A fogalmazók egy kiszámítható életpályán haladva gyarapíthatják elméleti és gyakorlati tudásukat – interjú a fogalmazói felvételiről dr. Zámbori Tiborral

Thumbnail

Múlt hét péntekig összesen 36 bírósági fogalmazói álláshely várta a jogi végzettségű fiatalok jelentkezését. A felvételi vizsga több változáson is átesett az elmúlt években, a versenyvizsga átalakulásáról és a fogalmazói pályáról beszélgettünk dr. Zámbori Tiborral, a Gyulai Törvényszék Polgári-Gazdasági-Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának vezetőjével, a fogalmazói versenyvizsga vizsgabizottságának tagjával.
 
 
Mire számíthat az, aki fogalmazónak jelentkezik?

 

A jogi diploma megszerzése a bíróvá válás felé vezető úton egy apró lépcsőfok csupán. Az egyetemi oktatás középpontjában az elméleti tudás áll, ami önmagában kevés: a bírónak ugyanis a jogszabályokat a gyakorlatban is magabiztosan kell tudnia alkalmazni. Ezt a készséget pedig fogalmazóként kiválóan el lehet sajátítani.
 
 
Hogyan alakult át a versenyvizsga? A gyakorlat vagy az elmélet kerül inkább előtérbe?

 
A fogalmazói felvételi vizsga jelentős változásokon esett át. Hosszú éveken keresztül sokan megismételt államvizsgának tartották, hiszen ahhoz hasonló rendszer szerint működött, kevésbé mutatkozhattak meg a pályázók egyéni kompetenciái. Az új módszerrel a szakmai ismeretek mellett a pályázó egyéb „tudását” ugyancsak megismerhetjük. A feladatok ugyanis tesztelik a pályázó kommunikációs készségét, a döntési és lényeglátási, valamint a logikai, érvelési és gondolkodási képességét is. A felmérések alapján a pályázók többsége pozitívan éli meg, hogy a felvételi során a pályaalkalmasság a leghangsúlyosabb.
 
 
Hogyan épül fel, milyen feladatokból áll a felvételi?
 

Fogalmazók

A felvételi vizsga két részből áll. Az írásbeli rész tesztkérdéseket, esszékérdést és szövegértési feladatot tartalmaz, amelyek a tárgyi tudás és az egyéb kompetenciák mérésére egyaránt alkalmasak. A szóbeli egyik része hasonló jellegű, hiszen a jogeset elemzése leginkább a szakmai ismeretek meglétét követeli meg, de a munkahelyi szituációk és az élethelyzetek megoldásakor képet kapunk a pályázó más személyiségjegyeiről is, és láthatjuk, hogy miképpen tud reagálni váratlan helyzetekre és kérdésekre. 
 
Nagy segítséget jelentenek minden pályázó számára a bírósági honlapon elhelyezett mintafeladatok, mert azok hűen tükrözik a későbbi vizsga módszerét, az ott várható szituációkat és kérdéseket. Az Országos Bírósági Hivatalban ezzel foglalkozó szakemberek folyamatosan törekszenek arra is, hogy a vizsgák elbírálásában a szubjektivizmus minél kisebb szerepet játsszon, ezért a vizsgáztatók számára rendszeresek a képzések, valamint a pályázók és a vizsgáztatók részéről felmerült tapasztalatokat is megvitatják. 
 
 
Miért érdemes fogalmazói álláshelyre pályázni? 
 
Véleményem szerint a bírói hivatás - nem véletlen ez a kifejezés, hiszen nem csupán munka, hanem valóban hivatás - a jogi pályák csúcsa, ahová a legszebb út a fogalmazói kinevezéssel indulhat el. Amikor a pályázókat megkérdezzük a választásukról, szinte mindig kiemelik: fogalmazóként egy kiszámítható életpályán haladva gyarapíthatják elméleti és gyakorlati tudásukat, máshol nem elérhető, magas színvonalú oktatásokon vehetnek részét, és a szakvizsgára is a legjobb felkészítést kapják. A bírósági fogalmazó a három év alatt szert tesz minden olyan ismeretre és - talán mondhatom, hogy viselkedési normára is -, amelyek a bíróvá válás alapjait képezik. Ez azért is nagyon lényeges, mert folyamatosan változó jogszabályi környezetben kell az egyre bonyolultabbá váló élethelyzeteket, egyre nehezebb megítélésű ügyeket kezelniük.
 
 
Milyen feladatokat látnak el a fogalmazók a bíróságon?
 

Fogalmazók

A pályázók általában tudják, hogy a fogalmazói időszak alatt magas színvonalon ítélkező bírók mellett tanulhatnak, tárgyalásokra járhatnak, határozat-tervezeteket készíthetnek. A joggyakorlat felöleli a büntető, a polgári, a gazdasági és az egyéb ügyszakokat is, és az sem elhanyagolható, hogy magában foglalja az első- és másodfokú bírói tanácsok melletti tevékenységeket egyaránt. Legtöbben ismerik az ügyfélfogadási napot is, ahol az ügyfelek által felvetett problémákat és kérdéseket hallva, valamint az ilyenkor tanúsított viselkedési formákat látva folyamatosan fejlődhet a szakmai tudásuk, és – ami szintén nagyon lényeges – élettapasztalatot is szereznek.
 
A feladatok sokszor nem könnyűek, de ne feledjük, ez így van az élet más területein is. A bírósági fogalmazói tevékenység azonban annyiban mindenképpen túlmutat más foglalkozásokon, hogy a bírói hivatás eléréséhez vezető egyik legjelentősebb lépcsőfok.