Büntető ügyek

Elektronikus úton benyújtható beadványokuj_szechenyi_terv_small_0.png

A büntetőeljárásról szóló 1998.évi XIX. törvény (Be.) 69/D. § értelmében az összbüntetésbe foglalás (574. §) és az utólagos összbüntetésbe foglalás (575. §) iránti indítványt, valamint ezen indítvány visszavonását az elítélt védője a bíróság e célra biztosított elektronikus rendszerén keresztül is benyújthatja.

Az elektronikus kapcsolattartás szabályai

Az elektronikus kapcsolattartás általános szabályait a büntetőeljárásról szóló 1998.évi XIX. törvény 69/D §-a tartalmazza.

Az elektronikus kapcsolattartás az egyes beadványfajtákra rendszeresített űrlapok használatának segítségével lehetséges, melyeket a www.birosag.hu internetes oldalon találhat meg. Az űrlapok papír alapon nem nyújthatóak be, kizárólag elektronikus úton terjeszthetőek elő.

Ha az űrlap módosítására kerül sor, az Országos Bírósági Hivatal ennek tényéről a www.birosag.hu honlapon a módosított űrlap közzététele előtt hét nappal tájékoztatást ad. Az Országos Bírósági Hivatal a módosított űrlap közzétételét követően a honlapon 14 napon keresztül jelzi annak tényét, hogy az űrlap megváltozott. Kérjük, gondoskodjon a használni kívánt űrlapok frissítéséről!

Az ÁNYK programmal kitöltött elektronikus űrlapok az ügyfélkapun keresztül küldhetők el a bíróságok részére. Az ügyfélkapu regisztrációval, aktiválással, a belépéssel és a használati feltételekkel kapcsolatos részletes tudnivalók, információk a www.ugyfelkapu.magyarorszag.hu oldalon érhetők el.

Az elektronikus űrlaphoz mellékletként csatolható elfogadott dokumentumformátumok a követezők: .dosszie, .dossier, .es3, .etv, .eak, .et3, .nsack, .pdf

Az elektronikus űrlaphoz mellékletként csatolt elektronikus dokumentumot minden esetben szükséges minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy bélyegzővel ellátni.

A büntető ügyekben alkalmazható ÁNYK nyomtatványok itt érhetőek el.

Tájékoztatjuk, hogy az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogram (ÁNYK) használatával, működésével, beállításaival és hibáival kapcsolatos kérdéseire a http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/tudnivalok_nyomtatvanykitolto_programokhoz.html oldalon találhat válaszokat, illetőleg kérdéseit az alábbi elérhetőségeken teheti fel. (http://nav.gov.hu/nav/kapcsolat)

Tájékoztatjuk, hogy az Ügyfélkapu használatával, működésével, beállításaival és hibáival kapcsolatos kérdéseire a https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/ oldalon találhat információt, illetőleg kérdéseit a 1818-as számon teheti fel.

Tájékoztatjuk, hogy az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) szolgáltatás, valamint a Perkapu használatával, működésével, beállításaival és hibáival kapcsolatos kérdéseire a http://nisz.hu/szolgaltatasok/ekozig vagy a http://nisz.hu/eperkapu oldalon találhat válaszokat, illetőleg kérdéseit az info@nisz.hu vagy a eperkapu@nisz.hu elérhetőségen teheti fel.

Kérdéseiket elektronikus úton az e-ugyintezes@birosag.hu e-mail címre szíveskedjenek megküldeni.

magyarorszag_megujul_1.png