Szolnoki Törvényszék - Elsőfokú ítélet a korábban öregek otthonát üzemeltető szolnoki vállalkozó ügyében

Az ügyben első fokon eljárt Szolnoki Törvényszék társtettesként, fegyveresen elkövetett emberrablás bűntettében mondta ki bűnösnek, és 6 év 6 hónap fegyházbüntetésre és 7 év közügyektől eltiltásra ítélte K.Gy. vádlottat. Az ítélet nem jogerős. Az ügyész a kiszabott büntetés súlyosbításáért, a vádlott felmentésért, míg a védő elsődlegesen felmentésért, másodsorban téves jogi minősítésre hivatkozással enyhítésért jelentett be fellebbezést. Így az ügyben másodfokon a Szegedi Ítélőtábla jár majd el. 
 
A nem jogerős ítélet szerint a vádlott a sértettel együtt üzemeltette a Szolnok, Vízpart krt. 3. szám alatt található Gondoskodás Házát, amely idős emberek bentlakásos ellátását szolgálta. Az üzlettársak között elszámolási vita alakult ki. A vádlott egy 2003-as 80 millió Ft-os tartozást követelt a sértettől, aki ezt nem ismerte el, a vádlott követelését nem tartotta jogosnak. 
 
Az üzlettársak előzetes megbeszélésüknek megfelelően 2012. január 2-án 10.00 óra körüli időben az intézmény kétszintes irodaházában ügyintézés céljából találkoztak. A vádlott készült a találkozásra, a sértettől a szerinte fennálló tartozását akarta kikövetelni. Ebből a célból már a reggeli órákban lakásáról elhozatta a tulajdonát képező lőfegyver utánzatú 9 mm-es Magnum Defender M típusú gumilövedékes riasztó fegyverét és laptopját, valamint intézkedett annak érdekében, hogy az általa követelt tartozás megfizetésének kierőszakolása érdekében a későbbiekben 4 ismeretlen férfi jelenjék meg. 
 
A találkozó kezdetén a vádlott és a sértett a szükséges adminisztrációs munkákat a földszinten, az iroda két alkalmazottjának jelenlétében, illetőleg közreműködésével elvégezték, majd az alkalmazottakat a vádlott ügyintézés végett a városba küldte, az irodaház bejárati ajtaját belülről bezárta, és megkérte a sértettet, hogy menjen fel vele az emeleten lévő lakásba. 
 
Az emeleten a nappaliban ültek le, majd a helyiségbe bejött négy, kb. 180-185 cm magas, 30-40 év körüli erős testalkatú férfi, akiknek a kilétét a nyomozás során nem sikerült megállapítani. A négy férfi közül az egyik a fején fekete, szemrészt kihagyó símaszkot viselt. A másik férfi nadrágjának derekában egy forgótáras, fekete színű pisztoly, míg a harmadik személy kezében egy fém teleszkópos bot, úgynevezett „vipera” volt. 
 
Az ismeretlen férfiak fenyegető módon körbeállták a fotelban ülő sértettet. Elvették az asztalon lévő iPadjét, és a zsebében lévő telefonját. Miközben a vádlott a sértettől tartozása megadását követelte. A sértett vitatta a vádlott követelésének jogosságát, nem volt hajlandó a 80 millió Ft-ot megfizetni. Ekkor a símaszkot viselő férfi ökölbe szorított kézzel, közepes erővel négy esetben fejen ütötte. A vádlott és társai közölték, hogy addig nem engedik el, amíg a 80 millió Ft-ot át nem utalja a vádlott számlájára. 
 
Ezt követően a vádlott által aznap, a reggeli órákban, kifejezetten ebből a célból odahozatott laptopot a sértett elé tették, hogy azon keresztül intézze az átutalást. A sértett közölte, hogy ekkora összeget nem tud átutalni, mivel a számláján nincs ennyi pénz, de a fenyegetés hatására a bankszámlájába belépett, és miután fenyegetői meggyőződtek arról, hogy valóban nincs ennyi pénz a számláján, arra kényszerítették, hogy írjon egy tartozáselismerő nyilatkozatot. 
 
A sértett az erőszak hatására, a vádlott által elé tett papírlapra a tartozáselismerő nyilatkozatot saját kezűleg megírta. Követelték, hogy írja bele, mennyi időn belül rendezi a tartozását, de az „egy-két napnál ne legyen hosszabb”. A sértett a nyilatkozatban vállalta, hogy a tartozását 2012. január 6. napjáig megfizeti, az évszámot azonban elírta 2011-re. Ekkor az ismeretlen férfiak közül az, akinél egy pisztoly volt, ököllel, közepes erővel az oldalán megütötte, és felszólította, hogy javítsa ki az évszámot. 
 
