Gyermekközpontú Igazságszolgáltatás

child-1835730_960_720.jpg„Gyermek az a személy, aki tizennyolcadik életévét nem töltötte be, kivéve ha a reá alkalmazandó jogszabályok értelmében nagykorúságát már korábban eléri.”
(az Egyesült Nemzetek Szervezetének A gyermekek jogairól szóló, New Yorkban 1989.november 20-án kelt Egyezményének 1. cikke)

Gyermekközpontú igazságszolgáltatás olyan igazságszolgáltatási rendszer, amely az elérhető legmagasabb szinten biztosítja a gyermekek jogainak tiszteletben tartását és hatékony érvényesítését, elsődleges szempontként juttatja érvényre a részvételükkel folyó, vagy őket érintő minden ügyben a gyermekek mindenekfelett álló érdekeit.

Ez az oldal elsősorban ennek a korosztálynak (fiataloknak, kisebbeknek) tartalmaz hasznos információkat. Szeretnénk jogaik érvényesítéséhez segítséget nyújtani, a bírósággal kapcsolatos kérdéseiket megválaszolni, hogy támpontot adjunk ahhoz, mi a teendő, ha a gyermek bármilyen minőségében – akár terheltként (elsősorban vádlottként), a bűncselekmény sértettjeként, tanúként vagy érdekeltként - kapcsolatba kerül a bírósággal.

Reményeink szerint mindezzel közelebb hozzuk a bíróságot a gyermekek, és mindenki számára, aki akár szülőként, akár munkája folytán a gyermekközpontú igazságszolgáltatásról tájékozódni szeretne.