Törvényszék - További tárgyalások

Kiskorú veszélyeztetésének bűntette és más bűncselekmény

A Szombathelyi Járásbíróság előkészítő ülést tart kiskorú veszélyeztetésének bűntette és védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett könnyű testi sértés bűntette miatt indult büntetőügyben. A vádirati tényállás lényege szerint a vádlott egy sportegyesület edzőjeként a kiskorú sportolóknak szervezett heti edzések, kirándulások és edzőtáborok során a felügyeletére bízott gyermekeket bántalmazta és megszégyenítette, és ebbe a többi sportolót is bevonta.

O. M. és társai

A vádirat szerint a terheltek megállapodtak abban, hogy besurrannak különböző társasházakba és a lakások ajtajait nyitogatják, majd amelyiket nyitva találják, onnan értéktárgyakat tulajdonítanak el. A terheltek különböző felállásban követték el a bűncselekményeket, a feladatokat megosztották és cserélgették is egymás között. Míg egyes vádlottak értékek után kutattak, addig volt, aki a társai tevékenységét figyeléssel biztosította.

Z. Gy.

A vádirat szerint a terhelt 2021 őszéig – részben engedély nélkül – személyszállító szolgáltatást végzett a fővárosban.

Az első vádpont szerint a vádlott 2021. augusztus 8-án hajnalban az autójába súlyosan ittas állapotban beszálló sértett védekezésre képtelen állapotát kihasználva szexuális erőszakot követett el a nőn.

A második vádpont szerint 2021. november 24-én este a terhelt az általa vezetett személygépkocsiba személyszállító szolgáltatás igénybevétele céljából beszálló, közepesen ittas állapotban lévő nővel szemben szexuális kényszerítés bűntettét követte el.

M. P.

A vádirat szerint a terhelt 2022. január 26-án este hazakísérte az egyik barátját egy újpesti lakóparkba, ahova a hátsó kapun keresztül szerettek volna bejutni. Mivel a kapu zárva volt, megpróbálták felhívni a portaszolgálatot teljesítő biztonsági őrt, aki nem fogadta a hívásukat. A vádlott és barátja kénytelenek voltak megkerülni a lakóparkot és a főbejáraton bemenni oda.

Sz. E. M.

A vádirat szerint a terhelt párkapcsolatban élt a sértettel, aki szerette volna szorosabbra fűzni a kapcsolatukat – hogy együtt éljenek a vádlottal és annak előző kapcsolatából származó két gyermekével – azonban ettől a nő elzárkózott. A vádlott rendszeres alkoholfogyasztása miatt a kapcsolatuk konfliktusokkal terheltté vált és végül szakítottak. A nő 2023. április 20-án jelentős mennyiségű bor elfogyasztását követően felhívta a sértettet, hogy 21 óra után – miután a terhelt gyermekei lefeküdtek aludni – menjen át és vigye el a lakásban hagyott személyes tárgyait.

B. M.

A vádirat szerint a terhelt 2021. december 24-én délelőtt a Soroksári úton vezette a gépkocsiját, amely közlekedésre alkalmatlan állapotú, nem az évszaknak megfelelő gumiabroncsokkal volt felszerelve, illetve az autó elektromos rendszere a rögzítőfékkel és a kormányzással kapcsolatban már a baleset előtt aktív hibát jelzett. A terhelt a haladása során egy gyorsítást a kedvezőtlen időjárási és útviszonyokhoz képest eltúlzott mértékben – a megengedett legnagyobb sebességet meghaladó sebességgel – hajtott végre.

B. A. M.-né és társa

A vádirat szerint az I. rendű vádlott idősgondozóként ismerkedett meg a két sértettel, akiknél rendszeresen takarított és segített egyikük ellátásában. A terhelt tudomására jutott, hogy a sértettek nagyobb összegű készpénzt tartanak a lakásban és erről a körülményről szintén tudó, vele bizalmi viszonyban lévő II. rendű kérésére rendszeresen tulajdonított el pénzt a sértettektől, amin a két vádlott megosztozott és amit el is költött.
A nő összesen 630 ezer forintot tulajdonított el, amelyből 40 ezer forint tettenéréssel megtérült.

S. A.

A vádirat szerint a terhelt amfetaminnal, kokainnal és marihuánával kereskedett Budapest területén. A drogot a lakásában, illetve az ahhoz tartozó teremgarázsban tárolta és különböző helyeken értékesítette a vevőkörének.
Az ügyészség a terheltet jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntettével vádolja.

Megjegyzés: A bizonyítási eljárást a vádlott kihallgatásával kezdi meg a bíróság, majd a tanúk kihallgatásával és iratok ismertetésével folytatódik. A bizonyítás befejezése esetén perbeszédek várhatóak. 
 

F. T.

A vádirat szerint a terhelt – a rendőrség feléje tanúsított, általa igazságtalannak vélt eljárásai miatt – halálos fenyegetéseket tartalmazó e-maileket küldött az egyik kerületi rendőrkapitányságra. 

B. Gy. + 6 fő

A vádirat szerint az I. rendű vádlott korábbi üzleti ügyük kapcsán elszámolási vitában állt a sértettel, aki emiatt kerülte a férfivel való személyes találkozást. A vádlott felajánlotta egy luxusautók bérbeadásával foglalkozó cég képviselőinek, hogy segít nekik visszaszerezni két személygépkocsit a sértettől, aki a kölcsönadott járműveket nem akarta visszaszolgáltatni. Az I. rendű vádlott elhatározta, hogy (vádlott)társaival foglyul ejti a sértettet és a szabadon bocsátását a korábbi 20 milliós tartozása megfizetésétől teszi függővé.

Fk. P. I. és társai

A vádirat szerint a sértett 2022. október 2-án hajnalban a staffordshire terrier fajta jellegű kutyáját sétáltatta amikor szóváltásba keveredett a terheltekkel, akikkel egy, az övéhez hasonló kutya is volt. Amikor a két kutya egymásnak ugrott és marakodni kezdett, a vádlottak előrántották a náluk lévő késeket és megöléssel, illetve veréssel fenyegették a sértettet. Az egyikük megrúgta a férfit, a többiek pedig megszúrták a sértett kutyáját a késeikkel. Amikor a sértett elindult, hogy szétválassza a kutyákat, akkor a fiatalkorú I.

H. T. és társai

A vádirat szerint 2020. január 12-én az I. rendű terhelt és az élettársa által használt óbudai faházba egy vegyes tüzelésű kályhát, illetve annak füstelvezető rendszerét telepítették be. A kályha beüzemelésében segítségükre volt a II. és III. rendű terhelt is, akik a faanyagú oldalfalba vésővel lyukat vágtak, az azon keresztül kivezetett kályhacső körül pedig szigetelő-tömítő anyagként sarat és purhabot használtak. A kályha működésének ellenőrzése érdekében az I. rendű vádlott párja a többiek jelenlétében a fűtőberendezésben lévő faanyagot meggyújtotta, majd közösen elhagyták a faházat.

Sz.-L. A. M. és társai

A vádirat szerint az I. és a II. rendű vádlott egy olyan hierarchikusan szervezett, konspiratívan működő csoportot irányított, amely „számlagyárat” működtetett, vagyis ellenértékért cserébe rendszeresen valótlan tartalmú számlákat állítottak ki olyan személyek részére, akik az általuk vezetett cégek általános forgalmi adó-fizetési kötelezettségét jogosultalanul akarták csökkenteni. A „számlagyár” olyan cégeket használt a valótlan tartalmú számlák kiállítására, amelyek „stróman” ügyvezetők nevén voltak és tényleges gazdasági tevékenységet nem végeztek.

Dr. B. Z. és társai

A vádirat szerint az egyik budapesti kórházban orvosként dolgozó I. rendű terhelt több alkalommal orvosi kötelezettségét megszegve és rendszeres haszonszerzésre törekedve eltulajdonított a kórház részére rendelkezésre álló favipiravir nevű gyógyszerkészítményből és jogtalan előnyért továbbadta azt egy személynek és a III. rendű vádlottnak. A favipiravir a vádbeli időszakban csak a kórházi fekvőbeteg ellátásban volt alkalmazható. Egy másik vádpont szerint a terhelt egy alkalommal jogtalan előnyért cserébe soron kívüli orvosi ellátást biztosított egy személy részére, akit a IV.

