Fővárosi Törvényszék - Valótlan tartalmú hír jelent meg a tescós rablók tegnapi tárgyalásáról

A híresztelésekkel ellentétben a bíró nem tiltotta meg, hogy a terheltek és a védők kérdezhessenek a kihallgatott tanútól a tescós rablók tegnapi tárgyalásán, sőt – ehelyett – a tárgyalási nap jelentős része éppen a védői és vádlotti kérdések feltételével telt. A bíró különösképp nem tett arra utaló megjegyzést, hogy a bíróság akár törvénytelenül is, de befejezi ezt az eljárást. Nem felel meg a valóságnak továbbá az az állítás sem, miszerint a kérdéses tanú azt mondta volna, hogy néhány hónapja újra kihallgatta őt az ügyészség a tescós rablók ügyében, mert a tanú – elmondása szerint – a bírósági eljárás során történt állítólagos megfenyegetésével összefüggésben tett vallomást az ügyészségen.
 
Az eredeti tervek szerint a 2017. szeptember 12-i tárgyalási nap egy tanú korábban megkezdett kihallgatásával folytatódott volna. A nap elején azonban több védő az eljárás megszüntetését, illetve az eljárás felfüggesztését indítványozta arra hivatkozva, hogy továbbra is olyan iratok hiányoznak az eljárásból, amelyek befolyásolják az ügy megítélését. Ezeknek az indítványoknak a bíróság nem adott helyt, mert úgy az eljárás megszüntetésére, mint annak felfüggesztésére a büntetőeljárásról szóló törvény értelmében kizárólag a jogszabályban tételesen meghatározott okok alapján van lehetőség, amely okok jelen esetben nem állnak fenn.
 
Ezt követően S. P. – anélkül, hogy a tanács elnöke szót adott volna neki – ismételten elő kívánta terjeszteni az eljárásra vonatkozó észrevételeit, azonban a bíró figyelmeztette, hogy a tárgyalás előre meghirdetett menetrendjének megfelelően a tanú meghallgatásával folytatódik. S. P. a tanácselnök egymás után többször megfogalmazott utasításának nem tett eleget, mi több, durván sértő szavakkal illette a bírót, ezért a bíróság a tárgyalás rendjének megsértése miatt kiutasította a teremből.
 
A bíróság döntött arról, hogy beszerzi az ügy elbírálásához szükséges adatokat, iratokat. Az újságcikkben is hivatkozott dokumentumok beszerzésére tett erőfeszítés eredménye vagy eredménytelensége a bizonyítékok mérlegelése körében értékelhető. 
 
Budapest, 2017. szeptember 14.
Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály