Napirendi javaslat az Országos Bírói Tanács 2017. március 14-i ülésére

OBT dokumentumai: