Szlovén-magyar bírósági találkozó

zala

Határon átnyúló találkozót szervezett a Zalaegerszegi Törvényszék Zalaszabaron. A programban 7 szlovén és 15 magyar bírósági vezető vett részt, utóbbiak között dr. Benkő Imola, az Országos Bírósági Hivatal Jogi Főosztályvezetője, illetve dr. Túri Tamás, a Pécsi Ítélőtábla megbízott elnöke. 

A Zalaegerszegi Törvényszék évtizedek óta ápol jó kapcsolatot a szlovén bíróságokkal, s több közös programot, konferenciát is lebonyolítottak az elmúlt évek során. A mostani találkozóra a szakmai és a baráti kapcsolat további elmélyítése érdekében került sor. A programban dr. Sorok Norbert, a Zalaegerszegi Törvényszék elnöke bemutatta az Országos Bírósági Hivatal által nemrég meghirdetett Fenntartható Értékeink Programot, illetve az egyes pillérek - „A jó bíró”, a „Zöld bíróság” és a „Családok a fókuszban” -  mentén a zalai gyakorlatot, illetve a jövőbeli terveket. Emellett ismertette a hallgatósággal a zalai  bíróságokon működő mentorálási rendszert, illetve a teammunka programot. 

Gorazd Tivadar, a Ljutomeri Járásbíróság elnökhelyettese „A bírói készségek fejlesztése a Muraszombati Törvényszék gyakorlatában” címmel mutatta be a saját jó gyakorlataikat, majd Bojan Bočkorec, a Lendvai Járásbíróság elnöke, valamint dr. Horváth Zsolt, a Lenti Járásbíróság elnöke a kapcsolatok történelmi áttekintésébe engedett bepillantást. A két elnök ugyanis együtt végez bíróságtörténeti kutatást a Muraszombati Királyi Törvényszék múltjáról. 

A program során levetítették az Országos Bírósági Hivatal által indított „Jó bíró” – Ikonok sorozatban a dr. Horváth Zsolttal nemrég elkészített portréfilmet is, amelyben szintén nagy hangsúlyt kap a határ menti együttműködés.