Ekkor a vádlott az aznap, a reggeli órákban, kifejezetten ebből a célból odahozatott, tulajdonát képező lőfegyver utánzatú 9 mm-es Magnum Defender M típusú gumilövedékes riasztó fegyverét a sértettre fogta, és azt közölte vele, hogy nem bízik benne, annak ellenére sem, hogy a tartozását írásban elismerte, és ha elmennek a társai, le fogja lőni, és magával is végezni fog. 
 
Az ismeretlen társak azt javasolták a vádlottnak, hogy e helyett kötözzék meg a sértettet, tegyék be az autójába, azzal egy fának hajtsanak, és gyújtsák fel a kocsit, hogy az balesetnek látsszon. A vádlott ebbe beleegyezett, és a sértettet a földre fektették, kezét egy telefonzsinórral hátrakötötték, és hosszabb ideig a földön, hason fekve tartották, miközben felsőtestét oldalról több esetben bántalmazták. Ezután hátulról, a karjánál fogva felemelték, és visszaültették a fotelba. 
 
A símaszkot viselő férfi ekkor megkérdezte a sértettet, hogy a mai napon mennyi pénzt tud összeszedni, mert nekik is szükségük van pénzre. 
 
A sértett kétségbeesésében és félelmében, saját és családja miatti fenyegetettségében közölte, hogy ha elengedik és intézkedni tud, akkor egy másik településen élő ismerősétől, talán 8-10 millió Ft-ot kölcsön tud kérni, és át tudja utaltatni a vádlott számlájára, illetve 2-3 millió Ft készpénzt is össze tud szedni még a mai napon. Az ismeretlen személyek beleegyeztek abba, hogy a sértett a másik településre utazzon ismerőséhez. 
 
A vádlott közölte, hogy ő is megy a sértettel, és ha útközben bárki is közelít az autóhoz, akkor ő főbe lövi magát, de előtte a sértettel végez. A maszkot viselő férfi azt mondta a sértettnek, hogy ne „ugráljon”, mert két embere most is szülei háza előtt várakozik, és mindent tudnak róla, mivel már két hónapja megfigyelik. Bármit is tesz, „a családja fogja annak kárát látni”, egyúttal azt is közölte, hogy mindaddig, amíg meg nem fizeti a tartozását, nem engedik haza. A vádlottnak pedig azt mondta, hogy ha a másik településről visszaérkeznek Szolnokra, telefonon jelentkezzen. 
 
A négy ismeretlen férfi 14.00 óra körüli időben eltávozott az épületből, ezt követően a sértett a saját kocsijával, a vádlottal együtt a másik településre ment. A vádlott a gépkocsi jobb hátsó ülésén ült, és nála volt a laikus számára külsőleg éles lőfegyvernek látszó, lőfegyver utánzatú 9 mm-es Magnum Defender M típusú gumilövedékes riasztó fegyver, amit a nyomaték kedvéért időnként a kezébe vett, és útközben azzal hadonászott, miközben a sértettet többször figyelmeztette pénzfizetési ígéretére. 
 
A másik településen, amíg a sértett az ismerősével beszélt, a vádlott a gépkocsiban várakozott. A sértett ismerőse a sértett kérésére 10 millió Ft-ot átutaltatott a sértett által megadott bankszámlaszámra, mialatt a sértett az ismerőse házából telefonon értesítette az egyik munkatársát, és arra kérte, hogy a saját és családja védelmében tegye meg a szükséges, jogszerű intézkedéseket. Ezt követően a sértett visszament a személygépkocsihoz, és a vádlottal visszaindultak Szolnokra. 
 
Amikor visszaérkeztek Szolnokra, a Vízpart krt. 3. szám alatti épület előtt rendőri intézkedésre került sor, melynek során a vádlott felső ruházatának külső zsebében megtalálták a lőfegyver utánzatú 9 mm-es Magnum Defender M típusú gumilövedékes riasztó fegyvert, amelynek tartása nem engedélyköteles. 
 
A vádlott és a négy ismeretlen társa a sértettet több mint három órán keresztül erőszakkal, fenyegetéssel a Szolnok, Vízpart krt. 3. szám alatti irodaház emeletén személyi szabadságától megfosztották, és a szabadon bocsátását állítólagos tartozása rendezésétől tették függővé. A sértett a bántalmazás következtében 8 napon belül gyógyuló zúzódásos sérüléseket szenvedett. 
 
Szolnok, 2017. március 14.
 
Szolnoki Törvényszék Sajtóosztály