Számviteli ügyintéző

Az Országos Bírósági Hivatal a mintegy 11.000 főt foglalkoztató bírósági szervezet központi igazgatási szerve. Feladatai közé tartozik az OBH elnökének hatáskörébe tartozó bíróságokra, valamint a Hivatalra vonatkozó pénzügyi, költségvetési, bér- és honorárium-számfejtésével, társadalombiztosításával, valamint könyvelésével kapcsolatos feladatok ellátása. 

E feladatok ellátása érdekében Hivatalunk

SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐT

keres a Gazdálkodási Főosztály Hivatali Gazdasági Osztályára

Főbb feladatok:

 • teljes körű főkönyvi könyvelési feladatok végrehajtásában való részvétel,
 • bevételek, kiadások, előirányzatok, tárgyi eszköz, kötelezettségvállalás, bér könyvelése; nyitási-, zárási feladatok végrehajtása,
 • részvétel a havi intézményi költségvetési jelentés elkészítésében,
 • részvétel beszámoló és mérleg elkészítésében,
 • elvégzi a munkáltatói lakáskölcsönnel kapcsolatos tételek kontírozását, könyvelését
 • teljesíti a jogszabályok által előírt kötelező időszaki egyeztetéseket és bevallásokat,
 • eseti jellegű riportok, kimutatások készítése,
 • egyéb napi, a munkakörhöz kapcsolódó operatív feladatok,

A kinevezéshez szükséges feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • szakirányú középfokú vagy felsőfokú iskolai végzettség,
 • mérlegképes könyvelői emelt szintű szakképesítés (államháztartási szak),
 • hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására [Iasz. 11. § (4)-(5) bek.],

Elvárt szakmai kompetenciák:

 • Forrás SQL integrált rendszer ismerete
 • költségvetési intézményben pénzügyi-számviteli területen szerzett tapasztalat, az államháztartási szervek gazdálkodására, számvitelére vonatkozó jogszabály ismerete és alkalmazása,
 • MS Office felhasználói szintű ismerete, különös tekintettel az MS Excelre.

Előnyt jelent:

 • Kincstári Electra rendszer ismerete,
 • költségvetési területen szerzett 1-3 éves munkatapasztalat,

Elvárt egyéni készségek:

 • önálló munkavégzés,
 • önképzésre motivált,
 • pontos, precíz, lelkiismeretes munkavégzés,
 • proaktív szemlélet a feladatmegoldások során,
 • együttműködési készség, csapatjátékos attitűd,
 • a határidők pontos betartása,
 • rugalmasság, terhelhetőség,
 • jó kommunikációs készség,
 • megbízhatóság.

A jelentkezéshez csatolni kell:

 • részletes szakmai önéletrajzot, amely tartalmazza az eddigi munkaviszonyai, szolgálati és egyéb jogviszonyai pontos megnevezését, valamint időtartamát (év, hó, nap),

Bérezés: az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény szerint.

Jelentkezési határidő: 2017. február 15.

Alkalmazási forma: a kiválasztott munkatárssal, amennyiben igazságügyi alkalmazott, határozott idejű áthelyezéssel történő, egyéb jelentkező esetén az Országos Bírósági Hivatal – próbaidő egyidejű kikötésével – határozott időre szóló kinevezéssel igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszonyt létesít, mely határozatlan időre módosítható.

Munkavégzés helye: 1055 Budapest, Szalay utca 16.

Jelentkezés módja: Elektronikus úton a hr@obh.birosag.hu e-mail címen keresztül. Kérjük az e-mail tárgyában a következőt feltüntetni: „számviteli ügyintéző”.

 

Pályázatok_fájl: