A jó bíró

Minden bíró arra vágyik, hogy jó bíró lehessen. S ugyanígy, minden ügyfél azt reméli, hogy ügye jó bíró elé kerül.

A bírói hivatás alapja az Alaptörvényben rögzített függetlenség és pártatlanság. Ezen alapvető értékek mellett évszázadok óta morális regulák adják a bírói lét fundamentumait, melynek sarokkövei a bíróhoz méltó alázat a hivatás, feltétlen tisztelet a törvények felé. Felkészültség és emberség a tárgyalóteremben, elmélyült tudás és lelkiismeret az ítéletekben. Becsülettel végzett munka a hétköznapokban, tartás és példamutatás az élet minden területén.

De mit is jelent jó bírónak lenni a XXI. században? Miről szól a bírói hivatás, mit jelent korunk számára a bírói erény, a bírói morál? Az elmúlt években e kérdésekre keresve a választ született meg a Bírák Etikai Kódexe és szintén ennek jegyében indítottuk útjára a Ráth György történelem- és hagyományápolás, a Mailáth György tudományos és a Werbőczy pályázatokat. Számos konferencia, könyv, kiállítás és országos program mutatta be, milyen gazdag az a múlt, és milyen sokrétű az a tudásanyag, melyre a bírósági szervezet támaszkodik.

A most elindítani tervezett program lehetőséget ad arra, hogy az eddig már elért eredményeinket összegezve, a feltárt gyöngyöket újra fűzve – a bírói szervezeten belül és azon kívül is – egy párbeszédet indítsunk el arról, hogy milyen a jó bíró a XXI. századi Magyarországon.