2013. februári jogszabályok

2013. február 1-jei hatállyal – a Büntető Törvénykönyv módosítása

Az új Büntető Törvénykönyv (2012. évi C. törvény) 2013. július 1-jei hatályba lépése előtt több ponton módosul a jelenleg hatályos Büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (Btk.)

Hatályon kívül helyezett büntetőjogi tényállások

Hatályukat vesztik az alábbi bűncselekményekre vonatkozó törvényi rendelkezések:

Sajtórendészeti vétség (Btk. 213. §), beutazási és tartózkodási tilalom megsértése (Btk. 214. §), földmérési jel megrongálása (Btk. 215. §), határjelrongálás (Btk. 220. §), közérdekű bejelentő üldözése (Btk. 257. §), közszemérem megsértése (Btk. 272. §), hamis statisztikai adatszolgáltatás (Btk. 278. §), rossz minőségű termék forgalomba hozatala a Btk. 293. §-ban meghatározott tényállása, hitelezési csalás (Btk. 297/A. §), gazdálkodó szervezet vezető állású személyének visszaélése (Btk. 298/A. §), árdrágítás (Btk. 301-302. §), vásárlók megkárosítása (Btk. 328. §), kibúvás a polgári szolgálat alól (Btk. 336/A. §), a polgári szolgálat megtagadása (Btk. 336/B. §), jelentkezési kötelezettség elmulasztása (Btk. 337. §)

Módosuló tényállások:

Módosulnak a Btk.-nak a visszaélés okirattal (Btk. 277. § (1) bek.), készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés (Btk. 313/C. § (7) bek.), és lopás (Btk. 316. § (2) bekezdése) bűncselekményekre vonatkozó egyes rendelkezései.

Szigorodik a szabályozás: a korábbi „megszerzés” elkövetési magatartásnál tágabb körű „elvétellel” már bűncselekmény valósul meg (visszaélés okirattal, készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés).

Változnak a halmazati szabályok: a korábbi szabályozástól eltérően egy vagy több okirat, illetve készpénz-helyettesítő fizetési eszköz egy alkalommal történő elvétele egy bűncselekménynek minősül.

A lopás minősített esete lesz a továbbiakban, ha a lopás elkövetője egyidejűleg egy vagy több közokiratot vagy készpénz-helyettesítő fizetési eszközt is elvesz a sértettől.

2013. február 1-jei hatállyal – a Szabálysértési törvény változása

A Szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (Szabs. tv.) új szabálysértési tényállásként tartalmazza a hivatalos személy által elkövetett hamis statisztikai adatszolgáltatást (Szabs. tv. 175/A. §), közérdekű bejelentő üldözését (Szabs. tv. 206/A. §), hamis statisztikai adatszolgáltatás (Szabs. tv. 206/B. §), valamint a sajtórendészeti szabálysértést (Szabs. tv. 208/A. §).