Lemondásra szólította fel a bírói kar az OBT-t

Thumbnail

A 2018. október 9-én megtartott küldöttértekezlet eredményével kinyilvánította, hogy a jelenlegi OBT tevékenységéhez, illetve működéséhez a jövőben semmilyen módon nem járul hozzá, és azt nem támogatja.
 
A küldöttértekezlet úgy döntött, hogy
- nem hajlandó sem tagként, sem póttagként a jelenlegi OBT-ben szerepet vállalni, valamint
- nem küld, illetve választ egyetlen további tagot, illetve póttagot sem a jelenlegi OBT-be.
- felhívja az OBT választott tagjait, hogy mondjanak le és lemondásukkal tegyék lehetővé egy eredményes OBT tagválasztó értekezlet összehívását.
 

A jelölőbizottság elnöke