Büntetőeljárási elektronikus formanyomtatványok

Tájékoztatjuk, hogy az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szabályozásaira figyelemmel 2018. január 1. napján vagy ezt követően indult büntetőeljárásokban teljes körben lehetőség van arra, hogy az ügyben szereplő személyek elektronikus úton nyújtsák be az üggyel kapcsolatos beadványaikat.

A 2018. január 1. napjától a büntetőeljárásokban a nyomozó hatóság, az ügyész, a bíróság, a büntetés-végrehajtási szervek, valamint más állami szervek kötelezően elektronikus kapcsolattartás útján tartják a kapcsolatot. Ugyancsak kötelező a védőknek, valamint bármely eljárási szereplő jogi képviseletében eljáró ügyvédeknek az ügyben az elektronikus kapcsolattartás.
A büntetőeljárásban szereplő természetes személyek részére az elektronikus kapcsolattartás választható. A büntető ügyben az ügyfelek a http://birosag.hu/e-per-2018- oldalon kaphatnak részletes tájékoztatást az elektronikus kapcsolattartásról.
Az elektronikus kapcsolattartást választónak a beadványát és mellékletét az erre rendszeresített űrlapon kell előterjesztenie.
A http://birosag.hu/allampolgaroknak/nyomtatvanyok-urlapok oldalon találhatóak a letölthető és kitölthető nyomtatványok. A büntetőeljárásban alkalmazandó nyomtatványok ún. ÁNYK nyomtatványok, amelyeket az Általános nyomtatvány kitöltő program (ÁNYK program) telepítése után lehet használni. Az ÁNYK programot a NAV honlapjáról lehet letölteni a http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvan... linken.
A beadványt és mellékletét minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy bélyegzővel ellátva, vagy az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás útján hitelesítve kell a kézbesítési rendszer útján kell megküldeni a bíróság részére.
Az ÁNYK programmal kitöltött nyomtatványok az ügyfélkapun keresztül küldhetők meg a bíróság részére.

Tájékoztatjuk, hogy az ÁNYK nyomtatványok tartalma változhat, ezért ügyelni kell arra, hogy az elektronikus kapcsolattartás során kizárólag az aktuális verziószámú nyomtatvány kerüljön kitöltésre. Az Általános Nyomtatványkitöltő programba már korábban telepített űrlapokat folyamatosan frissíteni szükséges
Lejárt verziójú nyomtatványon benyújtott beadványt az Országos Bírósági Hivatal informatikai rendszere nem fogadja be, erről a nyomtatványt benyújtót hibaüzenettel értesíti.


Tájékoztatjuk, hogy a büntetés-végrehajtási ügyekhez kapcsolódóan 2018. július 10. napján új elektronikus űrlapként kerül publikálásra B43 számú kezdőirati és a B44 számú utóirati nyomtatvány.


Tájékoztatjuk, hogy a megváltozott eljárási szabályokhoz igazodóan a B02 számú Vádindítvány pótmagánvádas büntetőügyben elektronikus űrlap 2018. augusztus 15. napjával visszavonásra kerül, az űrlap ezt követően nem nyújtható be. A B23 számú Űrlap egyéb beadvány benyújtásához űrlapon lehetőség nyílik az iratmásolatért fizetendő illeték megfizetésére, valamint a B28 számú nyomtatvány új verziója lehetővé teszi az űrlaphoz az alábbi dokumentumtípusok csatolását: .asic, .asice, .avi, .bmp, .doc, .docx, .dossier, .dosszie, .eak, .es3, .et3, .etv, .jpeg, .jpg, .m4a, .mp3, .mp4, .nsack, .ods, .odt, .pdf, .png, .tif, .tiff, .txt, .wav, .xlsx. A megváltozott nyomtatványok 2018. augusztus 15. napján kerülnek publikálásra.Büntetőeljárási nyomtatványok
Űrlap azon. Nyomtatvány azon. Nyomtatvány címe ÁNYK .jar Kitöltési útmutató Ügyfél tájékoztató Következő módosítás
B01 B01-18-01 Feljelentés magánvádas büntetőügyben .jar letöltése .pdf/doc letöltése .pdf/doc letöltése
B10 B10-18-01 Tanú/bizonyítási indítvány bejelentése .jar letöltése .pdf/doc letöltése .pdf/doc letöltése
B14 B14-18-01 Fellebbezés .jar letöltése .pdf/doc letöltése .pdf/doc letöltése
B15 B15-18-01 Felülvizsgálati nyomtatvány .jar letöltése
B16 B16-18-01 Perújítási indítvány .jar letöltése .pdf/doc letöltése .pdf/doc letöltése
B21 B21-18-01 Összbüntetésbe foglalás iránti indítvány .jar letöltése .pdf/doc letöltése
B22 B22-18-01 Összbüntetésbe foglalás iránti indítvány visszavonása .jar letöltése .pdf/doc letöltése
B23 B23-18-01 Űrlap egyéb beadvány benyújtásához .jar letöltése .pdf/doc letöltése .pdf/doc letöltése
B24 B24-18-01 Tárgyalás kérése tárgyalás mellőzésével hozott végzéssel szemben .jar letöltése
B28 B28-18-01 Űrlap adathordozón történő benyújtásra .jar letöltése .pdf/doc letöltése .pdf/doc letöltése
B35 B35-18-01 Igazolási kérelem .jar letöltése .pdf/doc letöltése .pdf/doc letöltése
B36 B36-18-01 Kizárási kérelem .jar letöltése .pdf/doc letöltése .pdf/doc letöltése
B40 B40-18-01 Beadvány katonai büntetőügyben .jar letöltése .pdf/doc letöltése .pdf/doc letöltése
B43 B43-18-01 Kezdőirat büntetés-végrehajtási ügyekben .jar letöltése
B44 B44-18-01 Utóirat büntetés-végrehajtási ügyekben .jar letöltése
Szabálysértési nyomtatványok
Űrlap azon. Nyomtatvány azon. Nyomtatvány címe ÁNYK .jar Kitöltési útmutató Ügyfél tájékoztató Következő módosítás
Sz03 Sz03-18-01 Szabálysértési utóirat .jar letöltése .pdf/doc letöltése .pdf/doc letöltése
Sz04 Sz04-18-01 Fellebbezés szabálysértési ügyben .jar letöltése .pdf/doc letöltése .pdf/doc letöltése