Szolnoki Törvényszék - Elsőfokú ítélet az általános iskolás gyermekeket bántalmazó pedagógus ügyében

A Szolnoki Járásbíróság 2017. március 14-én 13 rendbeli közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazás bűntettében, 2 rendbeli kiskorú veszélyeztetésének bűntettében, és akaratnyilvánításra képtelen személy sérelmére elkövetett könnyű testi sértés bűntettében mondta ki bűnösnek, és 2 év - végrehajtásában 4 évi próbaidőre felfüggesztett – börtönbüntetésre és 8 év pedagógusi foglalkozástól eltiltásra ítélt egy tanárnőt. Az ítélet ellen a vádlott felmentésért jelentett be fellebbezést, így az ügy másodfokon a Szolnoki Törvényszéken folytatódik.
 
A vádlott 2013 szeptemberétől tanítóként dolgozott a Tiszabői Általános Iskola gyógypedagógiai tagozatán. Munkaköréhez tartozott az iskola tanulóinak tanítása, differenciált képességfejlesztése, nevelése, és felügyelete. A vádlott a nem jogerős ítélet szerint 2014 márciusa és 2015 novembere között több mint tíz alkalommal bántalmazta 7-14 év közötti tanítványait. Volt olyan tanuló, akit ököllel ütött meg, volt akinek a haját rángatta meg, volt akit tenyérrel vágott pofon, és arra is volt példa, hogy egy gyermeket a ruházatánál fogva rángatott ki a tanteremből, kilökte az ajtón, és nem engedte vissza az órára. A diákok jellemzően a tanóra közbeni beszélgetéssel, a tanóra rendjének megzavarásával, illetőleg a pedagóguson való gúnyolódással vívták ki a tanárnő haragját, de arra is volt példa, hogy két verekedő gyermek közötti vitát zárt le a pedagógus azzal, hogy egyiküket megütötte. A 13 bántalmazott gyermek testi sérülést nem szenvedett. A vádlott pedagógiai gyakorlata azonban kettejük érzelmi fejlődését kimutatható módon negatívan befolyásolta, bennük feszültséget keltett, maradandó érzelmi károsodást azonban nem okozott.
 
A hatályos jogszabályok szerint a tanárnő, mint pedagógus közfeladatot ellátó személynek minősült,  aki a tanulókat semmilyen körülmények között nem vethette volna alá sem testi, sem lelki fenyítésnek, kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó büntetésnek, vagy bánásmódnak. Az elsőfokú ítélet szerint a vádlott ennek ellenére 13, életkoránál fogva akaratnyilvánításra képtelen tanítványát bántalmazta, mely magatartásával 2 kiskorú diákja testi, értelmi, erkölcsi vagy érzelmi fejlődését is veszélyeztette.
 
Az ügyben 2016. október 17-én emelt vádat az ügyészség, így a bíróság kevesebb, mint 5 hónapon belül hozta meg ítéletét.
 
 
Szolnok, 2017. március 16.
 
Szolnoki Törvényszék Sajtóosztály