Fővárosi Törvényszék - Óvadék megfizetése esetén szabadlábra kerülhet a BAH csomópontnál balesetet okozó sofőr

A Budai Központi Kerületi Bíróság 2017. szeptember 8-án elfogadta a védő óvadék megállapítására vonatkozó indítványát, melyet a bíróság 4 millió forintban állapított meg. A bíróság csak abban az esetben szünteti meg a moldáv állampolgár előzetes letartóztatását, ha az óvadékot a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Hivatalánál befizetik. Addig a gyanúsított előzetes letartóztatásban marad.
 
A nyomozó hatóság halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt folytat nyomozást E. S. moldáv állampolgárral szemben. Ebben az eljárásban az ügyész a szökés és elrejtőzés veszélye miatt indítványozta a gyanúsított előzetes letartóztatásának elrendelését, míg a védő az ügyészi indítvány elutasítását és védence szabadlábra helyezését kérte óvadék ellenében. A nem nyilvános meghallgatáson a bíróság az ügyészi és a védői indítványt részben találta megalapozottnak.
 
A végzés szerint a gyanúsított cselekménye az eljárás jelenlegi szakaszában halálos közúti baleset gondatlan okozása vétségének megállapítására lehet alkalmas. A balesetnek nemcsak halálos áldozata van, hanem további 8 ember is súlyosan megsérült, volt aki gerinctörést szenvedett. A megalapozott gyanút E. S. beismerő vallomásán túl többek között a lefoglalt kamerafelvétel, a helyszíni szemléről készült jegyzőkönyv és a tanúvallomások támasztják alá.
 
Az indoklás szerint a bűncselekmény jelentős tárgyi súlyú, büntetési tétele egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés. Megállapította a bíróság, hogy a gyanúsított büntetlen előéletű, azonban külföldi állampolgár, aki Magyarország területén sem lakóhellyel, sem tartózkodási hellyel nem rendelkezik. Bár a végzés szerint fennáll ugyan a szökés és elrejtőzés veszélye, azonban önmagában az tény, hogy a terhelt külföldi állampolgár, még nem indokolta a legsúlyosabb kényszerintézkedés alkalmazását. E. S. családi körülményei rendezettek, családja Olaszországban él, és gyermeke ott tanul. A bíróság lehetőséget látott az óvadék felajánlásának elfogadására, melynek összegét a cselekmény tárgyi súlyához és a terhelt személyi körülményeihez mérten határozta meg. A végzés szerint az összeg alkalmas a terhelt jelenlétének biztosítására az eljárás során.
 
A jogszabály szerint az óvadék megállapítását a bíróságnál csak a terhelt vagy a védő indítványozhatja. Elrendelésére csak abban az esetben van lehetőség, ha fennáll a terhelt szökésének vagy elrejtőzésének a veszélye, vagy más okból megalapozottan feltehető, hogy jelenléte az eljárási cselekményeknél másképpen nem biztosítható. Minden egyéb más előzetes letartóztatási ok kizárja az óvadék intézményét. Az óvadék olyan összeg, amelyet a bíróság határoz meg, és amely a terheltnek az eljárási cselekményeken való jelenlétét biztosítja. A törvény nem határozza meg az óvadéknak sem a minimumát, sem a maximumát, azt a terhelt személyi körülményeire és vagyoni helyzetére figyelemmel kell megállapítani. A bírói gyakorlat az óvadék összegének megállapításánál tekintettel van arra, hogy az elég visszatartó erőt jelentsen amellett, hogy nem idézi elő a terhelt pénzügyi helyzetének ellehetetlenülését.
 
A terhelt csak a jogerősen megállapított óvadék befizetése esetén szabadulhat, addig előzetes letartóztatásban marad, amely az elsőfokú bíróság tárgyalás előkészítése során hozott határozatáig, legfeljebb 2017. október 8-ig tart. A végzés nem jogerős, mert az ügyész fellebbezést jelentett be az előzetes letartóztatás elrendelése érdekében.
 
Budapest, 2017. szeptember 8.
Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály