Elismerés a Mailáth György tudományos pályázat nyerteseinek

Elismeréseket adott át az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke a Mailáth György országbíró emlékére meghirdetett pályázat nyerteseinek. A júliusban, négy szekcióban - polgári jogi, büntetőjogi, közigazgatási-munkaügyi és európai jogi, valamint bírósági általános igazgatási - kiírt felhívásra 66-an jelentkeztek. A pályaműveket szekciónként külön joghallgatói és bírósági dolgozói tagozatban is díjazták. A pályamunkákat 5 fős bíráló bizottságok értékelték.  A nyertesek az OBH Consilium Peritorum rendezvényén, december 9-én vehették át elismeréseiket dr. Handó Tündétől, az OBH elnökétől és dr. Gyarmathy Judittól, az OBH elnökhelyettesétől.
 
Az emléklap és az emlékplakett mellett pénzjutalomban is részesültek a díjazottak: az első helyezettek 300 000, a második helyezettek 200 000, míg a harmadik helyezettek 150 000 forintot kaptak. 
 
A díjnyertes dolgozatokat egy tudományos szimpózium keretében lehet majd megvitatni.
 
 
 

Az Országos Bírósági Hivatal 2016. évi Mailáth György Tudományos Pályázatának díjazottai

 

A Polgári jogi szekció joghallgatói tagozatában:

Az 1. díj odaítélésére nem került sor.

2. helyezett: Haraszti Nóra, a Debreceni Egyetem joghallgatója „A videojátékok és más multimédiás tartalmak szerzői jogi megítélése” című dolgozatával.

3. helyezett: Stipkovits Tamás István, a Széchényi István Egyetem Deák Ferenc ÁJK joghallgatója „A jogalkotással okozott kár megítélése alkotmányjogi és polgári jogi szempontból” című dolgozatával.

 

A Polgári jogi szekció bírósági tagozatában:

1. helyezett: dr. Rainer Lilla, a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság bírája „Az ésszerű időn belüli eljárás, mint a polgári peres eljárási alapelv a nemzetközi követelmények tükrében” című dolgozatával.

2. helyezett: dr. Szeredi András, a Győri Járásbíróság bírája „A végrehajtási kifogás, avagy nil novi sub sole” című pályamunkájával.

A 3. díjat megosztva kapta: dr. Fazekas Ágota, a Gyulai Járásbíróság bírósági titkára „A házasság és a család egységének védelmével összefüggő kérdések egyes családjogi perekben” című dolgozatáért, és dr. Kóródi Balázs, a Nyíregyházi Járásbíróság bírósági fogalmazója „Az egészségügyi szolgáltatók sérelemdíj fizetési kötelezettségének terjedelme a betegjogok megsértéséért” című dolgozatáért.

 

A Büntetőjogi szekció joghallgatói tagozatában:

1. helyezett: Szilágyi Veronika, a Szegedi Tudományegyetem joghallgatója „Az információforrás védelme a véleménynyilvánítás szabadságának tükrében” címmel írt pályaművével.

2. helyezett: Csapucha Bernadett, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem joghallgatója „Az emberkereskedelem üldözése a magyar és a nemzetközi jogalkalmazásban” című dolgozatával.

3. helyezett: Bene Enikő Inge, a Debreceni Egyetem joghallgatója, aki „Az emberi méltóság és a jó hírnév büntetőjogi védelme a joggyakorlatban” címmel írt dolgozatot.

 

A Büntetőjogi szekció bírósági tagozatában:

1. helyezett: dr. Czédli Gergő, a Szegedi Járásbíróság bírája „Az anyanyelv használatának joga a büntető- és a szabálysértési eljárásban” című pályaművével.

2. helyezett: dr. Czédli Deák Andrea, a Szegedi Járásbíróság bírája „A reintegrációs őrizet” című dolgozatával.

3. helyezett: dr. Folta Dóra, az Ajkai Járásbíróság bírósági fogalmazója „Az előzetes letartóztatás elrendelésének és megszüntetésének feltételei a joggyakorlatban” című pályamunkájával.

 

 

A Munkajogi, közigazgatási jogi és európai jogi szekció joghallgatói tagozatában:

1. helyezett: Juhász Lívia, a Széchényi István Egyetem Deák Ferenc ÁJK joghallgatója „A munkáltatói kárfelelősség anomáliái az új Munka törvénykönyvének tükrében” című pályamunkájával.

2. helyezett: Menyhért Enikő, a Miskolci Egyetem joghallgatója „Az EU-jog hatása a nemzetközi magánjogra (joghatóság, külföldi ítéletek elismerése és végrehajtása, alkalmazandó jog)” című pályaművével.

3. helyezett: László Vivien, a Miskolci Egyetem joghallgatója „A gyermekmunka tilalmának érvényesülése Magyarországon A kiskorúak foglalkoztatása; hivatásos művészeti- és sport tevékenység” című dolgozatával.

 

A Munkajogi, közigazgatási jogi és európai jogi szekció bírósági tagozatában:

1. helyezett: dr. Halmos Szilvia, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bírósági titkár „Az "egyéb helyzet" alapján történő diszkrimináció a foglalkoztatásban - a magyar gyakorlat elemzése az elmélet, a nemzetközi jog és az alkotmánybírósági gyakorlat tükrében” című dolgozatával.

2. helyezett: dr. Völcsey Balázs, a Fővárosi Törvényszék bírósági fogalmazója „Az új európai fizetésképtelenségi szabályozási modellek” című pályaművével.

3. helyezett: dr. Elek Gabriella Lídia, a Tiszaújvárosi Járásbíróság bírája „Egyenlő munkáért egyenlő bér elve a munkajogban az Európai Unió szociálpolitikájára és a munkajogra kitekintve, különös tekintettel az Európai Unió Bíróságának joggyakorlatára” című pályamunkájával.

A Bíráló Bizottság javaslata alapján különdíjjal jutalmazta az Országos Bírósági Hivatal elnöke dr. Muzsalyi Róbertet, a Kúria tanácsjegyzőjét „Az EU Bíróság joggyakorlatának hatása a magyar polgári eljárásjogra” című dolgozatáért.

 

A Bírósági általános igazgatási szekció bírósági tagozatában került sor díjak kiosztására:

1. helyezett: dr. Balogh Márk, a Zalaegerszegi Járásbíróság bírósági fogalmazója „A bírósági életpálya avagy milyen karrierút állhat egy bírósági fogalmazó előtt” című dolgozatával.

2. helyezett: Benkovicsné dr. Varga Erika, a Kecskeméti Törvényszék bírósági titkára „A bírósági közvetítés jelene és jövője” című pályaművével.

3. helyezett: dr. Liziczay Sándor, a Budaörsi Járásbíróság elnöke „A panaszok és a közérdekű bejelentések hasznosítása” című pályamunkájával.

A Bíráló Bizottság javaslata alapján különdíjjal jutalmazta az Országos Bírósági Hivatal elnöke dr. Bagossyné dr. Körtvélyesi Máriát, a Berettyóújfalui Járásbíróság bíráját, „Elnökből napszámos Bírósági történelem, dr. Barcsay László életútja” című dolgozatáért.

 

A nyerteseknek gratulálunk, egyben köszönjük minden pályázónak, hogy megtisztelték az Országos Bírósági Hivatalt a tudományos versenyen történő indulással.