Téves várakozás, hogy növeli a bíróság iránti bizalmat a bírói tanácsok megalakítása

Thumbnail

A kapcsolt tanulmány szerint a nemzetközi szervezetek, különösen az ENCJ megkérdőjelezhetetlen hitelvként kezelik azt, hogy a bírói tanácsok léte önmagában növeli a bíróságok iránti bizalmat. Leírása szerint azonban ezt sem tanulmányok, sem mérések nem igazolták be. Sőt, ha az Európai Unió területén közzétett különféle bizalom-méréseket összevetjük, az látható, hogy ott nagyobb a bizalom a bíróságok iránt, ahol nem vagy szűkebb jogkörrel működnek bírói tanácsok.

Hipotézise szerint valójában nincs összefüggés a bírói tanácsok léte és a bíróság iránti bizalom nagyságrendje között. Meglátása szerint ez a bizalom-index sokkal inkább összefügg az ítélkezés teljesítményével, megnyilvánulásaival és a bíróságokról szóló média tartalmakkal. Komoly hatása lehet annak is, hogy a bíróságok körüli más állami szervek iránt mekkora a bizalom. Ha ugyanis ezek tagállami összehasonlításban alacsonyabbak, akkor a bíróságok is követik a társszervek sorsát. Mégis, ha a bírói tanácsok erősíteni szeretnék a bíróság iránti bizalmat, akkor a tagjaiknak maguknak is ennek erősítésén kell rajta lenniük, azaz kerülniük kell a botrányokat és zavaros ügyeket.

A tanulmány foglalkozik a társadalmi bizalom fogalmával. Sztomkára hivatkozva maga is meghatározó tényezőként emeli ki a bizalom tárgyának tisztességét, becsületességét, valamint a környezeti hatásokat, illetve az adott társadalomra jellemző ún. bizalomkultúrát. Utal arra, hogy közép kelet Európában a kommunista rendszerek a különféle intézmények iránti társadalmi bizalmat szinte lenullázták. Megállapítása szerint a poszt-kommunista demokráciákban komoly kockázatokkal kell szembenézni amiatt, hogy a bírósági szervezeten belül nem történt meg az átvilágítás és jelentősebb személycsere a rendszerváltás után.

 

Forrás: Marina Urbaniková, Katarína Šipulová: Failed Expectations: Does the Establishment of Judicial Councils Enhance Confidence in Courts? – German Law Journal (https://static1.squarespace.com - PDF)