1 - A védő által benyújtható elektronikus beadványok

A büntetőeljárásról szóló 1998.évi XIX. törvény (Be.) 69/D. § értelmében az összbüntetésbe foglalás (574. §) és az utólagos összbüntetésbe foglalás (575. §) iránti indítványt, valamint ezen indítvány visszavonását az elítélt védője a bíróság e célra biztosított elektronikus rendszerén keresztül is benyújthatja.

Magyarország megújul