Csőd- Felszámolás eljárás során alkalmazható nyomtatványok letöltése

Tájékoztatjuk, hogy valamennyi, csődeljárásban, felszámolási eljárásban, adósságrendezési eljárásban, vagyonendezési eljárásban, jog és ténytörlési eljárásban és ezek kifogási eljárásaiban benyújtható elektronikus űrlap soron kívül 2018. július 11. napjával módosul. A módosítások lehetővé teszik az .X132 kiterjesztésű fizetési ígérvények csatolását.

Segédlet nyomtatványok elnevezéséhez

Nyomtatvány címe ÁNYK .jar
APKH_03 Pénzügyi gondnok jogszabálysértő intézkedése elleni kifogás benyújtása .jar letöltése
APK_01 Eljárást megindító kérelem, amennyiben az adósságrendezési eljárást a helyi önkormányzat kéri .jar letöltése
APK_02 Adósságrendezési eljárás megindítását a hitelező kezdeményezi .jar letöltése
APK_07 Pénzügyi gondnok bejelentése arra, hogy egyezségi javaslat nem készült .jar letöltése
APK_08 Egyezségi terv benyújtása .jar letöltése
APK_09 Határidő hosszabbítás iránti kérelem .jar letöltése
APK_10 Hitelező észrevétele a pénzügyi gondnok bejelentésére .jar letöltése
APK_11 Hitelező és helyi önkormányzat kifogása a pénzügyi gondnok vagyonfelosztási javaslatára .jar letöltése
CSPKH_16 Cstv. 12. § (5) bekezdése alapján előterjesztett kifogás .jar letöltése
CSPKH_17 Cstv. 15. § (3) bekezdése alapján előterjesztett kifogás .jar letöltése
CSPKH_18 Csődeljárásban előterjesztett kifogásra benyújtott észrevételek .jar letöltése
CSPKH_29 Fellebbezés kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasító, vagy a kifogásos eljárást megszüntető végzés ellen .jar letöltése
CSPK_01 Büntető ügyben eljáró bíróság / ügyész Cstv. 6/A. § (1) bek. szerinti bejelentése .jar letöltése
CSPK_02 Csődegyezségi tárgyalás eredményének bejelentése adós által(Cstv. 21/A. § (1) bek.) .jar letöltése
CSPK_03 Csődeljárás iránti kérelem .jar letöltése
CSPK_04 Csődeljárásban előterjesztett egyéb kérelem .jar letöltése
CSPK_05 Csődegyezségi tárgyalás eredményének bejelentése vagyonfelügyelő által(Cstv.18 § (3) bek.) .jar letöltése
CSPK_06 Csődeljárásban előterjesztett fellebbezés .jar letöltése
CSPK_07 Csődeljárásban előterjesztett fellebbezésre benyújtott észrevételek .jar letöltése
CSPK_08 Csődeljárásban előterjesztett felülvizsgálati kérelem (Pp. 270-275. §) .jar letöltése
CSPK_09 Fizetési haladék meghosszabbítása iránti kérelem (Cstv. 18. § (11) bek.) .jar letöltése
CSPK_10 Hatósági megkeresés csődeljárásban .jar letöltése
CSPK_11 Adós által előterjesztett hiánypótlás csődeljárásban .jar letöltése
CSPK_12 Csődeljárásban előterjesztett igazolási kérelem .jar letöltése
CSPK_13 Együttes cégjegyzési és rendelkezési jog iránti kérelem .jar letöltése
CSPK_14 Vezető tisztségviselővel szembeni pénzbírság kiszabása iránt előterjesztett kérelem (Cstv. 11. § (7) bek. ) .jar letöltése
CSPK_15 Csődeljárásban előterjesztett kiegészítés iránti kérelem .jar letöltése
CSPK_19 Csődeljárásban előterjesztett kijavítás iránti kérelem .jar letöltése
CSPK_20 Csődegyezségi tárgyalás eredményének bejelentése (Cstv. 18. § (3) bek., adós általi bejelentés) .jar letöltése
CSPK_22 Nyilatkozat a bíróság felhívására .jar letöltése
CSPK_23 A vagyonfelügyelő összeférhetetlenségi és a vagyonfelügyelő személyét bejelentő nyilatkozata (Cstv. 13. § (1) bek. és 27/A. § (4)-(5) bek.) .jar letöltése
CSPK_24 A vagyonfelügyelő beszámolója a Cstv. 15. § (2) bekezdése alapján .jar letöltése
CSPK_26 A vagyonfelügyelő költségelszámolása és díjigénye csődeljárásban (Cstv. 16. § (2)-(5) bek.) .jar letöltése
