Konferencia a tanúgondozás és áldozatvédelem témájában

Thumbnail

 

A 2013-ban indult Tanúgondozás országos program különösen fontos, mivel az ügyfelek a törvényszékeken leggyakrabban a tanúgondozókkal találkoznak először, így a bíróságok iránti bizalom erősítésének fő letéteményesei is a tanúgondozók.  A tanúvallomás a bírósági eljárások során az egyik legfontosabb bizonyítási eszköz, így kiemelt igazságszolgáltatási érdek e bizonyíték megszerzése. A tanúgondozói hálózat hangsúlyos szerepet kap az idézésekre történő megjelenési hajlandóság fokozásában is, hiszen széleskörű és közérthető kommunikációval járulhatnak ahhoz hozzá, hogy a tanúk félelem nélkül teljesíthessék tanúzási kötelezettségüket.

2015-ben az országos program kiegészült az áldozatvédelem témájával is, hiszen a bűncselekmények áldozatait a legtöbb esetben tanúként hallgatják meg a bíróságokon. A 2018. évi, már hagyományosnak mondható konferencián a téma különösen az új Büntetőeljárási törvényre tekintettel bír jelentőséggel és kiemelendő, hogy a korábban kialakult gyakorlatot a jogalkotó jogszabályba is beépítette.