Tájékoztató jogi képviselők részére

E tájékoztatás a  2018. január 1-jét megelőzően indult peres eljárások tekintetében alkalmazandó. uj_szechenyi_terv_small_1.png

2016. július 1. napjától a törvényben meghatározott esetekben és személyi körben kötelező a bírósággal való elektronikus kapcsolattartás a 2015. évi CCXII. törvény alapján.

A jogi képviselő 2016. július 1. napján és azt követően indult polgári peres eljárásokban a keresetlevelet, továbbá minden egyéb beadványt (ideértve például az alperesi ellenkérelmet is), okirati bizonyítékot kizárólag elektronikusan, az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével nyújthatja be Ügyfélkapun vagy Cégkapun, és a bíróság is elektronikusan kézbesít a jogi képviselő részére.

Ez a szabály irányadó továbbá a jogi képviselőre abban az esetben is, ha a közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti perben a keresetlevelet az első fokon eljárt közigazgatási határozatot hozó közigazgatási szervnél kell benyújtani. Ugyancsak ezek a szabályok vonatkoznak továbbá a jegyző birtokvédelmi ügyben hozott határozatának megváltoztatása iránti perre is.

Tájékoztatjuk, hogy a fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint a járási és fővárosi kerületi hivatalok által hozott döntésekkel szembeni bírósági felülvizsgálat iránti keresetlevelet a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 340/B. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client/oldalon található IKR rendszer használatával nyújthatják be az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél.

Az elektronikus kapcsolattartás során jogi képviselőnek minősül a Pp. 73/C. § (1) és (2) bekezdésében megjelölt képviselő.

A jogi képviselőnek a keresetlevél vagy az első, a bírósághoz benyújtott beadvány mellékleteként csatolnia kell az általa elektronikus formába átalakított meghatalmazást. A bíróság az eredeti meghatalmazás bemutatására hívhatja fel a jogi képviselőt az egyezőség megállapítása érdekében, ha e tekintetben alapos kétsége merül fel.

Az elektronikus bírósági eljárások használatával kapcsolatos ügyvédek részére szóló gyakorlati tanácsokat tartalmazó tájékoztató itt tekinthető meg.

 

Tájékoztatjuk, hogy az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogram (ÁNYK) használatával, működésével, beállításaival és hibáival kapcsolatos kérdéseire a http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/tudnivalok_nyomtatvanykitolto_programokhoz.html oldalon találhat válaszokat, illetőleg kérdéseit az alábbi elérhetőségeken teheti fel. (http://nav.gov.hu/nav/kapcsolat)

Tájékoztatjuk, hogy az Ügyfélkapu használatával, működésével, beállításaival és hibáival kapcsolatos kérdéseire a https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/ oldalon találhat információt, illetőleg kérdéseit a 1818-as számon teheti fel.

Tájékoztatjuk, hogy a Cégkapu használatával, működésével, beállításaival és hibáival kapcsolatos kérdéseire a http://ekozig.mo.hu/cegkapu oldalon találhat válaszokat, illetőleg kérdéseit a Kormányzati Ügyfélvonal következő elérhetőségein teheti fel:

  • Telefonszám Magyarországról: 1818 (1.5-ös menüpont - SZEÜSZ-ök, Szabályozott Elektronikus Ügyintézési Szolgáltatások)
  • Telefonszám külföldről: +36 (1) 550-1858
  • E-mail cím: ekozig@1818.hu
  • Chat indítása

magyarorszag_megujul_1.png