Nyitott Bíróság

Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) az átlátható, nyitott igazságszolgáltatás jegyében indított előadássorozatot a középiskolákban, „Nyitott Bíróság” címmel. A kezdeményezés mottója: "Attól félsz, amit nem ismersz."

A szervezők szerint minél többet tudnak az igazságszolgáltatásról az odafordulók, annál inkább elfogadják és tisztelik döntéseit, annál nagyobb a bizalom a bíróságokban. A hivatal által elindított program keretében a középiskolások osztályfőnöki órákon kapnak tájékoztatást a legalapvetőbb jogi ismeretekről, így többek között a hatalmi ágak elválasztásáról, az igazságszolgáltatás és a bíró függetlenségéről, a bírósági szervezetrendszerről, a bíróságok igazgatásáról, a hatásköri és illetékességi szabályokról, a legfontosabb jogágakról, a polgári, a büntető és a közigazgatási perrel kapcsolatos legegyszerűbb rendelkezésekről továbbá a perbeli jogokról és kötelezettségekről. A program első előadását "Hogyan válhatunk jogtudatos állampolgárrá?" címmel a Kúria elnöke, dr. Darák Péter tartotta a Lauder Javne gimnáziumban. Az előadások az életkori sajátosságoknak megfelelően nagy hangsúlyt fektetnek majd a fiatalkori áldozattá válás, illetve a fiatalkorú bűnözés, az internetes bűncselekmények, a kábítószerrel visszaélés, vagy éppen a diákság jogainak és a munka világába való belépésnek a kérdéseire.

A programban részt vevők a bíróságokon tárgyalásokat, ítélethirdetéseket láthatnak, a 18 éves kort betöltött tanulók pedig - előzetes egyeztetést követően - büntetés-végrehajtási intézményekbe is ellátogathatnak. A jogi ismeretterjesztő kezdeményezéshez csak Budapesten 40, országszerte igen sok középfokú oktatási intézmény csatlakozott, vidéken a helyi sajátosságokat jól ismerő törvényszékek szervezik az előadásokat.

A programba a bírák és az iskolák is önkéntesen léphetnek be. A Kúria, az ítélőtáblák, a húsz törvényszék, a több mint száz helyi bíróság és az OBH egyaránt részt vesz a kezdeményezésben. A bírósági szervezeten belül közel 300 bíró és bírósági titkár jelentkezett, hogy oktatóként a jogról, igazságszolgáltatásról interaktív osztályfőnöki órák keretében beszéljenek a diákoknak. A tervek szerint a Nyitott Bíróság program idővel az ország minden érdeklődő iskoláját elérheti.

PROGRAMOK:

  • Osztályfőnöki órán jogismereti előadások
  • Tárgyaláslátogatások
  • Bírósági épületlátogatások
  • Börtönlátogatások (18 év felettieknek)
  • Perszimulációk ("próbatárgyalás" formájában)

   

A programokról, a bírósági látogatások lehetőségéről érdeklődjön az adott bíróság kapcsolattartóinál:

Törvényszékek

Kapcsolattartók

Elérhetőségük

Balassagyarmati Törvényszék

dr. Mészáros Gábor

törvényszéki titkár

meszarosgabor@balassagyarmatit.birosag.hu

06-35-501-200

Budapest Környéki Törvényszék

dr. Kenese Attila

Gödöllői Járásbíróság elnökhelyettese

06-28-515-244

Debreceni Törvényszék

 dr. Veszprémyné dr. Szajkó Márta

sajtótitkár

 veszpremyne@debrecenit.birosag.hu

06-30-3270464

06-52-526-755

Egri Törvényszék

 

dr. Nyiri Beáta

elnök

drnyirib@egrit.birosag.hu

06-30-757-1619

Fővárosi Törvényszék

Rosnerné dr. Romenda Zsuzsanna

ált. elnökhelyettes

rosnerned@fovarosit.birosag.hu

06-1-354-6661

Győri Törvényszék

dr. Máté Kinga

bíró, sajtószóvivő

matek@gyorvb.birosag.hu

06-96-508-796

Gyulai Törvényszék

 