Sz. I.

A vádirat szerint a bejelentett munkahellyel és legális rendszeres jövedelemmel nem rendelkező terhelt legkésőbb 2021 novemberétől amfetaminnal kereskedett. Ezen felül a vádlottól lefoglaltak 900 darab Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkező illegális gyógyszernek minősülő potencianövelőt.

Az ügyészség jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette és gyógyszerhamisítás bűntette miatt emelt vádat.

Megjegyzés: A bizonyítási eljárás tanúk kihallgatásával és iratok ismertetésével folytatódik. 
 

R.-O. B. T. és társai

A vádirat szerint a gyámügyi osztályvezetőként dolgozó I. rendű és a gyámügyi szakügyintéző II. rendű terhelt munkája során kapcsolatba került a hivatásos gondnoki tisztséget ellátó III. és IV. rendű terheltekkel. A négy vádlott korrupciós kapcsolatot alakított ki az V. és VI. rendű terheltekkel, akik idősotthonokat vezető személyek voltak. 

T. Cs. I. és társai

A Fővárosi Főügyészség T. Cs.-t és tíz társát különösen jelentős kárt okozó, bűnszervezetben elkövetett sikkasztás, csalás és más bűncselekmények elkövetésével vádolja. A vádirat szerinti elkövetési érték összesen mintegy 77 milliárd forint. A vádirat 5 vádpontban 5458 rendbeli csalást és sikkasztást ró a vádlottak terhére.

Megjegyzés: Perbeszédek az úgynevezett Quaestor-ügyben.
 

H. J. és 2 társa

A vádirat szerint a fiatalkorú I. rendű vádlott és ugyancsak fiatalkorú két társa 2019. október 13-án azért mentek be egy fővárosi bevásárlóközpont egyik ruházati üzletébe, hogy onnan ruhákat tulajdonítsanak el. Az I. rendű vádlott bement egy próbafülkébe, ahová II. rendű társa különféle ruhaneműket vitt be. A próbafülkében az I. rendű terhelt egy nadrágról és egy pólóról leszakította az áru megőrzését biztosító eszközöket, majd a nadrágot elrejtette a ruházatában, a pólót pedig felhúzta a saját ruházatára. A lebukás elkerülése érdekében a III.

K. R.

A vádirat szerint a terhelt 2021. október 28-án gépkocsijával forgalommal szemben közlekedett a VII. kerületi Kisdiófa utcában. Amikor a terhelt egy vele szemből érkező kocsi miatt megállásra kényszerült egy arra járó kerékpáros számonkérte őt az általa veszélyesnek érzett közlekedési helyzet miatt. Szóváltás alakult ki köztük, amely során a vádlott indulatba jött, és autójával szándékosan a biciklisnek hajtott. A férfi leesett a kerékpárról és 8 napon túl gyógyuló súlyos sérülést szenvedett.

Az ügyészség a terheltet súlyos testi sértés bűntettével vádolja.

T. F.

Az ügyészség a terheltet 27 rendbeli segítségnyújtás elmulasztásának vétségével vádolja, mivel 2019. május 29-én a Viking Sigyn hajó kapitányával történő rádióforgalmazás után a tudomására jutott, hogy a hajó a baleset ellenére sem kezdte meg a Hableányról a vízbe került, közvetlen életveszélyben lévő, segítségnyújtásra szoruló sértettek kimentését.

Megjegyzés: A hajók közötti rádióforgalmazást teszi a bizonyítási eljárás anyagává a bíróság. Távmeghallgatás.
 

K. L. P.

A vádirat szerint a terhelt egy azonos neműekhez vonzódók részére létrehozott párkereső oldalon megismerkedett a – pénzért szexuális szolgáltatást is nyújtó – sértettel. 
2021. január 14-re a vádlott szexuális szolgáltatás igénybevétele céljából találkozót beszélt meg a férfival, aki mielőtt elindult a terhelt lakóhelyére amfetamint fogyasztott. A találkozóról a sértett élettársa és annak nővére is tudott, az út során végig egyeztettek egy üzenetküldő alkalmazáson keresztül és később a sértett még arról is tájékoztatta őket, hogy 18 ezer forintot kapott a vádlottól.

