Tárgyalótermi viselkedési tájékoztató

 

Kérjük, a tárgyalás kezdetén pontosan jelenjen meg. Várható késését – ha mód van rá – előzetesen jelezze. Ha önhibáján kívül késett el, indokait igazolási kérelemben adhatja elő.

Kérjük, a tárgyalóterembe csak szólításra lépjen be és készítse elő érvényes személyazonosító okmányát (személyi igazolvány vagy útlevél vagy járművezetői engedély), valamint adóigazolványát és lakcímet igazoló hatósági igazolványát. Amennyiben elkésett, megérkezését a tárgyalóterembe belépve jelezze. Kérjük, hogy várakozása közben ne zavarja a tárgyalóteremben folyó munkát.

A tárgyalás nyilvános, a bíró azonban a nyilvánosságot indokolt esetben határozatával kizárhatja. A hallgatóság tagja lehet minden 18. életévét betöltött személy, a 14. életévét betöltött személy a bíró külön engedélyével vehet részt a tárgyaláson. 14 év alatti személy nem tartózkodhat a tárgyalóteremben, kivéve, ha az eljárásban részt vesz.

Kérjük, mobiltelefonját és egyéb kommunikációs eszközeit kapcsolja ki, vagy némítsa le, mielőtt a tárgyalóterembe lép.

Hang-, video- vagy képfelvételt a nyilvános tárgyaláson kizárólag az arra jogosultak, a bíró engedélyével készíthetnek.

A tárgyalóteremben minden jelenlévőnek meghatározott helye van. Az ülésrenddel kapcsolatban kérjük, kövesse a bíró útmutatását.

Ételt vagy italt fogyasztani a tárgyalóteremben kizárólag egészségi okból, bírói engedéllyel lehet.

A tárgyalás méltóságához a jelenlévők öltözéke is hozzájárul. Ezért kérjük, a tárgyaláson alkalomhoz illő öltözetben jelenjen meg. Ha a bíró megítélése szerint a jelenlévő öltözéke sérti a tárgyalás méltóságát, őt a tárgyalóteremből kiutasíthatja.

Az arra jogosultat a bíró hívja fel nyilatkozata megtételére. Kérjük, várja meg, míg szót kap, és közbeszólás nélkül hallgassa végig a másik fél nyilatkozatát. Kérjük, kerülje a személyeskedő szavakat és gesztusokat.

Büntető ügyekben – és a kialakult szokás szerint polgári ügyekben is – a per résztvevői állva teszik meg a bírósághoz címzett nyilatkozatukat. Kérjük, jelezze, ha egészségi állapota ebben akadályozza vagy azt jelentősen megnehezíti.

A hallgatóság tagjai a tárgyalóteremben nem jogosultak felszólalni. A tárgyalás rendjét és méltóságát zavaró magatartás, közbeszólás esetén a bíróság a rendzavaró személyt 500.000 Ft-ig terjedő bírsággal sújthatja vagy a tárgyalóteremből kiutasíthatja.

Az ítélet rendelkező részét a bíró állva hirdeti ki és a jelenlévők állva hallgatják végig.

Az ítélet kihirdetése alatt és után a per résztvevői – a jogorvoslati jog gyakorlásával összefüggő kérdéseken kívül – a bíróság előtt már nem nyilatkozhatnak.