dr. Bagdi Árpád bíró,

elnök

dr. Marton Erika

sajtótitkár

 bagdia@bcsaba.birosag.hu

06-20-378-2317

martonEr@gyula.birosag.hu

06-66-562-200

Kaposvári Törvényszék

 

dr. Ipolyi Róbert

bíró

ipolyir@kaposvarit.birosag.hu

06-82-528-228

Kecskeméti  Törvényszék

dr. Siposné dr. Zentai Anita
elnökhelyettes,
Kecskeméti Városi Bíróság

siposnea@kmet.birosag.hu

Miskolci  Törvényszék

 

dr. Molnár Dalma

bíróság fogalmazó

 molnard@miskolc.birosag.hu

06-30-389-1867

Nyíregyházi

Törvényszék

Gutyánné dr. Orosz Edina

bírósági titkár

 gutyanneoe@nyiregyhazit.birosag.hu,

 06-42-523-865

Pécsi

Törvényszék

 

dr. Antal Gábor

törvényszéki csoportvezető bíró

antalg@pecsit.birosag.hu

06-72-503-514

06-30-520-1735

Szegedi

Törvényszék

dr. Vágvölgyi Adrienn

bírósági fogalmazó

vagvolgyiadrienn@szegedit.birosag.hu

06-30/787-2844

Szekszárdi Törvényszék

 

dr. Andódi László

törvényszéki bíró

andodil@szekszard.birosag.hu

06-74-505-800

Székesfehérvári Törvényszék

dr. László Ádám

bírósági titkár

nyitottbirosag@szekesfehervarit.birosag.hu

Szolnoki Törvényszék

 

dr. Pogány-Mile Réka, bírósági fogalmazó

(56)501 410 / 3119 mellék

 nyitottbirosag@szolnokit.birosag.hu

Szombathelyi Törvényszék

 

dr. Kovács Bálint

bírósági titkár

KovacsBa@szombathelyit.birosag.hu

06-94-312-184 (222)

Tatabányai Törvényszék

dr. Gáll Attila

06-34-513-070/250-es mellék

Veszprémi Törvényszék

 

dr. Varga Erika

bíró

vargae@veszpremvb.birosag.hu

06-88-590-220

06-30-5203515

Zalaegerszegi Törvényszék

 

dr. Vándor Virág

bíró

vandorv@egerszeg.birosag.hu

Telefon: 

+36 30 95 32 504

Ítélőtáblák

Kapcsolattartók

Elérhetőségük

Fővárosi Ítélőtábla

Nagyné dr. Ilosvay Zsuzsa

bírósági titkár

nagynezsuzsa@fovitb.birosag.hu

06-1-268-4804

Debreceni Ítélőtábla

Berényiné Fórizs Ildikó

sajtószóvivő

ForizsI@dit.birosag.hu

06-30-994-339

06-52-527-974

Győri Ítélőtábla

 

dr  Ferenczy Tamás

bíró, sajtószóvivő

ferenczyt@gyoritb.birosag.hu

06-96-520-527

Pécsi Ítélőtábla

 

dr. Tóth Sándor

bíró, sajtószóvivő

toths@pitb.birosag.hu

06-72-533-419, 06-30-207-2976 

Szegedi Ítélőtábla

dr. Hámori Attila

elnökhelyettes,

dr. Ződi Zita,

titkár

hamoria@szegeditb.birosag.hu

zodizita@szegeditb.birosag.hu

06-62-568-568

Kúria

 

Józan Magda

sajtófőnök,

Marton Ildikó

tisztviselő

martonildiko@kuria.birosag.hu
 

A budapesti büntetés-végrehajtási intézetek látogatásával kapcsolatban érdeklődését jelezze a sajto@fovarosit.birosag.hu email címen.

Tovább a GYERMEKKÖZPONTÚ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS oldalára >>>