Jogász a Jogi Főosztály Jogszabály-véleményezési Osztályára

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény alapján létrehozott igazgatási rendszerben a központi igazgatás feladatát a törvényhozó és végrehajtó hatalomtól független Országos Bírósági Hivatal elnöke látja el. Az OBH a bíróságok igazságszolgáltatási feladatainak magas szakmai színvonalú és időszerű ellátása érdekében szolgáltató jellegű tevékenységével biztosítja a szükséges működési feltételeket és azok javítását.

 

Fentiek alapján felmerülő sokrétű feladatok ellátása érdekében az OBH

jogász

munkatársat keres a Jogi Főosztály Jogszabály-véleményezési Osztályára

 

Főbb feladatok:

 • a civilisztikai tárgyú jogszabályok véleményezésével összefüggő feladatok ellátása,
 • a bíróságok feladatkörét érintő civilisztikai tárgyú jogszabályok megalkotásának, módosításának kezdeményezésére irányuló javaslatok, jogi vélemények és szakmai állásfoglalások előkészítése,
 • részvétel az „E-kódex Pp. projekt” lezárását követően az új Polgári Perrendtartással összefüggően felmerült igazgatási feladatok elvégzésében,
 • az OBH elnöke szabályzat-tervezeteinek véleményezésével összefüggő feladatok ellátása,
 • a bíróságok igazgatását érintő szerződések előkészítésével, továbbá a jogszabályok végrehajtására irányuló hatásvizsgálatok lefolytatásával összefüggő feladatok ellátása,
 • az elnöki utasítás tervezetek véglegesítésével, valamint az elnöki vagy elnökhelyettesi körlevelek, tájékoztatók tervezetének előkészítésével összefüggő feladatok ellátása,
 • részvétel a jogszabályváltozások belső és külső kommunikációjában, ennek érdekében kapcsolattartás a kommunikációért felelős szervezeti egységgel és a honlapok szerkesztőjével,
 • részvétel a központi stratégiai programok, illetve a jogszabály-véleményezéssel kapcsolatos projektek megvalósításában,
 • közreműködés a Jogi Főosztály civilisztikai tárgyú igazgatási feladatainak megvalósításában,
 • a Jogszabály-véleményezési Osztály tevékenységét érintően részvétel az OBH működéséről szóló féléves és éves beszámoló elkészítésében.

 

Előnyt jelent:

 • civilisztikai ügyszakban szerzett gyakorlat,
 • kodifikációs tapasztalatok,
 • angol nyelvismeret.

 

Elvárt egyéni készségek:

 • önálló, lendületes munkavégzés,
 • pontos írásbeli és szóbeli kifejezőkészség,
 • csapatszellem,
 • rugalmasság, mobilitás, terhelhetőség,
 • nyitottság,
 • nagyfokú precizitás,
 • jó rendszerező képesség,
 • nagyon jó lényeglátási- és problémamegoldó képesség,
 • megbízhatóság.

 

A jelentkezéshez csatolni kell:

 • részletes szakmai önéletrajzot, amely tartalmazza az eddigi munkaviszonyai, szolgálati és egyéb jogviszonyai pontos megnevezését, valamint időtartamát,
 • motivációs levelet, amelyben kitérhet a civilisztikai tárgyú jogalkotásra vonatkozó, az OBH Elnökének stratégiai céljaival összefüggő elképzeléseire is.

 

A benyújtott jelentkezéseket az Országos Bírósági Hivatal elnöke saját hatáskörben bírálja el.
A foglalkoztatás módjáról az OBH elnöke a nyertes jelölt munkáltatói jogkörének gyakorlójával előzetesen egyeztet.

 

A kiválasztott munkatárs tovább-foglalkoztatására a határozott idő lejártát követően lehetőség nyílhat, az erre vonatkozó elnöki döntés és a felek közös megegyezése alapján.

 

A jelentkezés határideje: 2018. március 14.

 

Munkavégzés helye: 1055 Budapest, Szalay utca 16.

 

Jelentkezés módja: Elektronikus úton a hr@obh.birosag.hu e-mail címen keresztül. Kérjük az e-mail tárgyában a következőt feltüntetni: „JF JVO polgári ügyszakos jogász”.

Pályázatok_fájl: