Visszajelzések

A Székesfehérvári Törvényszékre érkezett visszajelzések a bírósági közvetítés jogintézményéről, a bírósági közvetítők munkájáról

I.

Féltől a közvetítőnek, e-mailben érkezett:

„Tisztelt ……….! Szeretnék utólag is köszönetet mondani a sikeres közvetítői közreműködésének, ami nélkül nem születhetett volna meg ez a mindenki számára elfogadható peren kívüli megállapodás! További jó munkát, és szép napot kívánok köszönettel : ….............”

 

„Kedves …………………!

Március 26-án lezajlott a válóperes tárgyalásunk. A Tisztelt Bírónő az egyezség minden részét /kivéve a dőlt betűst, ahogy ezt beszéltük is/ jóváhagyta és mivel lemondtunk a fellebbezési jogunkról, rögtön jogerőre is emelkedett.

Ezúton szeretném Önnek nagyon szépen megköszönni a közvetítést, a türelmet, a kitartást. Ön nélkül ez még évekig elhúzódott volna, mindenkinek sok-sok bosszúságot okozva.

További sikeres munkát kívánok.

Mély tisztelettel: ….................... /volt …................né/”

 

„Tisztelt ….........!

Ne haragudjon, hogy levelemmel zavarom, de utólag szeretném Önnek megköszönni az együttműködését, mivel sajnos …....ral nagyon nehéz dűlőre jutnom.”

 

II.

Jogi képviselőtől a közvetítőnek, e-mailben érkezett:

„Ezúton is szeretném megköszönni segítő közreműködését, amely nélkül a felek között megállapodás megkötésére nem került volna sor.”

„Ha beadom a kérelmet, akkor Ön fogja intézni? Mi csak Önben bízunk!”

„Segítségét köszönöm, és én változatlanul és töretlenül hiszek a munkájában, a mediációban.

Köszönettel:

…......”

III.

Féltől és jogi képviselőtől a közvetítőnek, szóban:
 

1. a jogi képviselők jelentős része elégedett a közvetítői üléssel, szívesen ajánlják más ügyekben ügyfeleiknek (van visszatérő jogi képviselő másik ügyféllel), a kommunikációs zavar elhárul az eljárásban, hiszen nem "jogi szaknyelven" folyik az ülés. Jól látható, hogy a felek sokszor nem is értik, hogy jogi képviselőik a tárgyaláson miről beszélnek.

- megállapodás ugyan nem született, de másik általuk képviselt ügyben is eljöttek, mert kifejezetten jónak ítélik az eljárást.

- egy jogi képviselő úgy nyilatkozott, hogy a bírósági közvetítői eljárás neki nagyon tetszik, azóta küldött új ügyfeleket is.

- az egyik nemzetközi multinacionális cég unit manager-e és a jogi képviselőjük is elégedett volt az eredményekkel, Ők is köszönték. Azóta elérték, hogy - bár nem a bírósági közvetítő előtt, de a közvetítő munkája hatására - az egyik legnehezebb ügyfelükkel egy másik perben egyezséget kötöttek.

- ügyvéd mondta a megállapodás után a közvetítőnek: „Nagyon tanulságos volt maga az eljárás, örülök, hogy láthattam a folyamatot, ami elvezetett a megállapodáshoz.”

 

2. felektől kapott szóbeli jelzések:

- örülnek a lehetőségnek, hiszen ez idáig nem beszéltek egymással, és a bírósági tárgyalás légköre csak tovább feszélyezte őket a párbeszéd kialakításában,

- előfordult olyan visszajelzés is, hogy a közvetítői ülés óta nem beszéltek egymással annyit egy hétvégén, mint korábban egész együttélésük ideje alatt,

- örülnek a lehetőségnek azért is, hogy nem húzódik el a peres eljárás, félnek, hogy csak hosszú évek elteltével zárul le a jogvitájuk,

- előfordult, hogy részmegállapodással zárult ügyben a felek másfél hónap elteltével ismét kérték a közvetítői eljárást a fennmaradt, többi vitás kérdésük lezárásában is (újabb megállapodás született a felek között, a per így gyorsabban befejeződhetett),

- a felek az eredményes, megállapodással zárult ügyeiket a saját sikerüknek élik meg, és úgy nyilatkoztak, hogy más jogvitájukban is kérik a bírósági közvetítést,

- előfordult olyan eset, hogy a fél a tárgyaláson nem jelent meg, de a közvetítői ülésen igen, és megállapodás született, a teljesítés is foganatba ment (a perben inkább vitatta a követelést, mert nem szerette volna, ha a bíróság dönti el a jogvitát),

- a felek visszajeleztek, hogy a megállapodásban foglaltakat újabb bírósági per indítása nélkül saját maguk módosították (írásban otthon megállapodtak), mert az élethelyzet úgy kívánta (azóta is működik a megállapodás - gyermekkel való kapcsolattartás),

- a feleket kifejezetten elégedettség tölti el, hogy "végre valaki meghallgatja őket", számos alkalommal kiderül, hogy a perindítás hátterében a "személyes bosszú", vagy a "sértettség" áll. (előfordult, hogy amint az egyik fél őszinte bocsánatát fejezte ki, úgy a másik fél azonnal elállt a kereseti kérelmétől, és egyéb igényeiket békés úton rendezni tudták),

- visszajelzés érkezett arról, hogy örültek a felek, hogy a családjogi jogvitájukból "kizárhatók" voltak az "anyósok". Kiderült, hogy a családjogi jogviták többségében az "anyós" állt. A bírósági tárgyaláson tanúként meghallgatott szülők nyilatkozataikkal csak tovább fokozták a váló-félben lévő fiatalok vitáját. A közvetítői ülésre az anyósok, apósok meghívót nem kaptak, és "tanúként" sem nyilatkozhattak az eljárásban. A felek első megállapodása a "segítő anyósok és apósok" kizárásáról szólt. Ezt követően minden más vitás kérdésben meg tudtak állapodni (egy óra alatt).

- Visszajelzés érkezett arról, hogy a közvetítői eljárás számukra nagyon pozitív volt annak gyorsasága (két héten belül 3 ülést tartottunk), rugalmassága (péntek délután 15-18-ig tartott az ülés, illetőleg egy alkalommal reggel 7.15-kor kezdődött) miatt.

- volt egy munkáltató, aki azt mondta, hogy legközelebb is jönnek mediálni.

- az egyik ügyfél jelenlegi élettársa várta meg a közvetítőt az ülés után és köszönte meg a közvetítő munkáját. Kérdezte, hogy hogyan sikerült elérni, Ők azt hitték, hogy a másaik féllel beszélni sem fognak tudni, a megállapodásban pedig nem is bíztak, ez maga a csoda. (Az élettárs nem volt jelen a megbeszéléseken.)

- ügyfél: „Szükséges lenne, hogy többen tudomást szerezzenek erről az eljárásról, mert hatékony. Eddig engem soha senki nem hallgatott végig, köszönöm.”

Összességében az a tapasztalat, hogy mindenki, aki megállapodik, ahol létrejön a konszenzus, nagyon hálás és köszöngeti. Ebből látszik, hogy valóban elégedettek és megvalósul az annyit emlegetett win-win (mindenki nyer) állapot.