Csőd- és felszámolási eljárások - Segédlet az elektronikus beadványok benyújtásához

E tájékoztatás azokban az elektronikus kapcsolattartással érintett ügyekben irányadó, melyek esetében a bírósági eljárást megindító irat 2018. január 1-jén vagy azt követően érkezett elektronikus úton a kézbesítési rendszerbe.

 

1. Az ÁNYK Program telepítése

Az elektronikus kapcsolattartás során a félnek a beadványt és mellékletét, ha az előterjesztésre űrlap (más néven: nyomtatvány) került rendszeresítésre, űrlapon kell előterjesztenie. Az űrlapok letöltéséhez szükséges az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogram (ÁNYK) telepítése (https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/adonyomtatvany.html), amely biztosítja a nyomtatványok kitöltésének, azokhoz elektronikus dokumentumok mellékletként való csatolásának lehetőségét.

Az ÁNYK program alkalmazásához JAVA futtatókörnyezet legalább 1.8.0-ás verziója szükséges.

Ellenőrizze, hogy 32 bites vagy 64 bites operációs rendszert használ (Start menü / Számítógép vagy Sajátgép /Tulajdonságok). Ha 32 bites operációs rendszert használ és az Ön gépén nincs telepítve a JAVA futtatókörnyezet (JRE), vagy annak verziószáma nem megfelelő, akkor kattintson a következő linkre: http://www.java.com/en/.

Ha 64 bites operációs rendszert használ, felhívjuk a figyelmét, hogy a www.java.com nyitólapon megjelent Free Java Download választásakor alapértelmezett módon a 64 bites környezetben is Java 32 bites változata fog települni, de ezzel nem fog elindulni az ÁNYK keretprogram. Ezért ajánlott a Java 64 bites változatát telepíteni 64 bites operációs rendszer esetén a www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html oldalról. Fontos, hogy a Windows98, WindowsME és Windows XP operációs rendszerek már nem alkalmasak a programok futtatásához.

 

2. Űrlap kitöltése:

Töltse le az ÁNYK nyomtatványok közül az Ön által beküldendő nyomtatványt. Amennyiben korábban sikeresen telepítette az ÁNYK keretprogramot, akkor a letöltött és kiválasztott nyomtatvány fájlra duplán kattintva elindul az űrlap telepítése. Itt a „Tovább” gombra háromszor, végül a „Befejezés” gombra kattintva a rendszer elvégzi az új nyomtatvány telepítését.

Következő lépésként nyissa meg az ÁNYK programot, és válassza az Adatok/Új nyomtatvány menüpontot. A sablonok között szám szerint megjelölt ÁNYK űrlapok közül jelölje ki a beküldendő űrlapot a „Nyomtatvány neve” című oszlopból, majd kattintson a megnyitás gombra.

Az adósságrendezési nyomtatványok APK, a csődeljárás nyomtatványai CSPK, csődeljárásban benyújtott kifogás CSPKH, a felszámolási eljárásban előterjesztendő beadványok FPK, ebben az eljárásban benyújtott kifogások FPKH, jog vagy tény törlésére vonatkozó nyomtatványok TPK, vagyonrendezési eljárásra vonatkozó nyomtatványok VPK, a vagyonrendezési eljárásban benyújtott kifogás VPKH megjelölés alatt találhatóak.

A D-01-es nyomtatvány adathordozón történő benyújtásra, a D-02-es nyomtatvány elsősorban másodfokon teljesítendő eljárási cselekményekre szolgál. Ez utóbbi nyomtatvány nem használható korlátlanul, csak akkor, ha adott eljárási cselekményre tipizált nyomtatványt nem talál.

Amennyiben valamely eljárási cselekményre rendszeresített nyomtatványt nem talál, általános nyomtatványként használja nyilatkozatai megtételére az Fpk-04-es Ányk-t. (Pl. az adós értesítését, ill. adósi beadványt követően bíróság felhívására tett hitelezői nyilatkozat).

A Sablonok közül a kiválasztott sorra állva egy kattintással lehetőség nyílik – jelenleg csak – a jogi képviselő törzsadatainak átemelésére. Ehhez megelőzőleg az szükséges, hogy a „Szerviz / Törzsadatok / Új / Típus (lenyíló nyíl) / Jogi képviselő” kiválasztásával az adatokat rögzítsük.

Mindazokat a részeket kötelező kitöltenie, amelyek világoskék keretben vagy világoskék kiemeléssel szerepelnek, azonban az iratok lajstromozását, az érdemi munkavégzést nagymértékben segíti, ha a nyomtatványt értelemszerűen, teljes körűen kitölti. Kérjük, fokozottan figyeljen az ügyszám és a felek azonosító adatainak helyes kitöltésére. Vannak vagylagosan kötelezően töltendő adatok, amelyek nincsenek kékkel kiemelve, de kitöltés közben figyelmeztetés jelenik meg abban az esetben, ha egyik adatot sem, vagy mindkét adatot kitölti.

Amennyiben egy adott űrlap valamely oldalából többet kell kitöltenie, akkor van lehetőség pótlap hozzáadására, ahol a további adatok kitölthetőek. Mellékletek számának feltüntetésére szolgáló mezőben jelölje meg, hogy az ÁNYK űrlaphoz hány darab mellékleteket csatol.

Általános oldalak:

A1:

Ha megfelelő perbeli állást nem talál (ilyen például folyamatban lévő eljárásban azon  hitelező, aki nem az eljárást kezdeményező hitelező), válassza az „egyéb” megjelölést.

Kezdő iratnak minősülő kérelem-nyomtatvány esetén az 1. oldalon nem talál ügyszámot, azonban az illetékes eljáró bíróságot a lenyíló értékek közül meg kell adnia.

„Beküldő adatai” alatt azon természetes személy adatait kell feltüntetnie, aki az ügyfélkapuval, cégkapuval vagy hivatali kapuval a kapcsolatot létesíti, az adott beadványt az informatikai rendszeren keresztül a bíróságnak ténylegesen megküldi (informatikai szempontból tehát nem feltétlenül azonos a kérelmező személyével, és nem az adott személy képviselője). Az itt szereplő adatoknak meg kell egyezniük az „Ügyfélkapu / Saját adatok” tartalmával, mert az informatikai rendszer a beküldőt viszontazonosítja.

A2:

A „Jogi képviselet formája” lenyíló mezőben négy érték közül választhat: ügyvédi iroda, jogtanácsos, egyéb jogi képviselő, egyéni ügyvéd. Az ügyvédi iroda kiválasztását, majd az adott blokkba történt első leütést követően a lap közepét metsző rózsaszín mezőben automatikusan jelenik meg az „ügyintéző ügyvéd” érték, figyelmeztetve az adatok kitöltésére.

Fpk-24, A6-A7:

Az „Egyéb (nem számlán alapuló) követelés blokk vagylagosan választható az A7-es oldal „Követelés alapja (számla) mezőkkel, ez utóbbi oldal multilapos.

Ahol a nyomtatványban „Megfizetett összeg” kerül feltüntetésre, ellenben részteljesítés nem történt, hagyja kitöltetlen, vagy „0” érték beírásával. (Egy számlára vonatkozóan tehát megadja a számla számát, annak összegét, alatta, ha történt belőle teljesítés, fent mellette a számla esedékességének időpontját, alatta ugyanezen számla vonatkozásában a kamatfizetés kezdő időpontját és mértékét.)

A legújabb verzióban az összeg sorok tizedesvesszővel történő kialakítása már az EUR alapú követelések megfelelő megjelölését is lehetővé teszik.

Egyéb jellemzők:

Azon mezők, ahol a jobb felső sarok pirossal metszett, egy – bármilyen - beütés után lenyíló értékmezőből tesznek adatot, értéket választhatóvá („Q” beütésével a lenyílóba felvett összes érték kiválasztásra megtekinthető.). A zölddel metszett sarkú mezők kitöltése párban történik (irányítószám, település), a megadott vagy kiválasztott irányítószámnak megfelelő településnév TAB gombbal automatikusan betöltődik. Településnév megadása, kiválasztása esetén az irányítószám töltődik a TAB vagy listából választás után. A TAB gomb teszi lehetővé a következő mezőbe történő átlépést. Az üres mezőn állva megjelenik az elvárt, beírandó adat- / értékleírás.

Külföldi cím esetén ezt az erre szolgáló checkboxban jelezze! Ekkor a zölddel metszett sarkú mezők kitöltése már szabad szöveges, az „Ország” lenyíló értéklistás, a közterület típusa pedig kitöltetlensége esetére sem jelez hibát. A közterület típusát a közterület neve blokkban jelezze.

Azokban a boxokban, ahol az űrlap – esetleges ügyszám elírásának esetére felkészülve -  rákérdez az adós nevére és cégjegyzékszámára, ellenben az adós nem cégjegyzékszámmal rendelkező gazdasági társaság, a cégjegyzékszám értelemszerűen nem kitöltendő.

Ha az indoklásra, nyilatkozatokra nem elég a nyomtatvány biztosította hely, ott csak utaljon rá, hogy egyéb melléklet alatt csatolja azt.

Az űrlapok szabad szöveges mezőibe 4000 karaktert lehet beírni, ez hozzávetőleg 50 sor. Kérjük tehát, hogy a szabad szöveges mezőket addig írja, amíg a keretben az oldalcsúszka görgetése nélkül tudja ezt megoldani, egyébként a beírt tartalom nyomtatáskor elvész.

Mellékletek („M” lapok) alatt jelölje meg, hogy az ÁNYK - nyomtatványhoz milyen mellékleteket csatol.

Amennyiben végzett a nyomtatvány kitöltésével, a felső ikonsor 8., ”pipa” szimbólumával, vagy az „ellenőrzések” / „ellenőrzés” pont kiválasztásával végezheti el az ellenőrzést. A hibákra a nyomtatványkitöltő program „kék pontos” felsorolással figyelmeztet, az adott sorra kétszer kattintva a hiányzó vagy hibás mezőhöz jutunk vissza.

A nyomtatványokat el lehet menteni, és célszerű azokat mentés előtt elnevezni. Az elmentett ÁNYK-k az AbevJava könyvtár / Mentések alatt találhatóak. (A mentések helyét mutatja az ÁNYK / Szerviz / Névjegy / Mentett bevallások helye.) A mentések alatt található állományok „Enyk” kiterjesztésűek, beküldésre azonban csak KR kiterjesztésű állomány alkalmas az alábbi könyvtárstruktúrából: AbevJava / eküldés / KR / küldendő.

 

3. Csatolmányok:

Amennyiben mellékletet kíván csatolni, azt az „Adatok” / „Csatolmányok kezelése” menüpont alatt teheti meg, egyesével választva ki az Ön által csatolandó iratot, és a „Hozzáad” gombbal töltve fel azt. Ha elmulasztotta az iratot a következő csatolmánytípushoz megadni, a rendszer figyelmeztet, és nem engedi meg a nyomtatvány beküldését. Egy dokumentum csak egy csatolmánytípusként tölthető fel.

A 'fizig' fájloknak kötött helyük van: az EFER rendszeren keresztül megfizetett illeték az 1.1, a közzétételi díj megfizetését igazoló 'fizig' a 2.1 alá csatolható kizárólag, és nem kell, illetve nem is lehet elektronikusan aláírni.

Az átutalással történt megfizetést igazoló pdf. a 1.2, illetve 2.2 alá csatolandó, és elektronikus aláírást vagy AVDH-s hitelesítést igényel.

A nyomtatványok „M” lapjain felsorolt csatolmányok a kérelem benyújtásához sorvezetőként szolgálnak (pl. Cspk-03 (1991. évi XLIX. tv 8. § (2)).

Amennyiben mellékletei listája teljes, az Ok gombbal véglegesítheti azt. (Ha más fájlnév alatt  kívánja elmenteni a kitöltött ÁNYK-t, mint az a számsor, amit a rendszer generál, mindenképpen a csatolmányok csatolása előtt tegye ezt meg, mert ha már a csatolások után mentjük más névre a nyomtatványt, a csatolmányok „elvesznek”. (Adatok / Nyomtatvány mentése másként (kék nyilas merevlemez ikon).

Abból a megfontolásból kiindulva, hogy előfordul, másik fél részére nem mindegyik melléklet kerül megküldésre (valamint figyelemmel a jövőbeni fejlesztési célokra is), nem célszerű, ha egyetlen fájl tartalmazza az összes mellékletet, még akkor sem, ha mindez technikailag lehetséges lenne. Tehát hiába kivitelezhető egyetlen pdf. fájlba szkennelni az összes csatolandó mellékletet, és azt aláírva az ÁNYK-ban egyetlen csatolmánytípushoz hozzárendelni, a bíróság ebben az esetben nem fogja tudni megküldésre bontani a fájlt. Kérelmük minden melléklete önálló csatolmányként, azaz önálló e-aktánként, az adott csatolmánytípus alá kerüljön beillesztésre.

Figyelni kell arra, hogy a nem megfelelő paraméterek szerinti szkennelés miatt a beadvány összesen ne haladja meg a 300 MB-ot, és egy csatolmány mérete nem haladhatja meg a 150 MB-ot! (A 300 MB méretkorlátba nem csak a csatolmányok, hanem maga a beadvány, valamint – avdh-val történő felülhitelesítés esetén – a csatolmányokhoz helyezett '.asic' fájlok is beleszámítanak.)

