Polgári peres elektronikus formanyomtatványok

Tájékoztatjuk, hogy 2016. január 1. napjától 2016. június 30. napjáig választható, 2016. július 01. napjától kötelező a bírósággal való elektronikus kapcsolattartás a 2015. évi CCXII. törvény alapján.

Az alkalmazandó űrlap használata közzétételének időpontjától kötelező.

Tájékoztatjuk, hogy az oldalon elérhető valamennyi nyomtatvány adattartalma és elnevezése 2016. május 27. napjával módosult. Az új verziószámú nyomtatványok 2016. május 27. napjától váltak elérhetővé.

Tájékoztatjuk, hogy 2016. május 27. napjával a fizetési meghagyásos eljárásban perré alakult eljárásban részletes tényállítás és bizonyíték előterjesztése céljából FMH01 számon új nyomtatvány került bevezetésre.

Tájékoztatjuk, hogy 2016. május 27. napjával a jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti keresetlevélnek a perben történő beterjesztése céljából P26 számon új nyomtatvány került bevezetésre.

Tájékoztatjuk, hogy 2016. május 27. napjával a kézbesítési rendszer által befogadható méretet meghaladó beadvány több részletben történő beterjesztése céljából P28 számon új nyomtatvány került bevezetésre.


A nem megfelelő űrlapon benyújtott kérelmet a rendszer nem tudja feldolgozni – függetlenül attól, hogy a beküldő az értesítési tárhelyére ez esetben is megkapja a „befogadás-visszaigazolás” értesítést. Hangsúlyozzuk tehát, hogy a nem rendszeresített űrlapon előterjesztett beadvány beérkezik ugyan, de nem tekintendő joghatályosan benyújtottnak, tehát nem fűződnek majd hozzá benyújtásra vonatkozó anyagi és eljárásjogi határidők.

A nyomtatványok 2015. július hó 1. napjától módosultak. Kérjük, hogy  beadványukat a legújabb űrlapon terjesszék elő.

Tájékoztatjuk, hogy az oldalon elérhető valamennyi nyomtatvány adattartalma 2016. július 1. napjával módosul. Az új verziószámú nyomtatványok 2016. július 1. napjától váltak elérhetővé.

Segédlet nyomtatványok elnevezéséhez

Tájékoztatjuk, hogy az ÁNYK űrlapok tartalma változhat, ezért az Általános Nyomtatványkitöltő programba már korábban telepített űrlapokat folyamatosan frissíteni szükséges

Kérdéseiket elektronikus úton az e-ugyintezes@birosag.hu e-mail címre szíveskedjenek megküldeni.

Magyarország megújul