Összbírói értekezlet a Budapest Környéki Törvényszéken

A Budapest Környéki Törvényszék 2017. május 11. napján 10.00 órakor tartotta évértékelő Összbírói Értekezletét a Kúria Dísztermében.
 
Ezt megelőzően a Budapest Környéki Törvényszék elnöke Beszámoló a Budapest Környéki Törvényszék 2016. évi működéséről címmel 2017. május 11. napján 9.00 óra kezdettel sajtótájékoztatót tartott. A sajtótájékoztatón részt vettek: Dr. Hilbert Edit, a Budapest Környéki Törvényszék elnöke, Dr. Katonáné Dr. Gombos Ilona, a Budapest Környéki Törvényszék Bírói Tanácsának elnöke.
 
A Budapest Környéki Törvényszékre 2016-ban összesen 169.148 ügy érkezett, mely az előző évihez képest 6.45%-os csökkenést eredményezett. A befejezések száma viszont 185.104 ami,  2, 48%-os emelkedés, ugyanakkor a folyamatban maradt ügyek száma 38.702, ami közel 30%-os csökkenés a 2015-ös évhez képest.
 
A jelentős munkateher ellenére mind a civilisztikai, mind a büntető ügyszak területén, de összességében is jelentősen javultak az időszerűségi mutatók - hangzott el a Budapest Környéki Törvényszék sajtótájékoztatóján. Dr. Hilbert Edit a törvényszék elnöke beszédében kiemelte, a 2016. évi birói létszámhiány ellenére, az igen nagy munkateher mellett dolgozó törvényszék kimagasló eredményeket ért el a két éven túli ügyek számának csökkentésében.
 
A "Szolgáltató Bíróság Program" keretében a tavalyi év március 31-ig a program zárásaként 2686 két éven túli ügyet fejeztek be a bírák. Ettől még kedvezőbb adat a törvényszék és a járásbíróságai vonatkozásában, hogy a 3-5 év közötti ügyek esetében 11,33%-os csökkenés, az öt éven túl folyamatban maradt peres ügyek közel 7 %-os csökkenése könyvelhető el. Az elmúlt három évben büntető ügyszakban folyamatosan csökkent a peres érkezések száma, azonban az országos átlagot még így is meghaladta.
 
A Budapest Környéki Törvényszék járásbíróságai a polgári ügyek befejezését tekintve jól teljesítettek, ennek ellenére a folyamatban maradt ügyek száma még mindig országosan a legmagasabb.  Az ügyek érkezését és befejezését szemlélve szintén meghaladták az országos átlagot.
 
A törvényszék járásbíróságai gazdasági ügyszakban a 2016-os évben országosan a legjobb teljesítményt nyújtották. Országosan a legmagasabb volt az ügy érkezések, a befejezések és  a folyamatban maradt ügyek száma. A Gazdasági Kollégium Peres Csoportja drasztikus méretű devizaper ügyérkezéssel kellett, hogy számoljon.
 
Dr. Hilbert Edit kiemelte, a tavalyi évben nem volt olyan a törvényszék illetékességi területéhez tartozó járásbíróság, ahol ne kezdődött, vagy történt volna az OBH által meghírdetett "Jablonszky Program" keretében beruházás, felújítás.
 
A tájékoztatón Dr. Katonáné dr. Gombos Ilona a Budapest Környéki Törvényszék Bírói Tanácsának elnöke elmondta: a Tanács kiemelt feladata a bírói álláshelyekre pályázók meghallgatása, pályáztainak pontozása, mely feladatnak a múlt évben is maximálisan eleget tett. Az évi négy alkalom helyett 10 alkalommal ült össze és 22 álláshelyre több, mint 90 pályázót hallgatott meg, véleményezte az ügyelosztási rendet, amely a többszörös személyi változások miatt számos módosításon esett át.
 
A sajtótájékoztató után megtartott Összbírói Értekezleten 215 bíró vett részt.
 
Dr. Hilbert Edit elnök asszony részletesen ismertette a törvényszék 2016. évi munkáját.
 
Végül az összbírói értekezlet keretében Dr. Hilbert Edit a Budapest Környéki Törvényszék  által alapított elismeréseket adta át. A Budapest Környéki Törvényszéken több mint 20 éven át magas színvonalú, áldozatkész munkájáért, valamint példamutató emberi helytállásért a Budapest Környéki Törvényszékért emlékgyűrűt adományozta: Dr. Keyha Judit törvényszéki tanácselnöknek és Karbán Károlynénak, a Szentendrei Járásbíróság tisztviselőjének. A Budapest Környéki Törvényszéken több mint 15 éven át végzett színvonalas, odaadó munkájáért, valamint példás emberi helytállásáért a Budapest Környéki Törvényszékért emlékplakett kitüntetést adományozta bíráknak és igazságügyi alkalmazottaknak. Valamint átadták a Nyitott Bíróság Díjakat és a Főnix-madár Vándordíjat is.
 
 
Budapest Környéki Törvényszék