Egységes formanyomtatvány a külföldi hitelezői igények bejelentésére

Az Európai Parlament és a Tanács fizetésképtelenségi eljárásról szóló 2015. május 20-i (EU) 2015/848. rendeletének 55. cikke alapján a Magyarországon indult fizetésképtelenségi eljárásokban a külföldi hitelezők követeléseiket a követelések előterjesztésére szolgáló egységes formanyomtatványon terjeszthetik elő.
 
A formanyomtatványt a Bizottság 2017. június 12-i (EU) 2017/1105. végrehajtási rendeletének (A fizetésképtelenségi eljárásról szóló 2015. május 20-i (EU) 2015/848. európai parlamenti és a tanácsi rendeletben hivatkozott formanyomtatványok kiállításáról) II. melléklete tartalmazza.
 
A formanyomtatvány innen letölthető.