Tájékoztató ügyfeleknek

A közvetítés anyagi vonzatai

Önkéntesen kezdeményezett közvetítésnél a felek választhatnak:

  • A fél fordulhat bírósági közvetítőhöz. A bírósági közvetítői eljárás illetékmentes. A bírósági közvetítőknek nem kell díjat fizetni.
  • Ha a fél nem bírósági közvetítőhöz fordul a közvetítői eljárás lefolytatása iránt, a közvetítő díja a felek és a közvetítő szabad megállapodásának tárgya.

Kötelező közvetítés elrendelése esetén a felek választhatnak:

  • Bírósági közvetítés lefolytatása iránti kérelmet terjesztenek elő a bíróságon /A kérelem nyomtatványa megtalálható és letölthető a lap alján/. A bírósági közvetítés illetékmentes eljárás, a bírósági közvetítőnek nem kell díjat fizetni.
  • A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által vezetett névjegyzékben Igazságügyi Minisztérium honlapján található olyan „külső”, nem bírósági közvetítőhöz is fordulhatnak felkéréssel, aki alávetési nyilatkozatot tett. Ebben az esetben az első megbeszélés díja legfeljebb egyszer 4.000,- Ft és a megjelent felek számának szorzata. A további közvetítői ülésekre óradíj állapítható meg, amely nem haladhatja meg a 4.000,- Ft és a felek számának szorzatát óránként.
  • Amennyiben a felek alávetési nyilatkozatot nem tett külső, nem bírósági közvetítőhöz fordulnak felkéréssel a KIM által vezetett névjegyzékből, a közvetítői eljárás díja az előző pontban írtak szerint számítandó. /A különbség az utóbbi két esetben az, hogy az alávetési nyilatkozatot tett külső közvetítő köteles elfogadni a felkérést/.

A nem bírósági közvetítő igényt tarthat a felmerült és igazolt költségei előlegezésére és megtérítésére is. A nem bírósági közvetítő díját és költségét a feleknek kell megfizetnie.

A peres illeték mérséklésének szabályai

  • 50% az illetékkedvezmény, ha az első tárgyalást követően nyújtják be a felek a közvetítői eljárásban készült megállapodásukat, és az egyezséget a bíróság jóváhagyja.
  • 70% az illetékkedvezmény, ha a per megszüntetését közösen kérik, ha az eljárás szünetelés folytán szűnik meg, illetve az első tárgyalást megelőzően egyezséget kötnek.
  • 90% az illetékkedvezmény, ha a felperes legkésőbb az első tárgyaláson keresetétől eláll, ha az első tárgyaláson a per szünetelésére kerül sor és a per e szünetelés folytán szűnik meg, ha a felek az első tárgyaláson egyezséget kötnek, ha a felek a per megszüntetését az első tárgyaláson közösen kérik.
  • Amennyiben a felek külső közvetítőhöz fordultak, az Itv. 58. § (3) bekezdése alkalmazható. Vagyis, ha a felek az első tárgyalást követően külső mediátor előtt kötött megállapodását a bíróság egyezség formájában jóváhagyja, a peres eljárás illetéke az 50% illetékmérséklésen túl tovább csökkenthető a – külső mediátor bruttó munkadíjából - maximum 50.000,- Ft-tal. A fizetendő illeték mértéke azonban ebben az esetben sem lehet kevesebb a peres eljárás illetékének 30%-ánál. A külső mediátor 50.000,- Ft feletti díját és egyéb költségét a feleknek kell fizetniük.

Költségmentesség a közvetítői eljárásban

A perben engedélyezett költségmentesség szabályai nem terjednek ki a közvetítői eljárásra.