Visszapillantó

A Visszapillantó sorozat célja, hogy jobban megismertesse a bírósági szervezetben dolgozó bírák, bírósági vezetők munkáját. A sorozat - bár visszatekintés az elmúlt évek történéseire - igyekszik naprakész lenni, s olyan témákat körüljárni, amelyeknek valamilyen aktualitása van.


5. rész: A táskaírógéptől a beszédfelismerő szoftverig 2018. március 9. dr. Senyei György: "A kazettás magnó hangfelvétel meg sem közelítette a mai digitális színvonalat és sok félreértésre adott okot, egészen tréfás leírások történtek (…) Az egyik ilyen legjobb elhallás, amikor még az ítéletek a Magyar Köztársaság nevében születtek és a leírás során az „egész társaság” nevében került megszövegezésre."

dr. Kocsi Balázs: "Arra biztosan emlékszem, hogy ha a kétezres évek elején bementem a bíróságra, akkor ott a bírónak az asztalán nemhogy laptop, ott semmilyen számítógép nem volt. Amikor bírónak kineveztek asztali gépe szintén volt már mindenkinek, ez később ugrásszerűen fejlődött az elmúlt (...) 5-6 évben ." 
 
dr. Kékedi Szabolcs: ”A jövőben is hasonló módon újabb és újabb informatikai alkalmazásoknak és felületeknek az elérhetővé tétele és bevezetése fog megtörténni, hiszen a 21. század korszelleméből és a mindennapi munkavégzésből az következik, hogy ezek az informatikai alkalmazások folyamatosan változnak, frissülnek, kiegészülnek. Ehhez a típusú gondolkodásmódhoz a bírósági szervezetnek is alkalmazkodnia kell.”
 
 

4. rész: Bírósági történelem és hagyományápolás 2018. március 1. dr. Ábrahám Márta: "Célunk, hogy a tudományos kutatásoknak lendületet adjunk, és a jogi karok jogtörténeti tanszékeivel együttműködve egy ismereteket szélesítő projektet indítsunk el."

dr. Bagossyné dr. Körtvélyesi Mária: "A bírósági történelem a mai gyakorló bírók számára is segítséget nyújthat, múlt nélkül nincs jövendő, szoktuk idézni. Biztatást kaphatunk a régmúlt bíró kollégák visszaemlékezéseiből, a történeti kutatásokból." 

 
 

3. rész: Átláthatóság, nyilvánosság az OBT munkájában 2018. február 21.  dr. Nyakó Zsuzsanna: „A testületi működés - és az ilyen formában történő döntéshozatal - garancia arra, hogy minden szempont érvényesülhessen, és hogy a bírói kar, az összbírói kar érdekét legjobban szolgáló döntés születhessen az OBT-ben is.”

2. rész: Az OBT működésének kezdetei 2018. február 21. dr. Tománé dr. Szabó Rita: „Ebben a témakörben a Kúria elnökének is és a Hivatal elnökének is éves beszámolási kötelezettsége van, amikor egy részletes anyagban újra összefoglalja az előző év, tehát a tárgyévnek a kinevezési gyakorlatát, statisztikai adatokkal alátámasztva, indokolva lehet azt áttekinteni, hogy milyen arányban tért el a rangortól, nem tért el a rangsortól, hol járult hozzá a Tanács, hol nem."

1. rész: Az OBT, mint testület 2018. február 21. dr. Bicskei Ferenc: „Olyan kérdésekben, ahol érintett, vagy akár csak az érintettsége is felmerülhet a tagnak - akár személyesen, akár a küldő bíróság kapcsán -, még a vitában sem igazán vettünk részt, kivonult, vagy legalábbis csöndben maradt. Én személyesen, amikor az én bíróságomat érintette egy-egy kérdés, kivonultam az ülésről. (...) Mindig törekedtünk, - főleg a kényes kérdésekben - az egységességre. (…) Külön kiemelném, hogy senki sem törekedett - úgymond - érdekérvényesítésre."