CSPK_27 Hitelezői választmány megalakításának bejelentése a bíróságnak (Cstv. 5/A. § (5) bek.) .jar letöltése
D_01 Űrlap adathordozón történő benyújtásra .jar letöltése
D_02 Űrlap egyéb beadvány benyújtásához .jar letöltése
D_03 Űrlap egyéb beadvány törvényszékhez történő benyújtáshoz .jar letöltése
FPKH_30 A Cstv. 51. § (1) bekezdése alapján előterjesztett kifogás .jar letöltése
FPKH_31 Felszámolási eljárásban előterjesztett kifogásra benyújtott észrevételek .jar letöltése
FPKH_42 Felszámoló által vitathatónak minősített igény elbírálás iránti előterjesztése (Cstv. 46. § (6) bek.) .jar letöltése
FPKH_48 Kifogásolási eljárásban előterjesztett egyéb kérelem .jar letöltése
FPKH_49 Kifogásolási eljárásban előterjesztett fellebbezés .jar letöltése
FPKH_50 Kifogásolási eljárásban előterjesztett fellebbezésre benyújtott észrevételek .jar letöltése
FPK_01 Adós nyilatkozata a felszámolási kérelemre .jar letöltése
FPK_02 Kérelem az adós gazdálkodó szervezet vezetőjének megbírságolása iránt .jar letöltése
FPK_03 Büntető ügyben eljáró bíróság / ügyész Cstv. 6/A. § (1) bek. szerinti bejelentése .jar letöltése
FPK_04 Felszámolási eljárásban előterjesztett egyéb kérelem .jar letöltése
FPK_05 Egyezségi tárgyalás kitűzése iránti kérelem .jar letöltése
FPK_06 Felszámoló nyilatkozata az egyezség körébe vonható vagyon mértékéről .jar letöltése
FPK_07 Az Európai Unió tagállamában elrendelt fizetésképtelenségi főeljárás felszámolójának magyarországi másodlagos eljárásban történő értékesítés felfüggesztése iránti kérelme .jar letöltése
FPK_08 Felszámolási eljárásban előterjesztett fellebbezés .jar letöltése
FPK_09 Felszámolási eljárásban előterjesztett fellebbezésre benyújtott észrevételek .jar letöltése
FPK_10 A felszámoló összeférhetetlenségi és a felszámolóbiztos személyét bejelentő nyilatkozata (Cstv. 27/A. § (4)-(5) bek.) .jar letöltése
FPK_12 Felszámoló felmentése iránti kérelem felszámolási eljárásban .jar letöltése
FPK_13 A nyilvántartó szerv értesítése a felszámoló felszámolói névjegyzékből való törléséről (Cstv. 27/A. § (6) bek.) .jar letöltése
FPK_14 Felszámolási eljárásban előterjesztett felülvizsgálati kérelem (Pp. 270-275. §) .jar letöltése
FPK_15 Az ingatlanügyi hatóság bejelentése az adós tulajdonában álló ingatlanokról .jar letöltése
FPK_16 Hatósági megkeresés felszámolási eljárásban .jar letöltése
FPK_17 Hiánypótlás az adós által kezdeményezett felszámolási eljárásban .jar letöltése
FPK_18 Hiánypótlás a hitelező által kezdeményezett felszámolási eljárásban .jar letöltése
FPK_19 Felszámolási eljárásban előterjesztett igazolási kérelem (Pp. 106-110. §) .jar letöltése
FPK_20 Adós által benyújtott felszámolási kérelem .jar letöltése
FPK_21 Büntető bíróság által benyújtott felszámolási kérelem .jar letöltése
FPK_22 Cégbíróság által benyújtott felszámolási kérelem .jar letöltése
FPK_23 A felszámoló egyszerűsített felszámolási eljárás lefolytatása iránti kérelme (Cstv. 63/B. §) .jar letöltése
FPK_24 Hitelező által benyújtott felszámolási kérelem .jar letöltése
FPK_25 Az Európai Unió tagállamában elrendelt fizetésképtelenségi eljárást megindító határozat magyarországi közzététele iránti kérelem (1346/2000/EK rendelet, Cstv. 6/B. §) .jar letöltése
FPK_26 Az Európai Unió tagállamában elrendelt fizetésképtelenségi eljárást megindító határozat tényének ingatlan-nyilvántartásba, illetve egyéb közhitelű nyilvántartásba való bejegyzése iránti kérelem (1346/2000/EK rendelet, Cstv. 6/C. §) .jar letöltése
