Egyre felkészültebbek a fogalmazó jelöltek

Thumbnail

Kétszeres volt a túljelentkezés a 2018 második félévében kiírt fogalmazói álláshelyekre. A felvételi felhívásra 74 pályázat érkezett, a sikeres szóbeli és írásbeli vizsgákat követően 36 álláshelyet tölthetnek be a jelentkezők.

Szeptember 6-án, az írásbeli megmérettetésen 57 pályázó vett részt, közülük 50-en tehettek szóbeli vizsgát. Utóbbin a vizsgabizottsági tagok a jelölteket motivációikról kérdezték, majd élethelyzetek, jogesetek és munkahelyi szituációk megoldásán keresztül mérték a szóbeli kompetenciákat.

49 pályázó sikeresen teljesítette a szóbeli részvizsga követelményeit is. A fogalmazói felvételi eljárás következő lépéseként október 10-ig a törvényszéki elnökök is meghallgatják az alkalmas jelölteket. A kinevezők október 25-ig bírálják el a pályázatokat, az új fogalmazók pedig november 5-től, kinevezésüket követően állhatnak munkába.

A vizsgabizottsági tagok visszajelzései alapján a pályázók idén kiemelkedően magas teljesítményt nyújtottak a vizsgán, mind az írásbeli, mind a szóbeli fordulóra alaposan felkészültek.

A megújított fogalmazói felvételi vizsga célja, hogy egy megismételt államvizsga helyett a jelentkezők bírósági munkavégzéshez szükséges kompetenciáit, készségeit, képességeit feltérképezze. A feladatokon keresztül a vizsgabizottsági tagok arról győződhetnek meg, hogy az adott pályázó várhatóan hogyan tudja majd alkalmazni az egyetemen megszerzett ismereteit a fogalmazói, később titkári és bírói tevékenysége során. A vizsgabizottságok értékelték a felvételizők általános és speciális jogi műveltségét, lényeglátását, problémafelismerő és döntéshozatali képességét, logikai készségét és érveléstechnikáját, valamint szóbeli kifejező és kommunikációs készségét is.