A bírói függetlenség és felelősség meghatározása az Európai Bírói Tanácsok Hálózata (ENCJ) által: Két lépés előre, egy lépés hátra

Thumbnail

A kapcsolt tanulmány elismerően nyilatkozik a vállalkozás céljait illetően, ugyanakkor ellenvéleményt fogalmaz meg az ENCJ által javasolt módszertannal szemben. Álláspontja szerint olyan koncepciókat kevertek össze – bírói függetlenség, bírói felelősség, a bíróság átláthatósága, a társadalmi bizalom -, amelyeket helyesebb külön kezelni. A javaslat túlságosan bízik abban, hogy a függetlenség csak a bírói közösség által fejleszthető. Ennek eredményeként tényleges bizonyítékok nélkül vélelmezi, hogy ehhez a bírók nagyobb arányú részvétele az igazgatásban a legjobb út. Ezentúl kifogásolja, hogy nem különíti el megfelelően a de iure és a de facto bírói függetlenséget. Szerinte az ajánlott mutatók nem felelnek meg a hagyományosan elfogadott koncepciónak. Amellett érvel, hogy az ENCJL-nek is el kell fogadnia azt, hogy a bírói tanácsok is lehetnek negatív hatással a bírói függetlenségre.

Meglepőnek tartja azt a nézetet, amely a hatalom megosztást látja veszélyben, ha a demokratikusan választott politikusok (törvényhozás, végrehajtó hatalom) kapcsolódnak a bírósági igazgatáshoz. Álláspontja szerint fékek és ellensúlyok rendszerében sem állhat a bírói hatalmi ág a másik két hatalmi ág felett, ezért az EANCJ koncepcióban az erre való utalások tévesek. Aggályos az is, ha a függetlenség vizsgálatakor az illetéktelen befolyást csupán a politika viszonylatában értelmezik. Hivatkozik arra, hogy a bírói önigazgatás is vezethet visszaélésekhez, különösen a fegyelmi és felelősségi ügyekben. Nincs reális ok azt feltételezni, hogy a bírói testületeknek, vagy azok tagjainak nem lehetnek önző érdekei, akárcsak bármely hatalmi szereplőnek. Ugyanakkor a külső hatalmi szereplőnek is számos oka van óvakodnia a bírói döntés befolyásolásától, hiszen azért sokkal nagyobb árat kellene fizetnie, mint amennyi előnyt azzal nyerhet.

A tanulmány a bírói függetlenség és felelősség, a bíróság átláthatósága és az iránta való bizalom tekintetében a világos, strukturált és tárgyilagos megközelítés mellett érvel.

 

Forrás: Kosař, D. and Spáč, S., 2018. Conceptualization(s) of Judicial Independence and Judicial Accountability by the European Network of Councils for the Judiciary: Two Steps Forward, One Step Back. International Journal for Court Administration, 9(3), pp.37–46.