pályázatok elbírálása során 2016. évben folytatott gyakorlatról, különös tekintettel a véleményező szerv javaslatától eltérés során figyelembe veendő elvek tapasztalataira a gyakorlatban. Dr. Darák Péter a Kúria Elnöke tájékoztatójában elmondta, hogy a tavalyi évben a bírói álláshelyek betöltése a bírói tanács rangsorával egyezően történt. Mindössze egy esetben gyakorolt egyetértési jogot az OBT rangsortól eltérés miatt.

Az Országos Bírói Tanács 2017. február 13-án Pécsett tartott kihelyezett ülést. A Tanács tagjait először Dr. Rendeki Ágnes, a Pécsi Törvényszék elnöke köszöntötte, aki röviden bemutatta a törvényszék és az illetékességébe tartozó járásbíróságok munkáját és eredményeit. Ezt követően Dr. Sipos Balázs, a Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnöke és a Dél-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium kollégiumvezető-helyettese tartott tájékoztatót a Regionális Kollégium munkájáról, majd Dr.

Az Tanács napirendjén szerepelt egyebek mellett az Országos Bírósági Hivatal Ellenőrzési Főosztályának tájékoztatója a 2016. évi tevékenységéről. Erdei Zoltán főosztályvezető beszámolt a 2016. év legfontosabb eredményeiről, így az informatikai-, a közhatalmi bevételek előírásainak és beszedésének, valamint a szakértői díjak kifizetése elrendelésének és azok teljesítésének rendszerellenőrzéséről. Az OBT tudomásul vette a tájékoztatást.  

Az Országos Bírói Tanács 2016. november 8-án megtartott ülésén első napirendként meghallgatta az Országos Bírósági Hivatal Elnökének tájékoztatóját az OBH 2015. évi tevékenységéről. Dr. Handó Tünde egyebek mellett kiemelte, hogy 2015-ben összesen 1.446.627 ügy érkezett a bíróságokra, ennél azonban több mint 2%-kal többet sikerült befejezni. A folyamatban maradt ügyek száma a különféle ügyszakokban 2013-tól kezdődően folyamatosan csökkenő tendenciát mutat, és az eljárások átlagos időtartama is egyre kedvezőbb: a perek 86,6%-a egy éven belül befejeződik.

A Tanács tagjai a 2016 október 11-én megtartott ülésen először rövid tájékoztatót hallgattak meg az Európai Jogi Szaktanácsadói hálózat működését szabályozó új OBHE utasítás tervezetről Dr. Gyarmathy Judittól, az Országos Bírósági Hivatal Elnökhelyettesétől. Az új szabályzat a szaktanácsadói hálózat eddigi működése során felmerült problémákra ad választ. Magáról a hálózatról a szaktanácsadók koordinátora, Dr. Osztovits András kúriai bíró tartott összefoglalót az OBT-nek.

Az Országos Bírói Tanács 2016. szeptember 13-i ülésén 3 tanácstag kezdeményezésére napirendjére tűzte a közigazgatási perrendtartás kodifikációjával kapcsolatos tájékoztatót, továbbá az igazságügyi miniszter által az Országos Bírósági Hivatal elnöke részére 2016. júliusában véleményezésre megküldött, illetve a bírósági szervezet részére 2016. augusztusában eljuttatott, a közigazgatási bíráskodást érintő törvénytervezetekkel kapcsolatos bírósági szervezeti álláspontot.

Az Országos Bírói Tanács (OBT) és az Országos Bírósági Hivatal (OBH) közös sajtótájékoztatóján bemutatkozott dr. Hajdu István, az OBT új soros elnöke, aki dr. Gerbert Tamást váltja az elnöki poszton.

Az Tanács napirendjén szerepelt egyebek mellett az Országos Bírósági Hivatal tájékoztatója „A Szolgáltató Bíróságért” eredményeiről. Fülöp Natasa osztályvezető asszony részletesen ismertette az Országos Bírósági Hivatal elnöke által 2015. június 23-án meghirdetett program tapasztalatait. Handó Tünde elnök asszony tíz pontban szólította meg a bíróságok elnökeit, a bírákat, bírósági dolgozókat, a jogkereső polgárokat, a Kúria elnökét, a Legfőbb Ügyészt, a Kormányt egyebek mellett azért, hogy közösen lépjenek fel az ítélkezés hatékonysága és az igazságszolgáltatásba vetett bizalom erősítése érdekében.

Az Országos Bírói Tanács 2016. április 12. napján megtartott ülésén dr. Ribai Csilla a Fővárosi Ítélőtábla megbízott Elnöke tájékoztatta a Tanácsot az Országos Bírósági Hivatal Elnökének az integritási szabályzatról szóló utasításáról. dr.
Az OBH elnöke és az OBT képviselői kiemelt célként tekintenek a bírói függetlenségre és a hatékony ítélkezésre.

Az Országos Bírói Tanács 2015. december 8. napján megtartott ülésén dr. Virág Csaba az Országos Bírósági Hivatal Pp. Munkacsoportjának Elnöke tájékoztatást nyújtott a Tanács számára az új Pp. Kodifikációjának állásáról. Az új Pp. megalkotásának egyik fő célja, hogy minden hivatásrend részére kiegyensúlyozott eljárási szabályokat tartalmazzon. Dr. Virág Csaba részletesen ismertette a kodifikáció folyamatát, jelenlegi állását és külön kitért a kép- és hangrögzítésre a polgári peres tárgyalásokon és az elektronikus jegyzőkönyv bevezetésére.

A szeptemberi soros elnökváltást követően dr. Bicskei Ferenc soros elnök vezetésével ülést tartott az Országos Bírói Tanács.

Az Országos Bírósági Hivatal részletes tájékoztatást adott a bírák és igazságügyi alkalmazottak 2014. évi írásbeli figyelmeztetéseiről, fegyelmi ügyeiről, valamint a bírák ellen indult szabálysértési és büntetőeljárásokról.

A napirendi pont megtárgyalására a Tanács meghívta a Szolgálati Bíróságok elnökeit.