Végrehajtási nyomtatványok 1/2012. (I. 17.) IM rendelet

Tájékoztató

A bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet értelmében az alábbi végrehajtási kérelem iránti nyomtatványok használata kötelező a kérelem benyújtásakor:

  • _x1    Átutalási végzés végrehajtási lap helyett
  • _x2    Átutalási végzés végrehajtási záradékolás helyett
  • 501    Végrehajtási lap meghatározott cselekmény végrehajtására
  • 502    Végrehajtási lap pénzkövetelés behajtására
  • 503a  Végrehajtási záradék pénzkövetelés behajtására
  • 503b  Végrehajtási záradék meghatározott cselekmény végrehajtására
  • 547    Közvetlen bírósági letiltó végzés végrehajtási lap helyett
  • 548    Közvetlen bírósági letiltó végzés végrehajtási záradékolás helyett
  • 548a  Közvetlen bírósági letiltó végzés gyermektartásdíj behajtására

A korábban közzétételre került -ugyanezen tárgyú - nyomtatványok a fenti naptól nem használhatók!

Országos Bírósági Hivatal