Polgári peres elektronikus formanyomtatványok

Tájékoztatjuk, hogy 2016. július 01. napjától a törvényben meghatározott esetekben és személyi körben kötelező a bírósággal való elektronikus kapcsolattartás a 2015. évi CCXII. törvény alapján.

Az alkalmazandó űrlap használata közzétételének időpontjától kötelező.

A fél a módosított űrlap közzétételét követően a beadványát lejárt űrlapon nem nyújthatja be. Az Országos Bírósági Hivatal az ilyen beadványt nem fogadja be, erről a felet automatikus hibaüzenettel értesíti. A lejárt űrlap használatával előterjesztett kérelmet be nem nyújtottnak kell tekinteni.

Tájékoztatjuk, hogy a fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint a járási és fővárosi kerületi hivatalok által hozott döntésekkel szembeni bírósági felülvizsgálat iránti keresetlevelet a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 340/B. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client/ oldalon található IKR rendszer használatával nyújthatják be az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél.

Tájékoztatjuk, hogy az ÁNYK űrlapok tartalma változhat, ezért az Általános Nyomtatványkitöltő programba már korábban telepített űrlapokat folyamatosan frissíteni szükségesKeresetlevelek
Űrlap azon. Nyomtatvány azon. Nyomtatvány címe ÁNYK .jar Kitöltési útmutató Ügyfél tájékoztató Következő módosítás
FMH-01 FMH01-18-02 Fizetési meghagyásos eljárásból perré alakult eljárásban - részletes tényállítás és bizonyíték előterjesztése .jar letöltése .pdf/doc letöltése .pdf/doc letöltése
FMH02 FMH02-18-01 Űrlap jogerős fizetési meghagyás elleni perújítási kérelem előterjesztéséhez .jar letöltése .pdf/doc letöltése .pdf/doc letöltése
G01 G01-18-02 Űrlap keresetlevél benyújtásához gazdasági ügyben járásbíróságon/kerületi bíróságon .jar letöltése .pdf/doc letöltése .pdf/doc letöltése
G02 G02-18-02 Űrlap keresetlevél benyújtásához gazdasági ügyben törvényszéken .jar letöltése .pdf/doc letöltése .pdf/doc letöltése
K02 K02-18-01 Űrlap helyi önkormányzat nem egyedi hatósági ügyben hozott határozatának felülvizsgálata érdekében benyújtott keresetlevélhez .jar letöltése .pdf/doc letöltése
K03 K03-18-02 Űrlap keresetlevél benyújtásához közigazgatási perben .jar letöltése .pdf/doc letöltése .pdf/doc letöltése
M02 M02-18-02 Űrlap keresetlevél benyújtásához munkaügyi perben .jar letöltése .pdf/doc letöltése .pdf/doc letöltése
P01 P01-18-02 Űrlap keresetlevél benyújtásához polgári ügyben járásbíróságon/kerületi bíróságon .jar letöltése .pdf/doc letöltése .pdf/doc letöltése
P02 P02-18-02 Űrlap keresetlevél benyújtásához polgári ügyben törvényszéken .jar letöltése .pdf/doc letöltése .pdf/doc letöltése
Keresetlevél beterjesztő nyomtatványok
Űrlap azon. Nyomtatvány azon. Nyomtatvány címe ÁNYK .jar Kitöltési útmutató Ügyfél tájékoztató Következő módosítás
K01 K01-18-02 Űrlap közigazgatási szerv részére a keresetlevél beterjesztéséhez .jar letöltése .pdf/doc letöltése .pdf/doc letöltése
P26 P26-18-02 Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben .jar letöltése .pdf/doc letöltése .pdf/doc letöltése
Egyéb polgári, gazdasági, munkaügyi, közigazgatási peres nyomtatványok
Űrlap azon. Nyomtatvány azon. Nyomtatvány címe ÁNYK .jar Kitöltési útmutató Ügyfél tájékoztató Következő módosítás
P10 P10-18-02 Űrlap tanú/egyéb bizonyítási indítvány bejelentéséhez .jar letöltése .pdf/doc letöltése .pdf/doc letöltése
P11 P11-18-02 Űrlap szakértő részére szakvélemény előterjesztéséhez/egyéb bejelentéshez .jar letöltése .pdf/doc letöltése .pdf/doc letöltése
P12 P12-18-02 Űrlap személyi adat/lakcímváltozás bejelentéséhez .jar letöltése .pdf/doc letöltése .pdf/doc letöltése
P13 P13-18-02 Űrlap jogi képviselő bejelentéséhez, továbbá a jogi képviselet megszűnésének bejelentéséhez .jar letöltése .pdf/doc letöltése .pdf/doc letöltése
P14 P14-18-02 Űrlap perbehívás bejelentéséhez elsőfokú eljárásban .jar letöltése .pdf/doc letöltése .pdf/doc letöltése
P15 P15-18-02 Űrlap perbehívás elfogadásának/elutasításának bejelentéséhez .jar letöltése .pdf/doc letöltése .pdf/doc letöltése
P16 P16-18-02 Űrlap beavatkozás engedélyezése iránti kérelemhez elsőfokú eljárásban .jar letöltése .pdf/doc letöltése .pdf/doc letöltése
P17 P17-18-02 Űrlap jogutódlás bejelentéséhez megszűnés/halálozás esetén. Jogutód perbelépésének bejelentése .jar letöltése .pdf/doc letöltése .pdf/doc letöltése
P18 P18-18-02 Űrlap jogutód perbevonásának bejelentéséhez .jar letöltése .pdf/doc letöltése .pdf/doc letöltése

Oldalak

Magyarország megújul