A bíróságok története

Az Országos Bírósági Hivatal nagy hangsúlyt fektet arra, hogy bemutassa az igazságszolgáltatásnak a társadalom történetében betöltött fontos szerepét. A bíróságok tradícióinak ápolása és a történelmi emlékezetének megóvása érdekében széleskörű együttműködést alakítottunk ki kulturális intézményekkel, közgyűjteményekkel, egyetemekkel és tudományos műhelyekkel.

Évente egyre több tudományos igényű és ismeretterjesztő publikációval bővül azon kiadványok sora, amelyek igényesen mutatják be elődeink korának igazságszolgáltatását.

A bíróságok története menüpontban ennek a munkának gyümölcseit ismerheti meg az érdeklődő.