 

4. Adathordozós benyújtás:

Amennyiben a nyomtatványhoz csatolni kívánt fájlok együttes mérete a kézbesítési rendszer általi 300 MB méretkorlátot meghaladja, a csatolni kívánt fájlokat adathordozón kell benyújtani, eggyel több példányban, mint ahány fél a perben érdekelve van.

Az elektronikus adathordozón történő benyújtás tényét az egyes űrlapokon az erre szolgáló mezőben lehet jelezni. Ebben az esetben az űrlaphoz melléklet nem csatolható. A méretkorlátot meghaladó fájlok a D-01 számú nyomtatványhoz mellékletként feltölthetők és az ÁNYK program segítségével .xcz kiterjesztésű fájllá alakíthatók. Ezt az .xcz fájlt kell az elektronikus adathordozón elhelyezni.

Az adathordozót legkésőbb a főnyomtatvány bírósághoz érkezésének visszaigazolását követő három  munkanapon belül kell benyújtani a bíróság részére személyesen vagy postai úton. 

Figyelem, a D-01 számú nyomtatvány a bíróságok részére elektronikus úton nem     küldhető be, az kizárólag az adathordozón történő benyújtásra szolgál, amelynek segítségével az adathordozón található dokumentumok és az eredeti beadvány összetartozása megállapítható!

A fél vagy képviselője köteles az adathordozón:

» minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírását vagy elektronikus bélyegzőjét elhelyezni vagy az azon szereplő dokumentumokat azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás igénybevételével hitelesíteni,

» köteles hivatkozni a beadvány kézbesítési rendszer útján kapott érkeztetési számára. Kérjük tehát, hogy a D-01 számú nyomtatványon a főnyomtatvány ÜKM azonosító számát pontosan tüntessék fel, mert ellenkező esetben az adathordozón lévő fájlok és a főnyomtatvány összetartozása nem állapítható meg.

Ha az adathordozó benyújtására a fentiek megsértésével kerül sor, az adathordozón megtett jognyilatkozat vagy teljesített eljárási cselekmény hatálytalan.

Az adathordozót a bíróság - az azon szereplő fájlok nyomtatása nélkül - postai úton kézbesíti a felek és képviselőik részére.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a befogadható mérethatárt el nem érő nagyságú, ellenben adathordozón benyújtott jognyilatkozat vagy teljesített eljárási cselekmény hatálytalan. 

Tájékoztatjuk, hogy a bíróság elektronikus adathordozóként kizárólag CD-R-, CD-R+,
DVD-R-, DVD-R+, és USB PenDrive eszközökön benyújtott beadványokat tud befogadni.

 

5. Elektronikus aláírások, hitelesítés: 

A bíróságra elektronikus úton benyújtott beadványt úgy kell előterjeszteni, hogy

  • az elektronikus okiraton az aláíró a minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírását vagy bélyegzőjét helyezte el, és - amennyiben jogszabály úgy rendelkezik - azon időbélyegzőt helyez el,
  • az elektronikus okiratot az aláíró a Kormány rendeletében meghatározott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással hitelesíti, vagy
  • az elektronikus okirat olyan, törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott szolgáltatás keretében jött létre, ahol a szolgáltató az okiratot a kiállító azonosításán keresztül a kiállító személyéhez rendeli és a személyhez rendelést a kiállító saját kezű aláírására egyértelműen visszavezethető adattal együtt vagy az alapján hitelesen igazolja; továbbá a szolgáltató az egyértelmű személyhez rendelésről kiállított igazolást elektronikus dokumentumba kapcsolt, elválaszthatatlan záradékba foglalja és azt az okirattal együtt legalább fokozott biztonságú elektronikus bélyegzővel és legalább fokozott biztonságú időbélyegzővel látja el.

Az elektronikus űrlaphoz pdf., a Microsec e-Szigno vagy NetLock MOKKA programok valamelyikének használatával elektronikusan aláírt és kezelt e-akta (tehát az így létrejött dosszie., es3., dossier. (etv., nsack. eak.) formátum), és'fizig' állományú melléklet csatolható.

Egyéb kiterjesztésű melléklet csatolását az ÁNYK nem engedélyezi. AVDH-val történt aláírás esetén a rendszer automatikusan 'asic.' kiterjesztésű fájlt csatol. (Odt., valamint doc., docx formátum tehát kizárólag e-aktába beillesztve csatolható.)