FPK_27 A Felügyelet által benyújtott felszámolási kérelem .jar letöltése
FPK_28 Ideiglenes vagyonfelügyelő kirendelése iránti kérelem (Cstv. 24/A. §) .jar letöltése
FPK_29 Felszámolási eljárásban előterjesztett kiegészítés iránti kérelem (Pp. 225-226. §) .jar letöltése
FPK_32 A Cstv. 56. § (1) bekezdése és a 63/B § (2) bekezdése alapján a felszámoló jelentésére és vagyonfelosztási javaslatára vonatkozó kifogás .jar letöltése
FPK_33 Felszámolási eljárásban előterjesztett kijavítás iránti kérelem (Pp. 224. §) .jar letöltése
FPK_34 A felszámoló igazolt költségeinek bejelentése felszámolási eljárásban .jar letöltése
FPK_35 Közbenső mérleg előterjesztése (Cstv. 50. § (1)-(2) bek.) .jar letöltése
FPK_36 Adós felszámolási eljárás megszüntetése iránti kérelme (Cstv. 27. § (6) bek.) .jar letöltése
FPK_37 Adós felszámolási eljárás megszüntetése iránti kérelme (Cstv. 45/A. § (1) bek.) .jar letöltése
FPK_38 Hitelező felszámolási eljárás megszüntetése iránti kérelme (Cstv. 6. § (3) bek., Pp. 157. § e) pont) .jar letöltése
FPK_39 Felszámolási eljárásban előterjesztett közbenső mérleggel kapcsolatosan benyújtott észrevételek .jar letöltése
FPK_40 A felek felszámolási eljárás szünetelésének megállapítása iránti kérelme (Cstv. 26. § (4) bek.) .jar letöltése
FPK_41 Hitelezői választmány megalakításának bejelentése a bíróságnak (Cstv. 5/A. § (5) bek.) .jar letöltése
FPK_43 Záró mérleg előterjesztése (Cstv. 52. § (1)-(2) bek.) .jar letöltése
FPK_46 Nyilvántartásba vételi díj visszafizetése iránti kérelem .jar letöltése
FPK_47 Szakértő kirendelése iránti kérelem felszámolási eljárásban (Pp. 177. §) .jar letöltése
FPK_51 Egyszerűsített felszámolási eljárás lefolytatása iránti kérelem hiánypótlása .jar letöltése
TPK_01 A Cstv.83/C.§ szerinti eljárás lefolytatása iránti kérelem .jar letöltése
TPK_02 A Cstv. 83/C. § szerinti eljárásban előterjesztett hiánypótlás .jar letöltése
TPK_03 A Cstv. 83/C. § szerinti eljárásban előterjesztett fellebbezés .jar letöltése
TPK_04 A Cstv. 83/C. § szerinti eljárásban előterjesztett egyéb kérelem .jar letöltése
TPK_05 A Cstv. 83/C § szerinti eljárásban előterjesztett fellebbezésre benyújtott észrevételek .jar letöltése
VPKH_09 A Ctv. 121. § (5) bekezdése alapján előterjesztett kifogás .jar letöltése
VPKH_10 Vagyonrendezési eljárásban előterjesztett kifogásra benyújtott észrevételek .jar letöltése
VPKH_11 Fellebbezés vagyonrendezési eljárásban előterjesztett kifogás elbírálása tárgyában indult eljárásban .jar letöltése
VPKH_12 Észrevételek vagyonrendezési eljárásban előterjesztett kifogás elbírálása tárgyában indult eljárásban benyújtott fellebbezésre .jar letöltése
VPKH_13 Kifogásolási eljárásban előterjesztett egyéb kérelem .jar letöltése
VPK_01 Vagyonrendezési eljárás lefolytatása iránti kérelem (Ctv. 119.-124. §) .jar letöltése
VPK_02 Hiánypótlás vagyonrendezési eljárásban .jar letöltése
VPK_03 Vagyonfelosztási javaslat bejelentése (Ctv. 123. § (1) bek.) .jar letöltése
VPK_04 Vagyonfelosztási javaslattal kapcsolatosan előterjesztett észrevételek (Ctv. 123. § (2) bek.) .jar letöltése
VPK_05 A vagyonrendező összeférhetetlenségi és a vagyonrendező személyét bejelentő nyilatkozata (Ctv. 121. § (1) bek. és Cstv. 27/A. § (4)-(5) bek.) .jar letöltése
VPK_06 Vagyonrendezési eljárásban előterjesztett egyéb kérelem .jar letöltése
VPK_07 Vagyonrendezési eljárásban előterjesztett fellebbezés .jar letöltése
VPK_08 Vagyonrendezési eljárásban előterjesztett felülvizsgálati kérelem .jar letöltése