J. K.

A vádirat szerint a terhelt mentális problémával küzdött, amelyre gyógyszeres kezelést kapott. 2022. június 3-án este a férfi csekély mennyiségű kannabiszt fogyasztott, majd az előírt adagnál tudatosan jóval nagyobb mennyiségű gyógyszert vett be. Az önhibából túladagolt gyógyszer és a kábítószer együttes hatására a férfi rosszul lett, öntudatlan állapotba került és a társasház folyosóján összeesett. Amikor az élettársa rátalált a folyosó padlóján fekvő, habzó szájú vádlottra, segítségért kiabált, amelyre azonnal megjelent a szomszédban lakó két nő.

Fk. T. A. R.

A vádirat szerint a terhelt és egy ismerőse 2022. szeptember 16-án hajnalban egy pesterzsébeti piac mellett haladt el, amikor a vádlott észrevette az egyik lépcsősor aljában, betakarózva alvó sértettet. A terhelt felvett a földről egy 1,5 kilogramm súlyú betondarabot és a sértettre dobta. A társaságában lévő személy ugyan megkísérelte megakadályozni a cselekményt, azonban már nem tudta. A vádlott ezek után még egy sörösüveget is dobott a sértett felé, majd, amikor a férfi szitkozódni kezdett, a terhelt és ismerőse elfutottak a helyszínről.

Dr. S. Gy. és 21 társa

Az ügyészség vezető beosztású hivatalos személy által a hivatali helyzetével egyéb módon visszaélve, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntettével, hivatali helyzettel egyéb módon történő visszaélésre irányuló hivatali vesztegetés bűntettével, vesztegetést állítva és üzletszerűen elkövetett befolyással üzérkedés bűntettével, felbujtóként elkövetett kötelesség megszegésére irányuló hivatali vesztegetés bűntettével és különösen nagy értékre üzletszerűen elkövetett pénzmosás bűntettével vádolja az I. rendű terheltet.

O. F. és társa

A vádirat szerint az I. és II. rendű vádlottak rendszeres anyagi haszonszerzés céljából álnéven értékes elektronikai cikkeket – laptopokat, mobiltelefonokat – rendeltek webshopon keresztül csomagponton történő átvétellel, majd amikor az áru megérkezett az átvételi helyre a csomagautomatákat felfeszítették és a csomagokat eltulajdonították. 
A cselekménnyel több mint 5 millió forintos rongálási és több mint 5 millió forintos lopási kár keletkezett.

Az ügyészség az I. és II. rendű terheltet több rendbeli lopás bűntettével, rongálás bűntettével és lopás vétségével vádolja.

O. Zs.

A vádirat szerint a vidéken hajléktalanként élő sértett 2019. szeptember 29-én Budapestre utazott, hogy együtt töltsön néhány napot a vele párkapcsolatban lévő szintén hajléktalan és italozó életmódot folytató vádlottal. A pár másnap este együtt italozott és megbeszélték, hogy az éjszakát az egyik bevásárlóközpont parkolójához tartozó lépcsőházban töltik. Útközben a vádlott féltékenysége miatt szóváltás alakult ki közöttük, amelynek során a terhelt többször arcon ütötte a nőt.

A. M.

A vádirat szerint miután a terhelt és a sértett kapcsolata megromlott, az utóbbi, azaz a feleség kezdeményezte a házasság felbontását. Az ez iránt indított perben a bíróság akként rendelkezett, hogy az apa kizárólag minden második héten szombatonként 13 és 15 óra között – az erre kijelölt ún. családsegítő központban – tarthat kapcsolatot a gyermekével.

Jármű önkényes elvétele

Tárgyalást tart a Kazincbarcikai Járásbíróság annak a férfinak az ügyében, aki ittas állapotban egy parkoló autóbusz ajtaját benyomta, a járművet elindította, két település között vezette, majd árokpartnak ütközött.