2012. évi jogszabályok

2012. november 30-i hatállyal - a cégbírósági eljárás változása

A cég adószámának törlésére vonatkozó adóhatósági határozat (az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény) alapján a cégbíróság a céget megszűntnek nyilvánítja (a cégnyilvánosságról, cégbírósági eljárásról szóló 2006. évi V. törvény 91. §).

Az eljárás gyorsítása

Ezen eljárásban bírósági fogalmazó, ügyintéző is részt vehet, munkájukat a cégbíró felügyeli.

Kényszertörlési eljárás

A megszűntnek nyilvánítás után a cégbíróság kényszertörlési eljárást folytat le, melynek során a gyorsítás érdekében részfeladatok elvégzésére jogosultak az igazságügyi alkalmazottak (eljárás megindítása és ennek közzététele), a bírói kontroll azonban itt is megmarad (a cégnyilvánosságról, cégbírósági eljárásról szóló 2006. évi V. törvény VIII/A. Fejezete).

2012. október 16. napjától - a bírósági ügyvitel szabályainak változása

A bírósági közvetítés

A bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. IM rendelet (BÜSZ) - a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény felhatalmazása alapján - a mediátorként kijelölt bírósági titkár által végzett közvetítés részletes szabályait állapítja meg a hatékony bírósági közvetítés érdekében. A bírósági közvetítés illetékmentes. A bírósági közvetítővé kijelölt bírósági titkár kinevezési szabályait, illetőleg az ügyfeleknek a bírósági közvetítésről való tájékoztatását a 20/2012. (XI. 23.) OBH elnöki utasítás szabályozza.

2013. január 1. napjával új IX/B. Fejezettel egészül ki a BÜSZ: a polgári és büntető eljárásokban hatályba lépő elektronikus kommunikáció ügyviteli szabályaival.

2012. szeptember 1-jei hatállyal - elektronikus kommunikáció a bírósági végrehajtóval

Az önálló bírósági végrehajtó eljárásában alkalmazandó elektronikus kézbesítési rendszer működtetésének részletes szabályairól szóló 40/2012. (VIII. 30.) KIM rendelet a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény elektronikus ügyfélkapcsolatra, a hatóságok elektronikus kapcsolattartására vonatkozó rendelkezéseit hivatott végrehajtani. A rendszert a végrehajtói kamara működteti.

Az elektronikus ügyfélkapcsolat az ügyfél számára választható, nem kötelező (azt jellemzően nagy gazdálkodó szervezetek, bankok veszik igénybe), csupán azon felek esetében, akikre ezt törvény külön kötelezővé teszi. Az új szabályozás a költséghatékonyság, az eljárás gyorsítása, az ügyfélbarát ügyintézés érdekeit egyaránt szolgálja.