Adatvédelmi munkatárs

Az Országos Bírósági Hivatal több mint 11.000 főt foglalkoztató bírósági szervezet központi igazgatási szerve. Feladatai közé tartozik az OBH elnökének hatáskörébe tartozó bíróságok igazgatásának központi feladatai, ennek keretében a közérdekű és közérdekből nyilvános adatokkal kapcsolatos megkeresések teljesítése, adatvédelmi tárgyú állásfoglalások előkészítése.

Fenti stratégiai célok mentén felmerülő sokrétű feladatokhoz az OBH elsősorban adatvédelmi szakmai tapasztalattal rendelkező, jogi végzettségű munkatársat keres az OBH Bírósági Főosztályára.

Főbb feladatok:

·         az alapjogi jogterülettel (adatvédelemmel, a közérdekű adatokkal és a közérdekből nyilvános adatokkal) kapcsolatos jogirodalom, jogszabályi környezet és ítélkezési gyakorlat felmérése

·         e tárgykörökben normatív szabályozási javaslatok (kutatási ajánlás, adatvédelmi ajánlás) tervezeteinek, protokollok, ügyviteli és eljárásrendek kidolgozása

·         alkotmányjogi panaszok folyamatos figyelemmel kísérése, elemzések készítése

·         a bírósági szervezet és az OBH adatvédelmi felelős rendszerének és hálózatának kialakítása, koordináció

·         a tudományos kutatással összefüggő feladatok összegyűjtése, azok alapján koncepció kidolgozása

·         a fenti területeket érintő megkeresések kezelése, ide értve az OBH-ba érkező kutatási, közérdekű adatigénylési megkereséseket is

·         a bírósági tájékoztatással összefüggő jogalkotás figyelemmel kísérése, az OBH ezzel összefüggő javaslatainak, észrevételeinek kialakításában közreműködés

·         kapcsolattartás a tárgykörben a bíróságokkal, a társhatóságokkal, különös tekintettel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságra

·         az adatvédelemmel, közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatokkal, alkotmányjogi panaszokkal, kutatással, bírósági tájékoztatással összefüggő képzés koncepciójának kialakítása igazgatásban, ítélkezésben, bírósági kommunikációban részt vevőknek

·         a tárgykört érintően részvétel a kommunikációban, tájékoztatásban, a bírósági belső és külső honlapok tartalmi elemeinek meghatározásában, a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok közzétételének folyamatos figyelemmel kísérésében

·         közreműködés az OBH fenti tárgyköreivel összefüggő perképviselettel kapcsolatos egyes feladatainak ellátásában, ideértve az ítélkezési gyakorlat igazgatási vetületeinek figyelemmel kísérését és folyamatos közvetítését.

Előnyt jelent:

  • bírósági szervezetben szerzett szakmai tapasztalat (bírák, bírósági titkárok jelentkezését is várjuk)
  • a közérdekű adatokkal összefüggő igazságszolgáltatás terén szerzett gyakorlat
  • adatvédelemmel, közérdekű adatokkal kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretek
  • alkotmányjogi panaszokkal kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretek,
  • adatvédelmi/infokommunikációs szakjogász végzettség

Elvárt egyéb kompetenciák:

·      önálló munkavégzés

·      pontos írásbeli és szóbeli kifejezőkészség

·      csapatszellem

·      lendületes munkavégzés

·      rugalmasság, mobilitás, terhelhetőség

·      nyitottság

·      rendszerező képesség

·      lényeglátási és problémamegoldó képesség

·      terhelhetőség

·      kommunikációs készség

·      megbízhatóság

A kinevezéshez szükséges feltételek:

·         magyar állampolgárság,

·         cselekvőképesség,

·         jogi egyetemi végzettség,

·         hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására [Iasz. 11. § (4)-(5) bek.].

A jelentkezéshez csatolni kell:

·         részletes fényképes szakmai önéletrajzot, amely tartalmazza az eddigi munkaviszonyai, szolgálati és egyéb jogviszonyai pontos megnevezését, valamint időtartamát (év, hó, nap),

·         motivációs levelet.

Bérezés: a sikeres pályázó illetménye a jogállására irányadó igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény szerint/ bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény szerint kerül meghatározásra. Az illetmény lehetséges összegéről és az egyéb juttatásokról a jelölteket a kiválasztási folyamat során sorra kerülő szóbeli meghallgatás során tájékoztatjuk.

Foglalkoztatás kezdete várhatóan: a pályázat elbírálását követően azonnal

A jelentkezés határideje: 2017. január 15.

Munkavégzés helye: 1055 Budapest, Szalay u. 16.

Jelentkezés módja: Elektronikus úton benyújtott önéletrajzzal a hr@obh.birosag.hu e-mail címen keresztül. Kérjük az e-mail tárgyában a következőt feltüntetni: „ADATVÉDELEM”.

Pályázatok_fájl: