Családbarát munkahely a Győri Ítélőtábla

győrcsaládbarát2

Családbarát Munkahely címet nyert a Győri Ítélőtábla, mely „Család és munkahely egyensúlya” címmel nyújtotta be pályázatát 2019. május elején „Családbarát munkahely” felhívásra. 

Az ítélőtáblán 65 fő dolgozik, 24 bíró és 41 igazságügyi alkalmazott. A nők létszáma 45 fő, a dolgozók kiskorú gyermekek száma 38 fő. 

Az ítélőtábla a pályázatában bemutatta, hogy legújabb és legfontosabb vezetői intézkedésként 2019. januárjától bevezették a rugalmas munkaidő, amelynek keretében a munkavállaló a meghatározott törzsidőn túl maga tudja alakítani a munkaidő keretét, összeegyeztetve a családja életritmusával. Az ítélőtábla vezetői a szabadságok kiadása során maximálisan figyelembe veszik a gyermekkel rendelkezők szabadság igényét, az iskolai és óvodai szünetek ideje alatt megoldva a gyermekes munkavállalók helyettesítését.

A kisgyermekes munkavállalók részére az ítélőtábla biztosítja a részmunkaidős foglalkoztatást. A dolgozó igénye szerint mind négy, mind pedig hat órában van lehetőség munkavégzésre. Ezen túlmenően a GYED, illetve a GYES ideje alatt már több alkalommal engedélyezték az otthoni munkavégzést is.

A gyermekek számára minden évben mikulás ünnepséget szervez az ítélőtábla, amely anyagilag is támogatja a mikuláscsomagok összekészítését. Ezen túlmenően tél végén farsangi bált tartanak, a csapatépítés, valamint a családok összetartása céljából pedig nyaranta munkahelyi sportnapot szerveznek, melyen a munkavállalók gyermekei és családtagjai is részt vehetnek. 
Minden év tavaszán a munkavállalók egészségi állapotának ellenőrzésére teremt lehetőséget az ítélőtábla, amikor az ítélőtábla épületében teljes körű vérképet felmérő vérvételen vehetnek részt a dolgozók. Ezen túlmenően – a bíróság által finanszírozottan – számos szűrővizsgálatra jelentkezhetnek be a munkavállalók a foglalkozás-egészségügyi ellátás keretében.