Az ÁNYK-hoz – amennyiben a beküldés nem az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás igénybevételével történik - csatolni kell az adott ÁNYK kitöltött, ellenőrzött, hibamentes, kinyomtatott példányát, minden oldalán jogi, illetve amennyiben az szükséges, a törvényes képviselő(k) által is (cégszerűen) aláírva, PDF-formátumba beszkennelve, azt e-aktába helyezve, legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással aláírva.

 

6. Kérelem benyújtása:

Amennyiben a kitöltéssel végzett, és az ellenőrzés hibára nem figyelmeztetett, Ügyfélkapun történő közvetlen beküldéshez válassza a Kapcsolat az Ügyfélkapuval/Nyomtatvány megjelölése elektronikus beküldésre menüpontot. Hivatali kapun történő közvetlen beküldéshez válassza a Kapcsolat a Hivatali Kapuval/Nyomtatvány megjelölése elektronikus beküldésre menüpontot. Cégkapun történő közvetlen beküldéshez válassza a Kapcsolat a Cégkapuval/Nyomtatvány megjelölése elektronikus beküldésre menüpontot.

Amennyiben elkészült a .kr fájl a közvetlen beküldéshez kattintson a „Kapcsolat az Ügyfélkapuval/Nyomtatvány közvetlen beküldése az Ügyfélkapun keresztül vagy a Kapcsolat a Hivatali Kapuval/ Nyomtatvány közvetlen beküldése a Hivatali Kapun keresztül vagy a Kapcsolat a Cégkapuval/ Nyomtatvány közvetlen beküldése menüpontra, majd adja meg a felhasználó nevét, jelszavát.

 

7. Kézbesítés a bíróság részéről:

A bírósági iratok a fél, illetve képviselője Ügyfél-, Cég-, Hivatali kapujának értesítési tárhelyére érkeznek. Amennyiben az értesítési tárhelyre bírósági irat érkezett, arról a fél, illetve képviselője elektronikus levél formájában értesítést kap a kapunyilvántartásban szereplő elektronikus levélcímére. (Ez utóbbi tehát nem kézbesítés, csak hivatkozás – figyelemfelhívás - a beérkezett iratra.) Az értesítési tárhelyre érkezett bírósági iratot az iratra mutató internetes hivatkozás megnyitásával lehet átvenni, ezt követően van lehetősége a bírósági iratot megnyitni.

A bíróság a kézbesítési rendszer útján megküldött bírósági iratokat tömörített, összecsomagolt formában (zip állományban) és ezen belül az egyes iratokat elektronikus bélyegzővel, illetve szervezeti elektronikus aláírással ellátva e-aktában (es3 állományban) küldi meg. Az e-akta megnyitásához a felhasználónak le kell töltenie számítógépére a Microsec e-Szigno vagy NetLock MOKKA  programok valamelyikét.

Az internetes hivatkozás megnyitásával elektronikus tértivevény jön létre, amely automatikusan megküldésre kerül a bíróság és a fél részére; az elektronikus tértivevény igazolja, hogy az iratot átvették.

Ha a kézbesítési rendszer a bíróság részére azt igazolja vissza, hogy a bíróság által megküldött bírósági iratot az elektronikus úton kapcsolatot tartó kétszeri értesítése ellenére nem vette át, a második értesítésigazolásban feltüntetett időpontot követő ötödik munkanapon a bírósági iratot kézbesítettnek kell tekinteni (kézbesítési vélelem). 

 

Tájékoztatjuk, hogy az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogram (ÁNYK) használatával, működésével, beállításaival és hibáival kapcsolatos kérdéseire a http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/tudnivalok_nyomtatvanykitolto_programokhoz.html oldalon találhat válaszokat, illetőleg kérdéseit az alábbi elérhetőségeken teheti fel. (http://nav.gov.hu/nav/kapcsolat)

Tájékoztatjuk, hogy az Ügyfélkapu használatával, működésével, beállításaival és hibáival kapcsolatos kérdéseire a https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/ oldalon találhat információt, illetőleg kérdéseit a 1818-as számon teheti fel.

Tájékoztatjuk, hogy a Cégkapu használatával, működésével, beállításaival és hibáival kapcsolatos kérdéseire a http://ekozig.mo.hu/cegkapu oldalon találhat válaszokat, illetőleg kérdéseit a Kormányzati Ügyfélvonal következő elérhetőségein teheti fel:

  • Telefonszám Magyarországról: 1818 (1.5-ös menüpont - SZEÜSZ-ök, Szabályozott Elektronikus Ügyintézési Szolgáltatások)
  • Telefonszám külföldről: +36 (1) 550-1858
  • E-mail cím: ekozig@1818.hu
  • Chat indítása