Díjfizetés

A gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartása részletes szabályainak megállapításáról szóló 16/2014. (III. 13.) KIM rendelet (továbbiakban: rendelet) előírja, hogy a gondnokoltak nyilvántartásában kezelt adatok közvetett hozzáféréssel történő megismerése kizárólag díjfizetés ellenében történhet.

Az adatkérők köréről a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló 2013. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: törvény) 7. § (1) bekezdése rendelkezik. Ennek megfelelően írásbeli kérelemre az kaphat felvilágosítást a törvény 3. § (1) bekezdés c)-e) pontjaiban szereplő adatokról, aki

a) az ehhez fűződő jogi érdekét igazolja vagy

b) az adat megismerésére és kezelésére törvényi rendelkezés alapján jogosult.

Az adatszolgáltatás díjának összegét a rendelet 17. és 21. §-a határozza meg.

Eszerint,

a) aki a gondnokoltak nyilvántartásában szereplő más személyről kér adatszolgáltatást (és a jogi érdekét igazolja) 6.000 Ft,

b)   az adat megismerésére és kezelésére törvényi rendelkezés alapján jogosult és saját magára nézve kér felvilágosítást, 3000 Ft,

c) aki az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásában kezelt adatairól – saját magára nézve – kér adatszolgáltatást, 3000 Ft

adatszolgáltatási díjat köteles megfizetni.

Az adatszolgáltatási díjfizetési kötelezettséget postai készpénz-átutalási megbízás (csekk) igénybevételével, fizetési számlára történő készpénzbefizetés vagy átutalás útján kell teljesíteni az Országos Bírósági Hivatal (OBH)  Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00319542 számú fizetési számlájára történő befizetéssel.

Csekk az OBH Országos Nyilvántartási Irodájában (1055 Budapest, Szalay u. 16.) ügyfélfogadási időben (Hétfő-Csütörtök: 9-16 óra, péntek: 9-13 óra), illetve a járásbíróságokon igényelhető.