Okirat sablonok

Az alábbi sablonok közzétételével az egyes szervezetek (egyesületek, alapítványok) nyilvántartásba vételi, ill. változásbejegyzési eljárása során alkalmazandó dokumentumai elkészítéséhez kívánunk tartalmi és egyben formai segítséget is nyújtani.

Tájékoztatjuk, hogy a sablonok a gyakorlatban többször előforduló hibák kiküszöbölése mellett, az új Ptk. és az új közhasznúsági törvény előírásainak figyelembevételével kerültek megszövegezésre. Mindemellett azok bírósági eljárásokban való alkalmazása nem garantálja a kérelem pozitív elbírálását, illetve a hiánypótlási felhívás nélküli bejegyzést, mert tartalmuk a jogszabály változások folytán folyamatosan alakuló bírói gyakorlathoz igazodik.

Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy ezen okirat sablonok nem a jogszabály szerinti mintaokiratok (4/2017. (IV.3.) IM rendelet), így ezek alapján nem kezdeményezhető egyszerűsített nyilvántartásba vételi (változásbejegyzési) eljárás (2011. évi CLXXXI. törvény 34. §).

A dokumentumok megnyitásához az ingyenesen letölthető LibreOffice szövegszerkesztő programot ajánljuk. (Amennyiben az okirat sablon "zip" formátumban töltődött le a számítógépre, először indítsa el a Libre Office szövegszerkesztő programot és onnan nyissa meg a letöltött "zip" fájlt.)

 
I/a. Egyesület (kizárólag egyesületi forma esetén, 2011. évi CLXXXI. törvény 95.§ aa) pont)
 
I/b. Közhasznú egyesület (kizárólag egyesületi forma esetén, 2011. évi CLXXXI. törvény 95.§ aa) pont)
 
Egyebekben a használható okirat sablonok megegyeznek a nem közhasznú egyesületével lásd I/a. pont.
 
II/a. Alapítvány (kizárólag alapítványi típus esetén)
 
II/b. Közhasznú alapítvány (kizárólag alapítványi típus esetén)
 
Egyebekben a használható okirat sablonok megegyeznek a nem közhasznú alapítványéval lásd II/a. pont.
 
III/a. Sportegyesület (2011. évi CLXXXI. törvény 95.§ ac) pont)
 
Egyebekben a használható okiratsablonok megegyeznek a nem közhasznú egyesületével lásd I/a. pont.
 
III/b. Közhasznú sportegyesület  (2011. évi CLXXXI. törvény 95.§ ac) pont)

Egyebekben a székhelyhasználat jogcímét igazoló okirat, a névhasználatot engedélyező nyilatkozat, a jegyzőkönyv, a közgyűlési jelenléti ív és a tagjegyzék az I/a. pontból, valamint a tisztségelfogadó nyilatkozat az 1/b. pontból tölthető le.

IV/a. Szövetség (2011. évi CLXXV. törvény 4. § (3) bekezdés)
 
IV/b. Közhasznú Szövetség
 
Egyebekben a használható okirat sablonok megegyeznek a nem közhasznú szövetségével lsd. IV/a. pont
 
V/a. Civil szervezetek elektronikus úton megküldött beszámolóinak közzétételéhez